Novinky

Nová technologická linka BEDNAR FMT na rodinné farmě Weissových

Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku. Weissovi hospodaří na celkové výměře 650 hektarů a zaměřeni jsou pouze na rostlinnou produkci. V osevním plánu mají zařazenou pšenici, ječmen, kukuřici, řepku a cukrovou řepu. Zajímavostí je, že také na cca 20 ha pěstují proso.

Kvalitní seťové lůžko i ve vlhkých podmínkách

Během prvních hektarů pracoval Swifter na poli, které bylo v loňském roce jedenkrát zpodmítáno a před zimou zoráno. Velké množství rostlinných zbytků, charakteristické pro loňskou sezonu, bylo patrné na první pohled. Na tomto poli dle slov p. Weisse dávala pšenice okolo 100q/ha a bylo nutné ji včas sklidit i přes nedostatečnou zralost ve slámě. „To byl důvod, proč jsme nechávali vysoké strniště,“ doplňuje p. Weiss ml.. Po jednom přejedu kompaktoru bylo také znát, že půda po orbě nevysychá tak rychle a pod povrchem obsahuje velké množství půdní vláhy. Pro kvalitní založení prostu bylo tedy ještě nutné pole nechat pár dní oschnout. Kompaktor odváděl v hrubé brázdě s velkým množstvím rostlinných zbytků a vlhkých podmínkách kvalitní práci. „Kdybych tu jezdil se starým kompaktorem, tak už bych tu čistil zadní válec,“ hodnotila obsluha práci Crosskill válců se samočisticím efektem. Seťové lůžko bylo tak během jednoho přejezdu kvalitně připraveno pro setí jarního ječmene.

Kvalitně zpracovaný pozemek s velkým podílem rostlinných zbytků.

Kvalitně zpracovaný pozemek s velkým podílem rostlinných zbytků.

Obsluha je spokojena s prací zadních Crosskill válců se samočisticím efektem.

Obsluha je spokojena s prací zadních Crosskill válců se samočisticím efektem.

S novým kompaktorem bude za den připraveno

Pro jaro je před novým kompaktorem celkem 200 hektarů, které je nutné připravit před setím ječmene a cukrové řepy. „S touto technikou nebude vůbec žádný problém stihnout včas agrotechnické lhůty,“ pochvaluje volbu nového kompaktoru p. Weiss ml.. Hloubka zpracování byla nastavena pro ječmen na dostatečných 6 cm. Díky vhodné agregaci přeseťového kompaktoru a pásového traktoru je snížen počet vstupů na pozemek a minimalizováno nežádoucího zhutňování půdního profilu. Během práce se spotřeba nafty soupravy pohybovala mezi 5 až 6 l/ha při otáčkách 1820 min-1 a pracovní rychlost 12-13 km/h. Důvodem pořízení Swifteru byla náhrada starého šestimetrového kompaktoru a snaha o co největší využití pásového traktoru.

Pan Weiss volil Swifter ve výbavě s předním hydraulicky nastaveným páskovým smykem.

Pan Weiss volil Swifter ve výbavě s předním hydraulicky nastaveným páskovým smykem.

Nezávislé uložení pracovních sekcí Wave-Flex zaručuje dokonalé kopírování povrchu pole.

Nezávislé uložení pracovních sekcí Wave-Flex zaručuje dokonalé kopírování povrchu pole.

Kompletní linka na zpracování půdy

Swifter není posledním žlutočerným strojem BEDNAR, který bude v Milčicích pracovat. Zásluhou velmi dobré práce prodejce ing. Tomáše Marka ze společnosti STROM Praha a.s., divize STROM Východ bude začátkem léta doplněn o diskový podmítač Atlas AM o záběru 12 metrů a dlátový pluh Terraland TO o záběru 6 metrů. Všechny stroje byly v loňském roce na farmě předvedeny a to že úspěšně vyplývá z toho, že je všechny Weissovi pořídili. O zavádění další techniky za pásový traktor v Milčicích Vás budeme informovat reportáží a tímto mnohokrát děkujeme p. Weissovi za projevenou důvěru. Nestává se nám každý den, abychom vybavili farmu kompletní linkou širokozáběrových strojů za pásový traktor jedním podpisem smlouvy.

Kompaktní transportní rozměry Swifteru umožňují pohodlný pohyb mezi pozemky.

Kompaktní transportní rozměry Swifteru umožňují pohodlný pohyb mezi pozemky.

Děkujeme p. Weissovi za projevenou důvěru.

Děkujeme p. Weissovi za projevenou důvěru.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika