Novinky

Swifter SE v PD Jarok

Poveternostné podmienky poľnohospodárom na juhu Slovenska už v tomto čase umožňujú hnojenie, kyprenie, smykovanie a v neposlednom rade aj sejbu. Jarná príprava pôdy pred sejbou sa na južnom Slovensku začala už aj v PD Jarok, sídliacim neďaleko mesta Nitra. PD Jarok hnojilo práve pred odovzdaním kompaktora SWIFTER SE 10 000.

Pohodlné spracovanie aj na členitých pozemkoch

Poľnohospodárske družstvo hospodári na rozlohe 1300 ha ornej pôdy, kde bude preverený aj kompaktor SE 10 000. Pôdny typ je na väčšine rozlohy hnedozem, avšak môže sa tu vyskytovať aj vysoko úrodná černozem. Mierna svahovitosť oblasti pre SWIFTER, so štyrmi samostatne odpruženými sekciami, nie je žiadnym problémom kvalitne a rovnomerne spracovať tento terén.

Zľava predseda družstva Ing.Jozef Berec a hlavný mechanizátor Jozef Gala

Zľava predseda družstva Ing.Jozef Berec a hlavný mechanizátor Jozef Gala.

Sklápanie SWIFTERU do pracovnej polohy

Sklápanie SWIFTERU do pracovnej polohy .

Prispôsobovanie sekcií SWIFTERu nerovnostiam terénu pri zachovaní pojazdovej rýchlosti.

Prispôsobovanie sekcií SWIFTERu nerovnostiam terénu pri zachovaní pojazdovej rýchlosti.

Paramtere SWIFTERu

SWIFTER SE 10 000 v sebe združuje až 8 operácií naraz. V PD Jarok sa rozhodli pre 10 m záber so 4 pracovnými sekciami . Tento záber je vhodný tam, kde je potreba vyšších denných výkonov, pri väčšej rozlohe.

Kompaktor bol osadený:

• kypričmi stôp,
• predným hydraulickým páskovým šmykom,
• jarnou verziou- 4 radami odpružených Gamma-hrotou,
• 2 radé crosskill valce,
• finish valčekmi.

Stroj bol agregovaný s traktorom John Deer 8285 R. Výkon motora je 285hp, kde sa pracovná rýchlosť v tomto prípade pohybovala od 10 do 12 km/h.

Osadenie jarnými sekciami. Poloha sklápania.

Osadenie jarnými sekciami. Poloha sklápania.

Nastavovanie pracovnej hĺbky orgánov.

Nastavovanie pracovnej hĺbky orgánov.

Príprava pre jačmeň so zachovaním vlahy

Po prejazde SWIFTERom SE 10 000 je vysievanie osiva bezproblémové, vhodné a nie je potreba použitia iných agrotechnických doplnkov. Výsevnou plodinou je v tomto prípade jačmeň jarný, ktorého koreňový systém sa až v 90 % nachádza v hĺbke 30 cm, čo je jedným z dôvodom pre plytké spracovanie pôdy a tým uchovanie vlahy v nižších pôdnych vrstvách pre výsevnú plodinu. V PD Jarok sa hlavný mechanizátor rozhodol použiť gamma-hrotovú (jarnú) verziu, ktorá premiešava pôdu len „horizontálne“, čím zachováva dôležitú vlahu.
Kompaktor pracoval v hĺbke do 5cm (možnosť ručného nastavenia od 2 do 12cm),pri spotrebe paliva cca 6,8 l/ha v priebehu 9 hodinovej smeny.

Prepravná poloha SWIFTERu zodpovedá normám EU o šírke 3m.

Prepravná poloha SWIFTERu zodpovedá normám EU o šírke 3m.

SWIFTER SE 10 000 pri práci v PD Jarok.

SWIFTER SE 10 000 pri práci v PD Jarok.

Celková spokojnosť

SWIFTER SE 10 000 presvedčil nielen svojím osadením, spôsobom sklápania vpred, čo zaručuje prepravnú šírku 3m, ale aj kvalitným spracovaním pôdy jediným prejazdom.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika