ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Иновациите и иновативните технологични процеси движат бизнеса напред.

В днешно време в селското стопанство се прилагат методи използвани от стотици години. Всичко това не е поради факта, че няма повече модерни решения. Това до голяма степен се дължи на факта, че всички тези технологии са изпитани във времето и се предават от поколение на поколение, а и земеделските производители традиционно са консервативни по отношение на промените.

Въпреки всичко, външните фактори и условия за земеделие се развиват и сега те се различават съществено спрямо условията от преди сто години. Напоследък развитието преминава през период, характеризиращ се с непрекъснато променяща се среда. Други негативни аспекти са високата цена на човешкия труд и изключително ниското ниво на желание за работа в селскостопанския сектор.

Това най-вече се дължи на последните две причини, поради които ние трябва да обновим установените технологични процеси. Трябва да използваме такива машини, които ще работят ефективно с почваната влага, да подобрим обичайните процеси при култивирането и сеитбата и да приложим такива модерни и съвременни технологии, които хората на 21-ви век ще имат желанието да използват.

Заедно със своите клиенти, известни изследователски институции и университети, компанията БЕДНАР развива и изследва нови иновационни технологии, които притежават предпоставките да дадат отговор на въпросите и предизвкателствата, пред които са изправени земеделските производители по целия свят.

Inovativní technologie BEDNAR FMT