INNOVATÍV TECHNOLÓGIA

Vállalkozásunkat az innováció és az innovatív technológiai folyamatok viszik előre.

A jelenleg alkalmazott mezőgazdasági folyamatok megegyeznek a több száz évvel ezelőtt használtakkal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne állnának rendelkezésre modernebb megoldások. Hogy ezek mégis mellőzöttek maradnak, annak oka, hogy a jól bevált gyakorlatok nemzedékről nemzedékre szállnak, a földműveléssel foglalkozó embereket pedig hagyományosan konzervatív szemlélet jellemzi.

A mezőgazdasági vállalkozások külső körülményei viszont folyamatosan fejlődnek, és ma már igencsak különböznek a száz évvel ezelőttiektől. Olyan időszakot élünk, amelyben folyton változik a környezetünk. További nehézséget jelent az emberi munka magas költsége és az ágazatban jellemző alacsony munkavállalási kedv.

Főként e két utóbbi ok teszi szükségessé a bevett technológiai folyamatok megújítását és olyan gépek használatát, amelyek hatékonyan kezelik a talajnedvességet. Szükség van a talajművelési- és vetési folyamatokban használt technológiák frissítésére és a modern, fejlett technológiák használatára, amelyek megfelelnek a 21. század ágazati elvárásainak.

A BEDNAR az ügyfelekkel, nagyhírű fejlesztőkkel és egyetemekkel együttműködve fejleszt és tesztel olyan innovatív technológiákat, amelyek képesek választ adni a földművelésben dolgozó emberek kérdéseire és nehézségeire, legyen szó a világ bármely tájáról.

Inovativní technologie BEDNAR FMT