Продукти BEDNAR FMT

Изберете машината , която отговаря на Вашите потребности

СЕИТБА И ТОРЕНЕ

Орган за сеитба

Сеялка

Торовнасяне и семена

ОБРАБОТКА

Дисков култиватор

Култиватор за подготовка на почвата

ОБРАБОТКА

Многофункционален култиватор

Комбиниран култиватор

Чизел плуг

Kомбиниран чизел плуг

Прикачни ролери

УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ

брана за слама

Подрязване

МЕЖДУРЕДОВА ОБРАБОТКА

Mеждуредова oбработка

Чизел Плуг

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika