SWIFTERDISC XE_PROFI Дисков култиватор

  • Висока работна скорост до 18 км/ч благодарение на конструктивния дизайн.

  • Индивидуална защита на диска срещу претоварване (гумени сегменти).

  • Преден режещ валяк (сечка) по цялата ширина.

  • Х-образна подредба на дисковете. Няма приплъзване.

  • Електрохидравлично управление на машината EH-Set.

  • Предни въртящи се опорни колела.

  • Ширина при транспорт на машината 3 метра и височина 4 метра.

SWIFTERDISC е широко габаритен дисков култиватор с къса разположение на работните секции, проектиран за огромни дневни норми и икономии на разхода, благодарение на голямата работна ширина и високата работна скорост

Основните предимства на машината Х-образната подредба на дисковете в работната секция, което предотвратява приплъзването по време на работа и поставената транспортна ос пред дисковете. Това решение елиминира приплъзването на машината по врмее на работа. Машината може да бъде оборудвана с 560 мм дискове и преден наситняващ валяк – „сечка“. Този структурен дизайн, значително повишава качеството на работата. Подпорните колела намаляват значително уплътняването на почвата.

SWIFTERDISC XE12400 PROFI е идеална машина за CTF системата (Controlled Traffic Farming). Машината прецизно следва следите на трактора.

Тип на машинатаприкачен дисков култиватор.
Работни секции2 реда дискове 560 (520) х 6 мм, назъбени дискове или А-дискове (агресивни), задни уплътняващи валяци (двоен U-ринг, двоен V-ринг, единичен V-ринг).
Защитавсяко рамо (стълбец) е обезопасено със система на гумени сегменти, която не се нуждае от поддръжка.
Приложениебързо дълбоко стърнищно култивиране с възможност за инкорпориране на големи количества от растителни остатъци.
Операцииаерация на повърхностния слой, нарязване на растителните остатъци, равномерно смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярите, изравняване и уплътняване.
Работните секции са подредени в Х-образна форма. Няма странично преместване на машината.

Работните секции са подредени в Х-образна форма. Няма странично преместване на машината.

Преден режещ валяк „сечка“ по цялата ширина на машината.

Преден режещ валяк „сечка“ по цялата ширина на машината.

Електрохидравличен контрол за управление на всички функции на машината. Удобно и безопасно.

Електрохидравличен контрол за управление на всички функции на машината. Удобно и безопасно.

SWIFTERDISC XEXE 10400 PROFI

XE 12400 PROFI

РАБОТНА ШИРИНАm1012,4

ТРАНСПОРТНА ШИРИНАm33
ТРАНСПОРТНАЯ ДЪЛЖИНАm7,5

8,9

Работна дълбочина*cm2 – 14

2 – 14

БРОЙ НА ДИСКОВЕТЕбр8399
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc350 – 450
450 – 550
Общо тегло**кг12000
13000

*в зависимост от почвените условия  **зависи от окомплектовката на машината

BG

РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ

ZUBATÉ DISKY

НАЗЪБЕНИ ДИСКОВЕ

• 520 × 5 mm
• 560 × 5 mm

A-Disky (Agressive)

А-ДИСКОВЕ (АГРЕСИВНИ)

• 520 × 5 mm
• 560 × 5 mm

РОЛЕРИ

Trash cutter

TRASH CUTTER

V-ring pěch

РОЛЕР С V-ПРЪСТЕН

• тегло: 176 кг / м
• диаметър: 630 мм

Dvojitý U-ring pěch

ДВОЕН РОЛЕР С U-ПРЪСТЕН

• тегло 230 кг / м
• диаметър: 600 mm

ЗАХВАЩАНЕ

Теглително око

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ОСНОВА

СТРАНИЧНИ ПРЕГРАДИ НА СЕКЦИЯТА

• single ring
• double ring

Násta

ОПОРНИ КОЛЕЛА

ПО ИЗБОР

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Sada přihnojování

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

TERMINAL (ME) BASIC

ГЛАВЕН ТЕРМИНАЛ

TERMINAL (ME) BASIC + CAM

terminál 800

TERMINAL (ME) TOUCH 800 + CAM

terminál 1200

TERMINAL (ME) TOUCH 1200 + CAM

Снимки / Media

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!