Menu
×
Какво търсиш?
#

Иновационна технология

„Ние сме професионален партньор и съветник на фермерите и внасяме нови технологични решения във Вашия бизнес.“

Ние мислим, развиваме и създаваме иновации

В селското стопанство, както във всяка друга област, е важно да не лежим на стари лаври. Непрекъснатото усъвършенстване на утвърдени технологични процедури в областта на обработката на почвата и засяването и намирането на нови методи за управление е един от начините да бъдете по-добри от съседа си в постигнатите бизнес резултати.

Селското стопанство отдавна вече не се състои само в подготовка на сеитбеното легло и сеитбата на културата, прилагане на химическа защита, прибиране на реколтата и повторение на всичко. Подобно на всяка друга индустрия, селското стопанство преминава през масивна дигитализация и автоматизация на отделните процеси. Трябва да реагираме гъвкаво на такава промяна и да произвеждаме машини, които прехвърлят в реално време в офиса на агронома данни за количеството на засетите семена, променливо количество внесени торове или информация за дълбочината на обработка на почвата в отделните части от парцела чрез натискане на един бутон .

We Think, Develop and Innovate

Дългогодишен опит в дълбоката обработка на почвата

Ние сме изявени специалисти в областта на дълбоката обработка на почвата. Ние популяризираме това решение в продължение на много години и проверяваме положителния му ефект върху плодородието на почвата и добива в отглежданите култури в сътрудничество с научни организации и водещи селскостопански бизнеси.

Заедно с дълбоко разрохкване, ние се фокусираме интензивно върху изучаване на метода на профилно торене, базиран на прецизно и често променливо прилагане на атрактивни торове в почвената среда, често в зависимост от почвените карти, или върху цялата площ, или в обработените ивици почва под корените на растенията.

Ние сме изправени пред много предизвикателства при разработването на машини за механично премахване и третиране на растителността, а именно в отговор на законодателните промени при боравенето с химически продукти за растителна защита.

Чизел плугове
Many Years of Experience in Deep Soil Cultivation
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Намери дилър
#
Тест драйв
#
Сваляния
#
Dealer Area