ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Една от основните заплахи за предприемачите в селското стопанство е загубата на работна ръка, желаеща да се занимава със селскостопанска дейност. Не само, че липсва интерес за хората, но когато те искат да работят, то разходите за труд се покачват значително.

Ето защо, марката BEDNAR винаги се съсредоточава в разработването и производството на машини, които максимално спестяват труда. Те са максимално производителни.

От дълго време ние предоставяме на земеделците машини с широк работен захват, които да обработват големи площи, за кратко време с максимално качество.

Ние проектираме машините си, съобразно изисквания за минимална сервизна поддръжка, стремим се да оптимизираме всички задачи, предхождащи разгъването на машината, като по този начин допринасяме за производителност при използване на работното време и намаляване на разходите на фермерите.

ATLAS AE
SWIFTERDISC_XE 12 400

Всички машини с голям работен захват са проектирани по отношение на безпроблемната работа по пътищата с максимална транспортна ширина от 3 метра и височина 4 метра. Промяната на състоянието на машината от транспортно в работно е въпрос на много кратко време, благодарение на сложните системи за контрол.

Всички сме наясно, че натискът върху предприемачите в селскостопанският сектор е огромен и ако придобитите от тях технологии и машини могат да облекчат този натиск поне частично, това ще е окуражително за нас, че ще сме полезни по този начин.