Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTER SE

Širokozáběrový předseťový kompaktor pro přípravu seťového lůžka jedním přejezdem

ŠIROKOZÁBĚROVÝ PŘEDSEŤOVÝ KOMPAKTOR PRO VYSOKÉ DENNÍ VÝKONY

SWIFTER SE je širokozáběrový předseťový kompaktor určený pro vysoké denní výkony díky pracovnímu záběru 8 až 12 metrů. Stejně jako ostatní z řad kompaktorů BEDNAR nabízí i provedení SWIFTER SE vyměnitelné pracovní sekce pro splnění požadavků přípravy půdy dané plodiny. A to včetně kombinace až 8 pracovních operací v jednom přejezdu. Výhodou kompaktoru SWIFTER SE je nezávislé zavěšení pracovních sekcí pro dokonalé kopírování terénu. Bezpečná přeprava stroje i při pracovních záběrech 12 metrů je dána skládáním bočních rámů směrem dopředu na tažnou oj.

#

2-12 cm

#

8-12 m

#

220-380 k

Klíčové vlastnosti

Širokozáběrový předseťový kompaktor vhodný do tradičního zpracování půdy i minimalizačních systémů.

AŽ 8 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Vytvoření seťového lůžka pro správné a rovnoměrné vzcházení porostů.

Sdružení několika pracovních operací do jedné znamená menší počet přejezdů a nižší náklady na přípravu půdy. Přední smyková lišta nebo páskový smyk perfektně zarovnávají nerovnosti. Přední drobící válec se stará o prvotní rozbití hrud. Hlavní pracovní sekce ideálně podřízne, provzdušní a prohřeje vrstvu půdy. Finální rozdrobení hrud obstarávají různé typy válců v možné kombinaci s ostatním příslušenstvím za válci.

SWIFTER SO_F
VYMĚNITELNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Přizpůsobení přípravy půdy potřebám dané plodiny.

Radličková pracovní sekce (letní a podzimní příprava půdy – ozimé obiloviny, řepka olejka)

Využití této pracovní sekce je vhodné pro letní a podzimní přípravu, kdy je půdu nutné nakypřit podříznout a promíchat po předchozí sklizni. Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž se vytvoří pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována, a tím se vytvoří nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Radličková pracovní sekce SB s jarními radličkami (jarní příprava půdy – cukrová řepa)

Sekce je vhodná zejména pro jarní přípravu před setím cukrové řepy, kdy je potřeba adekvátně hospodařit s jarní vláhou, ale přesto vytvořit precizní seťové lůžko. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchání půdy, ale přesto díky použití překryvných radliček o šířce 170 mm dojde k potřebnému celoplošnému podříznutí půdy. Dalším benefitem je snížení požadavku na výkon tažného prostředku.

Gamma hrotová pracovní sekce (jarní příprava půdy – jarní obiloviny, kukuřice)

Tato sekce je vhodná pro časné jarní operace, například před setím ječmenů. Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a prohřejí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech. Gama hroty pro tuto sekci jsou k dispozici také ve verzi LONG LIFE.

Radličková sekce Radličková sekce SB Gamma sekce
WAVE-FLEX SYSTÉM

Udržuje rovnoměrnou hloubku zpracování v celém záběru stroje.

Wave-flex systém znamená, že jednotlivé sekce (o šířce 2 nebo 3 metry záběru) jsou nezávisle na sobě zavěšeny k bočním rámům vpředu pomocí tažných ramen a vzadu pomocí kopírovacích ramen. Systém napomáhá udržení stanovené pracovní hloubky. Díky tomu je půdní profil rovnoměrně zpracován v celé šíři pracovního záběru.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE

Neztrácejte čas, práce na souvrati bez nutnosti vyhlubování.

Kompaktor SWIFTER SE umožňuje díky své konstrukci plynulé otáčení na souvrati bez nutnosti zvedání pracovních sekcí. I tak doporučujeme otáčení na souvrati provádět s lehce vyhloubenými pracovními sekcemi a s větším poloměrem otáčení. Ke stabilizaci bočních rámů nejen během otáčení ale i při vyšších pracovních rychlostech slouží teleskopická táhla.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE
SKLÁDÁNÍ BOČNÍCH RÁMŮ SMĚREM DOPŘEDU

Chytré skládání pro bezpečnou přepravu.

Širokozáběrový kompaktor SWIFTER SE lze do přepravní polohy složit snadno z kabiny traktoru. Plně hydraulické skládání pracovních sekcí směrem dopředu na oj dává stroji kompaktní přepravní rozměry do 3 metrů transportní šířky, nutné pro přepravu na pozemních komunikacích v zemích EU.

SKLÁDÁNÍ BOČNÍCH RÁMŮ SMĚREM DOPŘEDU
INTEGROVANÉ KYPŘIČE STOP TRANSPORTNÍ NÁPRAVY

Precizní prokypření utužených míst.

Širokozáběrové předseťové kompaktory SWIFTER SE s pracovním záběrem 8 až 12 metru mohou být standardně vybaveny kypřiči stop traktoru – v pevném nebo teleskopickém provedení. Novinkou pro modely SE 10000 a SE 12000 je možnost výbavy i kypřiči stop kol transportní nápravy.

SWIFTER SE
TŘETÍ CROSSKILL VÁLEČEK

Pro maximální kvalitu práce.

Kompaktor SWIFTER SE 10000 lze na přání vybavit třetím crosskill válečkem. Tento poslední crosskill váleček má průměr 350 mm a vytváří perfektní půdní strukturu především v obtížných podmínkách, například v suchých letních měsících.

TŘETÍ CROSSKILL VÁLEČEK

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části předseťového kompaktoru stručně a přehledně.

SWIFTER SE Širokozáběrový předseťový kompaktor

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # # #
Tažná oj

Dlouhá tažná oj umožňuje bezpečné skládání bočních rámů stroje směrem dopředu.

Kypřiče stop traktoru

Slouží k nakypření utužených stop za koly traktoru.

Přední smyk

Hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar slouží k urovnání nerovností a strhnutí hrubé brázdy.

Přední drobící válec

Zabezpečuje prvotní rozdrobení větších půdních částic a hrud.

Pracovní sekce

Umožňuje výběr tří různých typů provedení (2 řady radliček / 4 řady gamma hrotů / 2 řady SB radliček) podle potřeb přípravy půdy pro danou plodinu.

Smyková lišta za radličkami

Stará se o urovnání povrchu půdy za radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní válce

Dvouřadé crosskill válce přispívají k dokonalému rozdrobení hrud vzniklých radličkovou nebo gamma hrotovou pracovní sekcí.

Zadní příslušenství

Finish váleček vytváří jemnou strukturu půdy a uzavírá celou pracovní operaci.

Podpěrná kola

Slouží ke stabilizaci bočních rámů a zajišťují dokonalé kopírování terénních nerovností.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Ložiska válců jsou uzpůsobená k vysokým obvodovým rychlostem a jsou bezúdržbová. Obsluze stroje odpadá povinnost pravidelného mazání každého ložiska, kterých je na předseťovém kompaktoru větší počet. Vícenásobné těsnění zamezuje proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění brání jeho poškození.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (SE, SN, SO_F, SM, SO_Profi)

LIŠTOVÝ VÁLEC S VYMĚNITELNÝM ČEPEM

Lištový válec o průměru 370 mm s vyměnitelným čepem je tvořen pouzdrem s vnitřním kónusem a čepem s vnějším kónusem. Dojde-li k poškození čepu, není třeba měnit celý lištový válec, ale stačí vyměnit pouze čep.

LIŠTOVÝ VÁLEC S VYMĚNITELNÝM ČEPEM

VOLNÉ ULOŽENÍ RÁMŮ

Volné uložení bočních rámů umožňuje kopírování terénních nerovností (volný výkyv +/- 20 cm od vodorovné roviny na koncích bočních rámů).

WAVE-FLEX_System

HYDRAULICKÝ SMYK CRUSHBAR

Přední hydraulický páskový smyk Crushbar umožňuje obsluze ideální přizpůsobení pracovního úhlu smyku daným podmínkám na pozemku z pohodlí kabiny. Ve srovnání s mechanicky ovládaným smykem umožňuje dosáhnout úspory až 1 l nafty na 1 hektar.

CRUSHBAR

STLAČOVACÍ PRUŽINA

U většiny předseťových kompaktorů vybavených crosskill válci dochází po odpracování určitého počtu hektarů k vůlím mezi jednotlivými segmenty croskillu. U kompaktorů SWIFTER používáme stlačovací pružinu umístěnou na hřídeli, na které jsou i crosskilly. Pružina neustále tlačí na segmenty croskillu a eliminuje vůli mezi jednotlivými segmenty.

STLAČOVACÍ PRUŽINA
SWIFTER SE_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Předseťový kompaktor od firmy BEDNAR pracuje v našich podmínkách perfektně, pozemky máme připravené jako zahrádku a stroj můžu jen doporučit. Kompaktor BEDNAR SWIFTER SE 8000 zpracuje zhruba 40 až 50 ha za den, vše se ale odvíjí od přejezdů a velikosti polí. Půda se zpracovává do hloubky 8 cm a po pozemcích se souprava pohybuje rychlostí kolem 12 km/h.“

Petr Šulc,
obsluha stroje, Zemědělská a.s. Lučice, Lučice (okres Vysočina, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SE přesně tak, jak požadujete.

Přední smyk

Hydraulický přední smyk

Urovnává hrubé nerovnosti před následnými orgány. Hydraulické ovládání umožňuje okamžitou reakci na terénní nerovnosti přímo z kabiny traktoru.

CRUSHBARCRUSHBAR

Mechanický přední smyk

Mechanicky nastavitelná přední smyková lišta urovnává hrubé nerovnosti, čímž zvyšuje efektivitu práce následných orgánů.

MECHANICKÝ PREDNI_SMYKMECHANICKÝ PREDNI_SMYK

PŘEDNÍ VÁLCE

Trubkový válec

Trubkový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole.

PRUTOVY_VALECPRUTOVY_VALEC

Lištový válec

Lištový válec tvořený pruty ve tvaru šroubovice drobí hroudy na povrchu pole. Svou konstrukcí dosahuje výborného drobícího efektu i v hrubé brázdě.

LISTOVY_VALECLISTOVY_VALEC

Přední příslušenství

Teleskopický kypřič stop

Kypřič stop s nastavitelnou šířkou záběru. Slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

TELESKOPICKY_KYPRIC_STOPTELESKOPICKY_KYPRIC_STOP

Kypřič stop

Pevný kypřič stop slouží k nakypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku.

PREDNI_KYPRIC_00225783PREDNI_KYPRIC_00225783

Zadní válce

Dvouřadé crosskill válce o průměru 350 mm pro kamenité půdy

Ideální řešení pro všechny typy půd s kameny. Větší rozestup mezi řadami zabraňuje zasekávání kamenů a blokaci válce. Univerzální rám umožňuje zvětšit vzájemnou vzdálenost řad válců – menší vzdálenost zaručuje samočistící efekt i ve vlhčích podmínkách, větší vzdálenost dostatek místa v kamenitých půdách.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Dvouřadé crosskill válce o průměru 440 mm

Ideální řešení pro všechny typy půd. Vysoce kvalitní litinové válce o průměru 440 mm pro precizní jemné drobení se samočistícím efektem.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Dvouřadé lištové válce o průměru 370 mm

Vhodné pro celoroční intenzivní zpracování lehkých půd. Válce o průměru 370 mm vytváří efekt „půdní frézy”.

DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242DVOURADOVE_LISTOVE_VALCE_01288242

Dvouřadé crosskill válce o průměru 350 mm

Ideální řešení pro všechny typy půd. Vysoce kvalitní litinové válce o průměru 350 mm pro precizní jemné drobení se samočistícím efektem.

DVOURADOVE_CROSSKILL_VALCEDVOURADOVE_CROSSKILL_VALCE

Příslušenství za zadní válce

Finish crosskill váleček o průměru 350 mm

Třetí crosskill váleček je výborným řešením, které zaručuje maximální kvalitu práce při zpracování těžkých půd. Dostupný pouze pro model SWIFTER SE 10000.

Finish crosskill váleček o průměru 350 mmFinish crosskill váleček o průměru 350 mm

Smyk za crosskill válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Smyk za lištové válce

Vytvoří absolutně rovný pozemek 100% připravený pro setí i toho nejmenšího osiva jako je jarní ječmen, mák nebo hořčice.

SMYK_ZA_VALCE_00063246SMYK_ZA_VALCE_00063246

Finish váleček 270 mm

Díky vysokým obvodovým rychlostem zajišťuje intenzivní drcení, tzv. efekt půdní frézy. V kombinaci s crosskill válci dosáhnete maximálního drobení hrud.

FINISH_VALECEKFINISH_VALECEK

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
SWIFTER SE Širokozáběrový předseťový kompaktor

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA PŮDY
Příprava půdy je důležitou pracovní operací pro vytvoření uniformního a rovnoměrného seťového lůžka před následným zakládáním porostů. Každá plodina i pozemek si na základě klimatických podmínek nebo zvoleném termínu přípravy vyžaduje rozdílnou přípravu půdy. Cílem předseťové přípravy půdy je vytvoření ideální struktury půdy na pozemku s vytvořením tvrdšího dna a kypré svrchní vrstvy půdy, srovnání půdního reliéfu po předešlých pracovních operacích, otevření, proteplení a provzdušnění půdního profilu pro rovnoměrné vzcházení rostlin.

Víte, jak správně připravit půdu?

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTER SESE 8000SE 10000SE 12000
Pracovní šířkam81012
Přepravní šířkam333
Přepravní délkam6,97,58,6
Přepravní výškam444
Pracovní hloubka*cm2 -12 2 -12 2 -12
Počet radličekks324048
Počet radliček (SB - sekce)ks637688
Počet GAMA - hrotůks8096113
Doporučený výkon tažného prostředkukoní220 - 270 280 - 330 330 - 380
Max. zatížení na nápravukg6 9008 0008 800
Max. zatížení na závěskg2 2603 0003 000
Typ závěsuoko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73oko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73oko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73
Rozměr transportních pneumatik500 / 50 - 17 600 / 40 600 / 40
Celková hmotnost**kg9 16011 00011 800

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

pozadi video uvodni fotka clanku
20.
Červen
2019

V TURÉ LÚCE U MYJAVY NA…

Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes…

Přečtěte si více

14491
21.
Březen
2012

Swifter SE v PD Jarok

Poveternostné podmienky poľnohospodárom na juhu Slovenska už v tomto čase umožňujú hnojenie, kyprenie, smykovanie a v neposlednom rade aj sejbu. Jarná príprava pôdy…

Přečtěte si více

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area