Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTER SM

Širokozáběrový předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

NEJVĚTŠÍ ŠIŘOKOZÁBĚROVÝ KOMPAKTOR NA TRHU

Od svého uvedení na trh představují širokozáběrové kompaktory SWIFTER SM největší kompaktory na trhu s pracovním záběrem v rozmezí 14 až 18 metrů vhodné pro nejvýkonnější traktory. Se zkracujícím se časovým prostorem na přípravu půdy stoupají nároky velkých zemědělských podniků na množství zpracovaných hektarů. Největší širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM zvládne zpracovat až 230 hektarů za den. Nezávislé odpružení pracovních sekcí přispívá k výbornému kopírování terénu i v takto velkých záběrech. Přeprava a samotné skládání a rozkládání stroje je velice snadné a bezpečné díky systému BAR-LOCK.

#

2-12 cm

#

14-18 m

#

400-620 k

Klíčové vlastnosti

Širokozáběrový předseťový kompaktor vhodný do tradičního zpracování půdy i minimalizačních systémů.

AŽ 8 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Vytvoření seťového lůžka pro správné a rovnoměrné vzcházení porostů.

Sdružení několika pracovních operací do jedné znamená menší počet přejezdů a nižší náklady na přípravu půdy. Přední páskový smyk perfektně zarovnává nerovnosti. Přední lištový válec se stará o prvotní rozbití hrud. Hlavní pracovní sekce ideálně podřízne, provzdušní a prohřeje vrstvu půdy. Finální rozdrobení hrud obstarávají různé typy válců v možné kombinaci s ostatním příslušenstvím za válci.

SWIFTER SO_F
VYMĚNITELNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Přizpůsobení přípravy půdy potřebám dané plodiny.

Radličková pracovní sekce (letní a podzimní příprava půdy – ozimé obiloviny, řepka olejka)

Sekce je vhodná zejména pro jarní přípravu před setím cukrové řepy, kdy je potřeba adekvátně hospodařit s jarní vláhou, ale přesto vytvořit precizní seťové lůžko. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchání půdy, ale přesto díky použití překryvných radliček o šířce 170 mm dojde k potřebnému celoplošnému podříznutí půdy. Dalším benefitem je snížení požadavku na výkon tažného prostředku.

Radličková pracovní sekce SB s jarními radličkami (jarní příprava půdy – cukrová řepa)

Sekce je vhodná zejména pro jarní přípravu před setím cukrové řepy, kdy je potřeba adekvátně hospodařit s jarní vláhou, ale přesto vytvořit precizní seťové lůžko. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchání půdy, ale přesto díky použití překryvných radliček o šířce 170 mm dojde k potřebnému celoplošnému podříznutí půdy. Dalším benefitem je snížení požadavku na výkon tažného prostředku.

Gamma hrotová pracovní sekce (jarní příprava půdy – jarní obiloviny, kukuřice)

Tato sekce je vhodná pro časné jarní operace, například před setím ječmenů. Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a prohřejí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech.

Radličková sekce Radličková sekce SB Gamma sekce
VYSOKÉ DENNÍ VÝKONY AŽ 230 HA/DEN

Využijte maximum z výkonu vašeho traktoru.

Širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM je zkonstruován pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu, jako jsou například čtyřpásové traktory. V kombinaci s pracovním záběrem až 18 metrů, vysokým výkonem motoru a pracovní rychlostí umožňují tyto agregace dosáhnout vysokých denních výkonů až 230 ha. Z tohoto důvodu není potřeba přípravu řešit ve dvousměnném provozu.

VYSOKÉ DENNÍ VÝKONY AŽ 230 HA/DEN
JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE

Nevyžaduje velký počet mazacích míst.

Kompaktory SWIFTER SM mají oproti ostatním strojům konkurenčních výrobců v dané kategorii pouze dvě sekce bočních rámů. Konstrukční řešení stroje tím snižuje počet hydraulických válců, kde by mohlo docházet ke ztrátě tlaku na boční rámy. Toto řešení přispívá k nízkému počtu mazacích míst, snižuje celkové opotřebení stroje a zjednodušuje manipulaci se strojem jak na poli, tak při transportu.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE
PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE

Neztrácejte čas, práce na souvrati bez nutnosti vyhlubování.

Kompaktor SWIFTER SM umožňuje díky své konstrukci plynulé otáčení na souvrati bez nutnosti zvedání pracovních sekcí. I tak doporučujeme otáčení na souvrati provádět s lehce vyhloubenými pracovními sekcemi a s větším poloměrem otáčení. Ke stabilizaci bočních rámů nejen během otáčení ale i při vyšších pracovních rychlostech slouží pevná táhla systému BAR-LOCK.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE
BAR-LOCK SYSTÉM

Rychlé složení a rozložení stroje během dvou minut.

BAR-LOCK je zámkový tyčový systém. Systém zajišťuje plynulé, jednoduché a bezpečné rozkládání stroje z transportní polohy do pracovní i couvání stroje. Zároveň slouží k zajištění táhel bočních rámů k tažné oji v pracovní poloze. Celá pracovní operace probíhá z pohodlí kabiny traktoru.

BAR-LOCK SYSTÉM

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části předseťového kompaktoru stručně a přehledně.

SWIFTER SM Širokozáběrový předseťový kompaktor

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # #
Tažná oj

Tažná oj se systémem skládání BAR-LOCK pro snadné složení a rozložení stroje během dvou minut.

Kypřiče stop traktoru

Slouží k nakypření utužených stop za koly traktoru.

Přední drobící válec

Zabezpečuje prvotní rozdrobení větších půdních částic a hrud.

Pracovní sekce

Umožňuje výběr třech různých typů provedení (2 řady radliček / 4 řady gamma hrotů / 2 řady SB radliček) podle potřeb přípravy půdy pro danou plodinu.

Smyková lišta za radličkami

Stará se o urovnání povrchu půdy za radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní válce

Dvouřadé crosskill válce přispívají k dokonalému rozdrobení hrud vzniklých radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní příslušenství

Finish váleček díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení.

Podpěrná kola

Slouží ke stabilizaci bočních rámů a zajišťují dokonalé kopírování terénních nerovností.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Ložiska válců jsou uzpůsobená k vysokým obvodovým rychlostem a jsou bezúdržbová. Obsluze stroje odpadá povinnost pravidelného mazání každého ložiska, kterých je na předseťovém kompaktoru větší počet. Vícenásobné těsnění zamezuje proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění brání jeho poškození.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (SE, SN, SO_F, SM, SO_Profi)

LIŠTOVÝ VÁLEC S VYMĚNITELNÝM ČEPEM

Lištový válec o průměru 370 mm s vyměnitelným čepem je tvořen pouzdrem s vnitřním kónusem a čepem s vnějším kónusem. Dojde-li k poškození čepu, není třeba měnit celý lištový válec, ale stačí vyměnit pouze čep.

LIŠTOVÝ VÁLEC S VYMĚNITELNÝM ČEPEM

HYDRAULICKÝ SMYK CRUSHBAR

Přední hydraulický páskový smyk Crushbar umožňuje obsluze ideální přizpůsobení pracovního úhlu smyku daným podmínkám na pozemku z pohodlí kabiny. Ve srovnání s mechanicky ovládaným smykem umožňuje dosáhnout úspory až 1 l nafty na 1 hektar.

CRUSHBAR

STLAČOVACÍ PRUŽINA

U většiny předseťových kompaktorů vybavených crosskill válci dochází po odpracování určitého počtu hektarů k vůlím mezi jednotlivými segmenty croskillu. U kompaktorů SWIFTER používáme stlačovací pružinu umístěnou na hřídeli, na které jsou i crosskilly. Pružina neustále tlačí na segmenty croskillu a eliminuje vůli mezi jednotlivými segmenty.

STLAČOVACÍ PRUŽINA
SWIFTER SM_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Perfektní připravení seťového lůžka je naší prioritou a můžu potvrdit, že SWIFTER je jediným strojem, který v našich podmínkách jednoznačně vždy obstál. Také proto máme v podniku již 5 ks tohoto kompaktoru v širokozáběrovém provedení. Jeho využití je v sezóně maximální a v podstatě veškerou přípravu u nás obstarávají pouze kompaktory SWIFTER, které pracují doslova 24 hodin denně.“

Ing. Vítězslav Navrátil,
předseda představenstva, ROSTĚNICE a.s., (okres Vyškov, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SM přesně tak, jak požadujete.

Přední smyk

Hydraulický přední smyk

Urovnává hrubé nerovnosti před následnými orgány. Hydraulické ovládání umožňuje okamžitou reakci na terénní nerovnosti přímo z kabiny traktoru.

CRUSHBARCRUSHBAR

PŘEDNÍ VÁLCE

Trubkový válec

Trubkový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole.

PRUTOVY_VALECPRUTOVY_VALEC

Lištový válec

Lištový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole. Svou konstrukcí dosahuje výborného drobícího efektu i v hrubé brázdě.

LISTOVY_VALECLISTOVY_VALEC

Přední příslušenství

Teleskopický kypřič stop

Kypřič stop s nastavitelnou šířkou záběru. Slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

TELESKOPICKY_KYPRIC_STOPTELESKOPICKY_KYPRIC_STOP

Kypřič stop

Pevný kypřič stop slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

PREDNI_KYPRIC_00225783PREDNI_KYPRIC_00225783

Zadní válce

Dvouřadé lištové válce o průměru 270 mm

Vhodné pro celoroční intenzivní zpracování lehkých půd. Válce o průměru 270 mm vytváří efekt „půdní frézy”.

DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242

Dvouřadé crosskill válce o průměru 350 mm pro kamenité půdy

Ideální řešení pro všechny typy půd s kameny. Větší rozestup mezi řadami zabraňuje zasekávání kamenů a blokaci válce. Univerzální rám umožňuje zvětšit vzájemnou vzdálenost řad válců – menší vzdálenost zaručuje samočistící efekt i ve vlhčích podmínkách, větší vzdálenost dostatek místa v kamenitých půdách.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Dvouřadé lištové válce o průměru 370 mm

Vhodné pro celoroční intenzivní zpracování lehkých půd. Válce o průměru 370 mm vytváří efekt „půdní frézy”.

DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242

Dvouřadé crosskill válce o průměru 350 mm

Ideální řešení pro všechny typy půd. Vysoce kvalitní litinové válce o průměru 350 mm pro precizní jemné drobení se samočistícím efektem.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Příslušenství za zadní válce

Smyk za crosskill válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Smyk za lištové válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Finish váleček 270 mm

Díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení, tzv. efekt půdní frézy. V kombinaci s crosskill válci dosáhnete maximálního drobení hrud.

FINISH_VALECEKFINISH_VALECEK

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
SWIFTER SM Širokozáběrový předseťový kompaktor

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Víte, jak správně připravit půdu?

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTER SMSM 14000SM 16000SM 18000
Pracovní šířkam141618
Přepravní šířkam333
Přepravní délkam13,614,615,6
Přepravní výškam444
Pracovní hloubka*cm2 -12 2 -12 2 -12
Počet radličekks566472
Počet radliček (SB - sekce)ks108120132
Počet GAMA - hrotůks136152168
Doporučený výkon tažného prostředkukoní400 - 500450 - 550500 - 620
Max. zatížení na nápravu (1)kg8 6009 55010 500
Max. zatížení na nápravu (2)kg5 5505 8006 050
Max. zatížení na závěskg200200200
Typ závěsuoko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73oko 51, 55, 58, 62, 71, 73oko 51, 55, 58, 62, 71, 73
Celková hmotnost**kg14 25015 55016 750

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area