Novinky

Nový kompaktor na rodinné farmě uspěl

Rodinná farma Novákových se sídlem v Jarpicích hospodaří na celkové výměře 3300 ha převážně na Kladensku a částečně také v okresu Litoměřice. V polovině března vyzkoušeli náš širokozáběrový předseťový kompaktor Swifter SE 10000, který se tak naplno zapojil do přípravy půdy před setím cukrové řepy a kukuřice, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu struktury seťového lůžka.
Nová modelová řada kompaktorů Swifter SE je charakteristická především unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu a zahrnuje 3 modely se záběrem 8, 10 a 12 metrů.

Nová modelová řada kompaktorů Swifter SE je charakteristická především unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu a zahrnuje 3 modely se záběrem 8, 10 a 12 metrů.

Hlavní výhody kompaktoru Swifter SE:
• možnost výměny sekce radliček za sekce gamma-hrotové
• práce bez vyhlubování na souvrati
• hydraulické nastavení hloubky pracovních sekcí
• sjednocení až 8 pracovních operací
• kompaktní přepravní rozměry a komfortní přeprava

Swifterem sjednotíte až 8 pracovních operací.

Swifterem sjednotíte až 8 pracovních operací.

Swifter SE vyniká i přes své velké záběry kompaktními přepravními rozměry.

Swifter SE vyniká i přes své velké záběry kompaktními přepravními rozměry.

Již od 16. století

Rodina Novákových hospodaří v malebné krajině Kladenska a Litoměřicka od roku 1990, nicméně jejich předkové se ve zdejší oblasti věnovali zemědělské činnosti již v 16. století. Místní půdy jsou převážně lehčí, dobře zpracovatelné, i když na některých pozemcích se vyskytuje větší množství kamenů nebo těžší půda. Nejvíce pěstovanými plodinami jsou tradičně obiloviny a řepka, ale i kukuřice, cukrová řepa nebo krmné plodiny. Disponují taktéž rozvinutou živočišnou výrobou, kde se věnují hlavně chovu skotu a prasat.

Předváděcí Swifter SE zpracovávající první hektary na rodinné farmě p. Nováka

Předváděcí Swifter SE zpracovávající první hektary na rodinné farmě p. Nováka.

Vysvětlení jednotlivých pracovních částí stroje

Vysvětlení jednotlivých pracovních částí stroje.

Testování na lehčích půdách

Na jaře letošního roku proběhlo na pozemcích farmy Novák poslední zkoušení širokozáběrového kompaktoru SE 10000, který měl možnost plně ukázat všechny své přednosti při přípravě půdy před setím cukrové řepy i kukuřice a současně potvrdit správnost výběru stroje. Práce se líbila i panu Novákovi: ,,Testovací kompaktor zatím velice kvalitně připravil 80 ha k setí cukrové řepy na lehké a dobře zpracovatelné půdě, tudíž nemůžu posoudit, jak se bude chovat na kamenitých půdách, ale pokud bude pracovat stejně jako verze se záběrem 7 metrů, tak budu spokojen“. Slova vedení potvrdila i obsluha stroje Tomáš Hrubý: ,,Stroj jsem nastavil na pracovní hloubku 6 cm a s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 480 o výkonu 530 k jsem dosahoval při pracovní rychlosti kolem 10 km/h výkonu 10 ha/ h se spotřebou 8 l/ ha. Zkušenosti po tak krátké době zatím téměř nejsou, ale stroj a práce po něm se mi velice líbí.“

Stroj zpracovával půdu do hloubky 6 cm.

Stroj zpracovával půdu do hloubky 6 cm.

Pan Tomáš Hrubý (obsluha stroje) je s výsledkem práce Swifteru spokojen.

Vysvětlení jednotlivých pracovních částí stroje.

Malý Swifter bude mít velkého bráchu

V Jarpicích pracuje již několik let i kompaktor Swifter SO 7000 (člen rodiny SWIFTER Concept 3v1), který připravuje pozemky jak na jaře, tak na podzim. Právě na základě dobrých zkušeností s tímto strojem se rozhodli pro vyzkoušení a následném zakoupení většího modelu se záběrem 14 metrů. ,,Swifter se záběrem 7 metrů byl vlastně prvním strojem, který jsme od STROM Exportu zakoupili. Pořád jsme s ním plně spokojeni, ale abychom mohli přesně dodržovat agrotechnické lhůty, potřebujeme na naši výměru stroj větší. Model SM 14000 naše požadavky na vysoký výkon bez problémů splňuje a společně s pásovým tahačem bude na polích i méně kolejí,“ dodal Pavel Novák ml.

První Swifter již u p. Nováka pracuje několik let.

První Swifter již u p. Nováka pracuje několik let. První Swifter již u p. Nováka pracuje několik let.

Swifter SO na farmě stále pracuje.

Swifter SO na farmě stále pracuje.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika