ЛЕСНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В днешно време, производител на селскостопански инвентар трябва да доставя машини на пазара, които да са лесни за експлоатиране от фермерите и техните служители, в допълнение на агрономическата добавена стойност, иновативните технологии и висока производителност.

Ние разработваме и доставяме само такава технология, при която основните заменими параметри, могат да се настройват лесно и удобно и където задължителната периодична поддръжка не поставя високи изисквания за квалификация на персонала и време за изпълнение.

Ние сме водеща компания в прилагането на необслужваеми решения – заедно за лагерните тела и други елементи на селскостопанските ни машини.

Лесното използване на машините също така е свързано с електро-хидравличните системи за настройка на работна дълбочина и автоматизираната система за сгъване и разгъване на машината от транспортно положение в работно и обратно.

Като един от лидерите на пазара, ние осигуряваме контрол на сгъваемите машини, използвайки  ISOBUS стандарта със “Load Sensing” системата, където потенциалните операторски грешки са напълно отстранени. Тази функция е много важна, особено при машините с голяма работна широчина и висока производителност. Ние сме един от няколкото производителя, които предлагат такива машини.

Лесно за управление