SWIFTER SM Култиватор за подготовка на почвата

SWIFTER SM
  • В едно минаване са обединени до 8 работни операции.

  • Перфектна предсеит- бена подготовка само с едно минаване.

  • Уникален сгъващ меха- низъм, контролиран от кабината на трактора – система Bar-Lock.

  • Перфектно следване на терена поради незави- симото разположение на секциите Wave-Flex.

  • Бърза промяна на вътрешните компоненти според нуждите и почве- ните условия.

SWIFTER SМ е прикачен предсеитбен култиватор с голяма работна ширина, която подготвя семенното легло, дори когато е имало по-дъл- боки бразди.

Работната ширина осигурява максимална продуктивност и скъсява значително времето, необходимо за спазване на агротехническите условия.

Бързо сменяеми компоненти на вътрешната рамка (лемежи, гама пружини, SB секция).

Въпреки голямата си работна дължина Swifter SM е лесен за използване.

Машината може да се сгъва и разгъва лесно благодарение на Bar-Lock системата.

ТИП НА МАШИНАТАприкачен компактор
РАБОТНИ ОРГАНИпредна изравнителна дъска,
2 реда стреловидни лемежи 270х8 мм (4 реда гама пружини, 4 реда SB-секция 150х4 мм),
изравнителна дъска,
заден раздробяващ ролер (двуредов прътов, двуредов crosskill, crosskill за камъни)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИвисокоякостни пружинни стоманени стойки за всички видове работни органи
ИЗПОЛЗВАНЕбърза и евтина предсеитбена обработка на почвата с голяма производителност, която осигурява идеално почвено легло за сеене
ОПЕРАЦИИизравняване на повърхността, раздробяване, прилепване и смесване (разрохкване и термично подлагане), подрязване и компактиране
Připravíte jediným přejezdem seťové lůžko na obrovské ploše díky pracovnímu záběru až 18 m.

Предсеитбена подготовка на голяма площ, работната ширина може да достигне 18 м.

Kvalitní zpracování všech typů půd díky chytrému sloučení až 8 pracovních operací do jednoho přejezdu.

Отлична предсеитбена подготовка с едно минаване, 8 различни операции при всякакви видове почви.

Snadné složení a rozložení stroje bez vystupování z traktoru díky systému Bar‑Lock.

Лесно сгъване на машината без да се слиза от кабината на трактора благодарение на системата Bar-Lock.

SWIFTER SMSM 14000SM 16000SM 18000
РАБОТНА ШИРИНАм14.216.218.2
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАм333
ТРАНСПОРТНАЯ ДЪЛЖИНАм13.614.615.6
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА*2 – 122 – 122 – 12
БРОЙ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИбр

566472
БРОЙ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ (SB СЕКЦИЯ)бр

104118132
БРОЙ НА GAMMA ПРУЖИНИТЕбр

136152168
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc400 – 435450 – 500500 – 550
ОБЩО ТЕГЛО**кг11600 – 1420012400 – 1540013200 – 16600

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ

GAMA ОТРИЕ

GAMA ОТРИЕ

SB ЛЕМЕЖИ

SB ЛЕМЕЖИ

SHARE RADLIČKA

КЛАСИЧЕСКИ ЛЕМЕЖИ

LONG LIFE ГАМА ТОЧКА

LONG LIFE ГАМА ТОЧКА

РОЛЕРИ

ДВОЕН FLAT BAR РОЛЕР

ДВОЕН FLAT BAR РОЛЕР

ДВОЕН FLAT BAR РОЛЕР

ДВОЕН FLAT BAR РОЛЕР

Тегло 238 кг / м
Диаметър: 370 мм

ДВОЕН CROSSKILL РОЛЕР

ДВОЕН CROSSKILL РОЛЕР

Тегло: 194 кг / м
Диаметър: 350 mm

ЗАХВАЩАНЕ

TOWING EYE

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

ОСНОВА

ЗАДНА ИЗРАВНИТЕЛНА ДЪСКА

ПРЕДЕН FLAT BAR РОЛЕР

ПО ИЗБОР

АЕРАТОРИ

АЕРАТОРИ

CRUSHBAR – СЪС ЗАКРЕПЕНИ ГРЕБЛА

CRUSHBAR – СЪС ЗАКРЕПЕНИ ГРЕБЛА

РАЗДРОБЯВАЩА ГРЕДА ЗАД ПРЕДНИТЕ РОЛЕРИ

РАЗДРОБЯВАЩА ГРЕДА ЗАД ПРЕДНИТЕ РОЛЕРИ

ЗАДНА ИЗРАВНИТЕЛНА ДЪСКА

ЗАДНА ИЗРАВНИТЕЛНА ДЪСКА

КРАЕН РОЛЕР

КРАЕН РОЛЕР

270 мм

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

Swifter SM

„Преди време имахме много проблеми с придържането към агрономските срокове на нашата ферма и затова решихме да инвестираме в голям трактор с мощност от 620 коня, за да ни помогне да управляваме всичко навреме. След като тествахме машините, ние избрахме BEDNAR, главно благодарение на опита на тази марка с мощни трактори, сключихме първата сделка директно с Ян Беднар и закупихме чизел плуга TERRALAND TO 6000. Бяхме много доволни от машината и затова поръчахме предсеитбения култиватор SWIFTER SM 16000 за следващата пролет. Тази машина трансформира качеството на предсеитбената подготовка изцяло на ново ниво. Задачите, за които са изискваха три операции преди това, сега могат да бъдат извърши с едно минаване с SWIFTER ?! С лекота 200 хектара на ден! Също притежаваме широкия дисков култиватор SWIFTERDISC XE от BEDNAR.“

Габриел Томан, агроном | T‑agro | Čeladice (Словакия)
2 000 ха | SWIFTER SM 16000, TERRALAND TO 6000, SWIFTERDISC XE 12400

СНИМКИ / MEDIA

Кантактны фармуляр

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!