SWIFTER SE předseťový kompaktor

SWIFTER SE
 • Dokonalá příprava pro setí během jediného přejezdu.

 • Sdružování až 8 pracovních operací do jediné.

 • Enormní denní výkony, díky pracovnímu záběru a vysoké pracovní rychlosti

 • Dokonalé kopírování povrchu díky nezávislému uložení sekcí Wave-Flex

 • Možná rychlá výměna vnitřních pracovních sekcí dle potřeb a půdních podmínek.

SWIFTER SE je tažený předseťový kompaktor se širokými pracovními záběry, kterým připravíte během jediného přejezdu ve vysoké rychlosti seťové lůžko i v hrubé brázdě.

Tato nová modelová řada s označením SE je charakteristická unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu, čímž získává stroj velice kompaktní přepravní rozměry. To umožňuje komfortní transport i ve členitých terénech.

Vnitřní rámy sekcí se dají snadno vyměnit (radličky / gamma hroty / SB-sekce).

TYP STROJEtažený předseťový kompaktor
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední smyk
lištový válec
2 řady šípových radliček 270 x 8 mm (4 řady gamma hrotů / 4 řady SB-sekce  s radličkami 150 x 4 mm)
smyková lišta
zadní drobící válec (dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
JIŠTĚNÍradličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce pružnou slupicí
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
PRACOVNÍ OPERACE srovnání povrchu, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a srovnání

Vysoké denní výkony vycházejí z širokého pracovního záběru a vysokých pracovních rychlostí. I v hrubé brázdě stačí jediný přejezd.

Připravíte perfektní seťové lůžko díky vhodné kombinaci pracovních orgánů. Po jediném přejezdu zůstane i hrubá brázda pefektně rovná a připravená na setí.

Unikátní konstrukční řešení skládání stroje směrem dopředu dává stroji malé přepravní rozměry. Proto po Vás bude přeprava stroje i v obtížném terénu snadným úkolem.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.

 • Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.

 • Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).

 • Díky technickému řešení tandem válců a finish válečku dokonale rozdrobíte i ty nejmenší hroudy. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.

 • Stroj využijete v systémech konvenčního hospodaření (po orbě), tak v systémech minimalizačních.

 • Díky technickému řešení stroje můžete pracovat ve vysokých rychlostech a snadno tak dodržet požadované agrotechnické lhůty.

SWIFTER SE

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

ÚSPORA JE NEVYHNUTELNÁ DÍKY

 • Širokým pracovním záběrům = větší denní výkonnost.

 • Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.

 • Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.

 • Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.

 • Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje se následně projeví v rovnoměrnějším porostua tím i lepších výnosech.

Bronislav Formánek

„Mimo vlastní zemědělské prvovýroby se zabýváme i poskytováním služeb zemědělcům. Mezi naše významné zákazníky patří Moravskoslezské cukrovary a.s., pro které zajišťujeme kompletní agrotechnické služby v oblasti pěstování cukrové řepy – setím počínaje a konče sklizní. I z těchto důvodů jsme potřebovali zajistit rychlou a efektivní předseťovou přípravu. Z výběru více předseťových kompaktorů se nám nejlépe osvědčil BEDNAR Swifter. Oceňuji jeho kompaktní skládání i přes velký záběr 12 metrů. Stroj perfektně kopíruje terén a s SB sekcí jsme schopni perfektně připravit secí lůžko pod cukrovou řepu téměř jedním přejezdem. “

Ing. Bronislav Formánek, majitel | Společnost AGROCENTRUM Hrušovany s.r.o.
Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Česká republika
1600 ha | Swifter SE 12000

SWIFTER SE

SWIFTER VYUŽIJETE PRO PŘÍPRAVU SEŤOVÉHO LŮŽKA V

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

SWIFTER SE

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

JARNÍ A LETNÍ PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

TVORBA IDEÁLNÍ PŘEDSEŤOVÉ STRUKTURY

 • Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.

 • Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.

 • Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.

 • Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.

 • Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

SWIFTER SESE 8000SE 10000 SE 12000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm8.210.212.2
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm333
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm6.97.58.6
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 122 – 122 – 12
POČET RADLIČEKks324048
POČET RADLIČEK (SB-SEKCE)ks607488
POČET GAMA-HROTŮks7896116
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 220 – 260 280 – 330330 – 380
CELKOVÁ HMOTNOST**kg5900 – 65006500 – 8500 8100 – 9900

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

SWIFTER SE CZ

PRACOVNÍ ORGÁNY

GAMMA HROT

GAMA HROT

SHARE RADLIČKA

SB RADLIČKA

SB RADLIČKA

LONG LIFE GAMMA HROT

LONG LIFE GAMMA HROT

PĚCHY A VÁLCE

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

DVOUŘADÝ LIŠTOVÝ VÁLEC

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

DVOUŘADÝ CROSSKILL VÁLEC

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím efektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 440 mm

CROSSKILL VÁLEC DO KAMENÍ

Ideální řešení pro drcení hrud v suchých
až přeschlých půdách s velkým výskytem
kamení.
váha: 160 kg/m
průměr: 350 mm

ZÁVĚS

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

PŘEDNÍ MECHANICKÝ SMYK

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

PŘEDNÍ LIŠTOVÝ VÁLEC

VOLITELNÉ

ERRADICATORS

KYPŘIČE STOP

FINISH VÁLEČEK

FINISH VÁLEČEK

270 mm

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

DRTÍCÍ SMYK ZA PŘEDNÍ LIŠTOVÉ VÁLCE

KONCOVÝ SMYK

KONCOVÝ SMYK

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes dělají jinak? To jsme pro vás zjistili…
V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma…
Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním…
„Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Kvalitní příprava seťového lůžka je jednou z nejdůležitějších operací zpracování půdy, ve vysoké míře ovlivňující výnos. Takovou přípravu spolehlivě zajistí předseťový kompaktor…
Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně…
V průběhu března byl zákazníkovi ZDV Krchleby, a.s. (okr. Kutná Hora) předán BEDNAR SWIFTER SE prostřednictvím střediska Habry firmy STROM Praha a.s.. Doplnil tak mulčovač posklizňových zbytků…
Zpět na novinky 07. Duben 2015 SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o. V podniku EKOPROGRES, s.r.o. se sídlem v Třebovli na Kolínsku zakoupili v loňském…
Měcholupská zemědělská, a.s. má sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu nedaleko Předslavi (okres Klatovy). V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2654 ha zem.…
Začátkem letošního roku jsme předali nový předseťový kompaktor Swifter řady SE 8000 na rodinou farmu bratrů Pavla a Aloise Obdržálkových. Jejich rodinná farma se nahází v obci Rašovice (okr.…
Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku.…
Dosavadní průběh zimy dovoluje zemědělcům brzké vstupy na pozemky. Jako jedni z prvních toho využili v podniku ZAS Bečváry a.s. na Kolínsku, kde se počátkem tohoto týdne naplno rozjela nová sezóna.…
Prvý široko-záberový kompaktor na juhozápadnom Slovensku sa objavil začiatkom roku 2013 v PD Dunaj Rusovce. Poľnohospodársky podniku hospodáriaci na samej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom baviac…
Začátkem měsíce dubna tohoto roku jsme se sešli v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou na rodinné farmě pana Františka Janovského abychom společně předali nový předseťový kompaktor Swifter…
AG Skořenice, akciová společnost hospodaří na 1340 ha v okrese Ústí nad Orlicí. Z celkové výměry je 990 ha orné půdy a 350 ha luk. Podnik se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou, přičemž…
Začátkem měsíce dubna tohoto roku jsme se sešli v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou na farmě pana Františka Janovského abychom společně předali nový předseťový kompaktor Swifter SE 12000.…
Rodinná farma Novákových se sídlem v Jarpicích hospodaří na celkové výměře 3300 ha převážně na Kladensku a částečně také v okresu Litoměřice. V polovině března vyzkoušeli náš širokozáběrový…
Nastavovanie pracovnej hĺbky orgánov.
Poveternostné podmienky poľnohospodárom na juhu Slovenska už v tomto čase umožňujú hnojenie, kyprenie, smykovanie a v neposlednom rade aj sejbu. Jarná príprava pôdy pred sejbou sa na južnom Slovensku…
Zpět na novinky 03. Červen 2011 Nový kompaktor Swifter SE úspěšně v praxi... Prvním majitelem kompaktoru nové generace s názvem SWIFTER SE se záběrem 10 m se stal zemědělský podnik…
Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes dělají jinak? To jsme pro vás zjistili…
V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma…
Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním…
„Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor…
Kvalitní příprava seťového lůžka je jednou z nejdůležitějších operací zpracování půdy, ve vysoké míře ovlivňující výnos. Takovou přípravu spolehlivě zajistí předseťový kompaktor…
Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně…
V průběhu března byl zákazníkovi ZDV Krchleby, a.s. (okr. Kutná Hora) předán BEDNAR SWIFTER SE prostřednictvím střediska Habry firmy STROM Praha a.s.. Doplnil tak mulčovač posklizňových zbytků…
Zpět na novinky 07. Duben 2015 SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o. V podniku EKOPROGRES, s.r.o. se sídlem v Třebovli na Kolínsku zakoupili v loňském…
Měcholupská zemědělská, a.s. má sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu nedaleko Předslavi (okres Klatovy). V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2654 ha zem.…
Začátkem letošního roku jsme předali nový předseťový kompaktor Swifter řady SE 8000 na rodinou farmu bratrů Pavla a Aloise Obdržálkových. Jejich rodinná farma se nahází v obci Rašovice (okr.…
Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku.…
Dosavadní průběh zimy dovoluje zemědělcům brzké vstupy na pozemky. Jako jedni z prvních toho využili v podniku ZAS Bečváry a.s. na Kolínsku, kde se počátkem tohoto týdne naplno rozjela nová sezóna.…
Prvý široko-záberový kompaktor na juhozápadnom Slovensku sa objavil začiatkom roku 2013 v PD Dunaj Rusovce. Poľnohospodársky podniku hospodáriaci na samej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom baviac…
Začátkem měsíce dubna tohoto roku jsme se sešli v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou na rodinné farmě pana Františka Janovského abychom společně předali nový předseťový kompaktor Swifter…
AG Skořenice, akciová společnost hospodaří na 1340 ha v okrese Ústí nad Orlicí. Z celkové výměry je 990 ha orné půdy a 350 ha luk. Podnik se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou, přičemž…
Začátkem měsíce dubna tohoto roku jsme se sešli v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou na farmě pana Františka Janovského abychom společně předali nový předseťový kompaktor Swifter SE 12000.…
Rodinná farma Novákových se sídlem v Jarpicích hospodaří na celkové výměře 3300 ha převážně na Kladensku a částečně také v okresu Litoměřice. V polovině března vyzkoušeli náš širokozáběrový…
Nastavovanie pracovnej hĺbky orgánov.
Poveternostné podmienky poľnohospodárom na juhu Slovenska už v tomto čase umožňujú hnojenie, kyprenie, smykovanie a v neposlednom rade aj sejbu. Jarná príprava pôdy pred sejbou sa na južnom Slovensku…
Zpět na novinky 03. Červen 2011 Nový kompaktor Swifter SE úspěšně v praxi... Prvním majitelem kompaktoru nové generace s názvem SWIFTER SE se záběrem 10 m se stal zemědělský podnik…

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás