FERTI-BOX FB_F торовнасяне и семена

FERTI-BOX-FB-F_mobile_1
  • Херметичен бункер за прецизно дозиране на торовнасянето.

  • Дозирането се контролира чрез системата ISOBUS.

  • 1 (2) електрически захранван дозатор от неръждаема стомана, който позволява промяна на размера на дозата, както е необходимо.

  • Пневматичен транспорт на материала (тор / семена) от дозатора към почвата.

FERTI-BOX FB_F е навесен преден бункер, предназначен основно за внасяне на тор директно в почвения профил.Ferti-Box FB_F се прикача към предната хидравлика на трактора от категория II./III. Материалът (тор / семена) се транспортира пневматично зад трактора към друга машина (Terraland TN, TN_Profi, Fenix FN/FNL, Row-Master RN/RN_S и др.). Ferti-Box FB_F бункерът е херметичен! Тази конструкция увеличава точността на дозиране, особено при торове, които са по-взискателни по отношение на тяхното разпределение. Предимство наFerti-Box FB_F бункера е много добрата видимост на културата и пътя от кабината на трактора.

ТИП НА МАШИНАТАнавесен, преден бункер
РАБОТНИ ОРГАНИбункер с една камера, 1 дозатор
ИЗПОЛЗВАНЕподготовка на почвата през пролетта, управление на растителните остатъци, контролиране растежа на плевели/повторен растеж в стърнищата, контролиране на плужеците, възстановяване на пасища
РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ торене на почвения профил (съхранение на торовнасяне) с гранулирани торове, може да се използва и за широка сеитба като например за междинни култури.
FERTI-BOX FB_FFB 2000 FFB 2000 F Dual**
ОБЕМ НА БУНКЕРАл19002200
БРОЙ ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИбр12
ОБЩО ТЕГЛО*кг600 – 1300730–1400

* съотв. към оборудване  ** съотношение на камерата 70/30

OСНОВА

ДОЗАТОРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ДОЗАТОРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Научете повече за междуредовия ни култиватор и опита от използването му в Земеделската Кооперация Unčovice
Елате да посетите Земеделският кооператив Unčovice в район Оломук и да научите за междуредовия култиватор ROW-MASTER RN_S и…
В средата на април пристигнахме в Западна Бохемия, за да демонстрираме дълбока обработка заедно с торовнасяне в профила…
В сътрудничество с Асоциацията на култиваторите и преработвателите на маслодайни култури започнахме тригодишно…
Научете повече за междуредовия ни култиватор и опита от използването му в Земеделската Кооперация Unčovice
Елате да посетите Земеделският кооператив Unčovice в район Оломук и да научите за междуредовия култиватор ROW-MASTER RN_S и…
В средата на април пристигнахме в Западна Бохемия, за да демонстрираме дълбока обработка заедно с торовнасяне в профила…
В сътрудничество с Асоциацията на култиваторите и преработвателите на маслодайни култури започнахме тригодишно…

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!