Novinky

Dva nové Swiftery ve východních Čechách

Kvalitní příprava seťového lůžka je jednou z nejdůležitějších operací zpracování půdy, ve vysoké míře ovlivňující výnos. Takovou přípravu spolehlivě zajistí předseťový kompaktor Bednar Swifter nově v Zemědělském družstvu Dobruška a Zemědělském družstvu Bašnice.

Právě tento stroj v provedení SE jsme společně se servisním střediskem Strom Praha – Stará Paka předávali několik dní před Vánocemi Zemědělskému družstvu Bašnice, ve kterém jeden předseťový kompaktor Bednar (Stromexport) už bezmála 7 let intenzivně používají.

Předání stroje Swifter SE 10000 na středisku v Bříšťanech.

Předání stroje Swifter SE 10000 na středisku v Bříšťanech.

Předání stroje Swifter SE 12000 zástupcům ZD Dobruška ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou.

Předání stroje Swifter SE 12000 zástupcům ZD Dobruška ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou.

Zemědělské družstvo Bašnice hospodaří na 1320 ha zemědělské půdy nedaleko Hořic v malebném Podchlumí v okrese Jičín. Hlavním zaměřením podniku je produkce obilí na cca 550 ha, zejména pšenice a krmného ječmene, produkce cukrové řepy na 200 ha a pěstování máku na 60 ha. Zemědělské družstvo chová stádo 360 ks holštýnských krav a ročně se vykrmí cca 170 býků. Na ploše cca 70 ha sadů jsou produkovány především jablka konzumních odrůd Golden delicious, Idared, Jonagold, Jonagored a Bohemia a rovněž třešně. Družstvo je držitelem označení Regionální produkt Podkrkonoší – Bašnická jablka.

„Koupili jsme si jarní verzi kompaktoru o záběru deseti metrů vybavenou Gamma – hroty, abychom mohli hned, jak pole po zimě oschne půdu co nejrychleji připravit pro setí jařin. Jeden kompaktor Swifter s jarní i podzimní sekcí už máme asi 7 let a víme, že stroj na naších pozemcích odvádí kvalitní práci. To bylo důvodem, proč jsme zvolili znovu stroj Bednar,“ komentuje pan Václav Zamouřil – člen představenstva.

Zemědělské družstvo Dobruška má na letošní sezonu připraven nový předseťový kompaktor Swifter SE 12000 vybavený jak jarní, tak i pozimní verzí s radličkami, který před Vánocemi předalo servisní středisko Stromu Praha ze Smiřic přímo ve výrobním závodě Bednar FMT v Rychnově nad Kněžnou zástupcům ZD Dobruška. “Máme nový silný pásový traktor, do kterého potřebujeme adekvátní nářadí, kterým je právě tento kompaktor. Jarní i pozimní příprava půdy, může být v tu pravou chvíli, kdy je to potřeba a hlavně mnohem rychleji, kdy jsme doposud byli přípravou velice limitováni,“ komentuje pan Felcman – agronom ZD Dorbuška.

Dva nové Swiftery ve východních Čechách
Dva nové Swiftery ve východních Čechách

Ondřej Koníček
Oblastní a produktový manažer

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika