ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

BEDNAR FTM е прогресивен производител на селскостопанска техника със специализация в производството на машини за обработка на почвата, сеитба, торене и подрязване.

Благодарение на тясната и силна връзка със земеделските производители BEDNAR FMT се нарежда сред най-иновативните производители, които разработват и произвеждат машини с висока добавена стойност на разходите на земеделските производители. Компанията BEDNAR FMT s.r.o. е основана през 1997 г. от Д-р Ладислав Беднар.

Към момента компанията е наела на работа 250 души и изнася своите продукти в 35 държави в Европа, Азия, Австралия, Северна Америка и Африка.

Собственикът и основател на BEDNAR FMT - Ладислав Беднар с неговите синове - Ян и Войтех Беднар.

Собственикът и основател на BEDNAR FMT – Ладислав Беднар с неговите синове – Ян и Войтех Беднар.

Jan Bednar

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА BEDNAR

  • Провеждаме тестовете с нова технология за обработка на почвата, подхранване на култури и създаване на култури в сътрудничество с водещи земеделски стопанства.
  • Въз основа на резултатите, които постигаме произвеждаме прогресивни машини, които повишават и подпомагат растениевъдната продукция да достигне по-високи добиви, за да се изхрани нарастващото с бързи темпове население.
  • Непрекъснато подобряваме нашето изключително ноу-хау, което превръщаме в конструкцията на машините и агрономически препоръки.
  • Съсредоточили сме се върху качеството на нашите продукти, което благодарение на ноу-хау и производствената технология добива дългосрочна добавена стойност.
  • Посветени сме на опазването на околната среда и запазване на ценностите за поколения напред.