FERTI-CART FC 3500 торовнасяне и семена

FERTI-CART-FC_mobile_1
  • Херметичен бункер за торове е предназначен за прецизно прилагане на торовнасянето.

  • Бункер, изработен от пластмаса.

  • 1 неръждаем дозатор с електрически задействащи механизми, които позволяват промяна на дозираното количество според агрономичните нужди.

  • Система за претегляне с тензодатчик и опция за прехвърляне на данни.

  • Дозирането се контролира чрез ISOBUS.

FERTI-CART е херметизиран бункер за съхранение, предназначен главно за директно полагане на торове в почвените хоризонти. FERTI-CART е проектиран така, че да приспособява максимално работата и обработката с твърди торове.

FERTI-CART е изработен от пластмаса, а дъното на бункера има голям ъгъл на наклон, така че могат да се използват и торове с по-ниско качество. Основното използване на бункера е за свързване с други машини за обработка на почвата: като например Terraland, Terrastripor или Fenix.

Ferti-Cart FC е херметизиран! Това решение увеличава точността на дозиране, основно при торове, които са по-взискателни по отношение на тяхното разпределение.

ТИП МАШИНАнавесен бункер за торове
РАБОТНИ ЧАСТИбункер с една камера, 1 дозатор
ИЗПОЛЗВАНЕподхранване на кореновата система по време на вегетация, както и за началния растеж
РАБОТНИ ОПЕРАЦИИторене на почвения профил (торовнасяне) с гранулирани торове, може да се използва и за слята сеитба
Херметизиран пластмасов бункер.

Херметизиран пластмасов бункер.

Система за претегляне с тензодатчик и с опция за прехвърляне на текущи данни към сървъра.

Система за претегляне с тензодатчик и с опция за прехвърляне на текущи данни към сървъра.

Стандартизиран триточков носач, категория III

Стандартизиран триточков носач, категория III

FERTI-CART FC 3500FERTI-CART FC
ОБЕМ НА БУНКЕРАл3500
БРОЙ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИбр1
ОБЩО ТЕГЛО*кг2800

*Тегло без товар. Товар от 600 кг или 1200 кг

FERTI-CART FC 3500

ЗАХВАЩАНЕ

Теглително око

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ПО ИЗБОР

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

• FO 4000
• FO 5000
• FO 5000 L
• FO 6000

• FC 3500

• TN 3000 HM7RT
• TO 4000
• TO 5000
• TO 6000
• DO 4000
• DO 5000

• XO_F 4000
• XO_F 4500
• XO_F 5000
• XO_F 6000
• XO_F 8000
• XE 8000
• XE 10000
• XE 12000

CCI 200 TERMINAL

CCI 200 TERMINAL

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕГЛО

• 600 кг
• 1200 кг

Ferti-Cart_Moraveves

„В началото бях притеснен как ще проработи висчко. Но вече не се тревожа! Настройката е много лесна. NPK дозирането е прецизно. Ние изчислихме това. Партидата е настроена на 200 кг/ ха и работим на дълбочина 40 см. Работя от 25 до 30 ха дневно. За мен е удоволствие да управлявам машината.”

Martin Záborský, oператор на машината | Martin Rajtr, частен фермер | Moravěves (Чешки)
1 200 xa | FERTI‑CART FC 3500 + TERRASTRIP ZN8R/45,MULCHER MM 7000, TERRALAND TN 3000, SWIFTER SE 10000, ECOLAND EC 4000

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika