Menu
×
Mida sa otsid?
#

Uuenduslik tehnoloogia

„Oleme põllupidajatele professionaalne partner ja nõustaja ning toome teie ettevõttesse uusi tehnoloogilisi lahendusi.“

Me mõtleme, arendame ja uuendame

Paigalejäämist ei saa endale lubada üheski valdkonnas, see kehtib ka põllumajanduses. Mullaharimise ja külvamise väljakujunenud tehnoloogiliste meetodite pidev täiustamine ning uute majandamisviiside leidmine on üks viis, kuidas olla konkurentidest parem.

Põllumajandus ei seisne enam ammu ainult külvipinna ettevalmistamises ja põllukultuuri kasvamapanekus, kemikaalide pritsimises, saagi koristamises ja siis selle kõige kordamises. Nagu kõik teised valdkonnad, on ka põllumajandus läbi teinud tohutu digitaliseerimise ning üksikute protsesside automatiseerimise. Peame sellistele muudatustele paindlikult reageerima ning tootma masinaid, mis edastavad reaalaja andmed külvikoguste või muutuva väetisekoguse kohta või siis teabe mullaharimise sügavuse kohta põllu eri kohtades põllupidaja kontorisse ainsa nupuvajutusega.

We Think, Develop and Innovate

Aastatepikkused kogemused sügavkultiveerimises

Oleme sügavkultiveerimise tunnustatud asjatundjad. Oleme seda lahendust propageerinud juba aastaid ning katsetanud selle positiivset mõju mulla viljakusele ja selles kasvatatud põllukultuuridele koostöös teadusorganisatsioonide ja juhtivate põllumajandusettevõtetega.

Lisaks sügavkobestamisele uurime põhjalikult ka profiilväetamise meetodit, mis põhineb sobivate väetiste täpsel viimisel mullakeskkonda, sageli muutuvates kogustes, vastavalt mullakaartidele kas kogu alal või taimejuurte alla jäävatel töödeldud ribadel.

Taimestiku mehaaniliseks kõrvaldamiseks ja töötlemiseks mõeldud masinate väljatöötamisel puutume kokku paljude raskustega, peamiselt puudutavad need keemiliste taimekaitsevahendite käitlemist käsitlevate seaduste muudatusi.

Kobestusadrad
Many Years of Experience in Deep Soil Cultivation
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Jaotusvõrk
#
Proovisõit
#
Allalaadimine
#
Edasimüüja ala