Продукти BEDNAR FMT

Изберете машината , която отговаря на Вашите потребности

СЕИТБА И ТОРЕНЕ

Орган за сеитба

Сеялка

Торовнасяне и семена

ОБРАБОТКА

Дисков култиватор

Култиватор за подготовка на почвата

Универсален носач

ОБРАБОТКА

Многофункционален култиватор

Комбиниран култиватор

Чизел плуг

Kомбиниран чизел плуг

Прикачни ролери

УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ

брана за слама

Подрязване

МЕЖДУРЕДОВА ОБРАБОТКА

Mеждуредова oбработка

Strip-Till машини