Novinky

Využití Fertiboxu při předseťové přípravě

Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním prvkem krmné dávky pro dojnice, a z části na výrobu bioplynu pro bioplynovou stanici.

V loňském roce v Kunčině do podniku zakoupili nový předseťový kompaktor Swifter SE 10000, dlátový pluh Terraland TO 4000 a čelně nesený zásobník na hnojivo Fertibox FB 2000 F. Fertibox je v místním zemědělském podniku hojně využíván. V letních a podzimních měsícíchje agregován s dlátovým pluhem Terraland TO 4000, kdy aplikuje v půdním profilu zonálně fosforečné hnojivo dle požadovaných agrotechnických kritérií – zejména pro plodiny jako jsou řepka olejka a kukuřice.

Čelně nesený zásobník na hnojivo Fertibox FB 2000 F

Čelně nesený zásobník na hnojivo Fertibox FB 2000 F.

Předseťový kompaktor Swifter SE 10 000 vybavený aplikační sadou pro cílenou aplikaci hnojiva během zpracování půdy

Předseťový kompaktor Swifter SE 10 000 vybavený aplikační sadou pro cílenou aplikaci hnojiva během zpracování půdy.

Během naší návštěvy bylo zpracováno pole v katastrálním území obce Boršov. Během podzimu je připravil dlátový pluh Terraland TO 4000, ale nebyla tu využita technologie profilového hnojení.

V současné době pracuje agregace Fertibox FB 2000 F a Swifter SE 10 000 při předseťové přípravě před setím silážní kukuřice. Fertibox FB 2000 F je jednokomorový přetlakový zásobník s kapacitou 1900 l. Přetlaková koncepce zásobníku je velice důležitá zejména při aplikaci vyšších dávek hnojiva na jeden hektar. Předseťový kompaktor Swifter SE 10 000 je agregovaný za pásovým traktorem John Deere 8370RT. Výbava Swifteru patří k standardním – kypřič stop kol traktoru, přední hydraulicky ovládaný páskový smyk, dvě řady šípových radliček, dvě řady crosskil a posledním pracovním orgánem smyková lišta.

Přední páskový smyk je ovládaný hydraulicky z traktoru, obsluha tak může velmi rychle reagovat na rozdílné půdní podmínky

Porost kukuřice bezprostředně před přejezdem plečkou ROW-MASTER RN 9600 naváděnou optickým systémem CultiCam.

Kypřiče stop kol traktoru jsou při jarní předseťové přípravě téměř nutností

Kypřiče stop kol traktoru jsou při jarní předseťové přípravě téměř nutností.

Swifter je vybaven i speciální sadou pro aplikaci průmyslových hnojiv. Hnojivo je pneumaticky distribuováno z čelního zásobníku do rozdělovací hlavy na rámu Swifteru. Aplikace hnojiva probíhá přes aplikační terčíky za předním páskovým smykem, tedy před šípové radličky, které zajistí rovnoměrné promíchání hnojiva v půdním profilu dle nastavené hloubky zpracování.

Umístění aplikačních terčíků za páskovým smykem

Umístění aplikačních terčíků za páskovým smykem.

Detail aplikačního terčíku.

Detail aplikačního terčíku.

Při předseťové přípravě se aplikovala močovina v dávce 200 Kg/ha dle požadavku pana agronoma. Výhodou této agregace je zajištění rovnoměrné aplikace požadované dávky hnojiva (může být i variabilní dávkování dle předem nastavených předpisových map). Dojde tak k okamžitému zapravení hnojiva do půdy a tím bezesporu eliminujeme náklady na hektar. Vynecháme totiž jednu pracovní operaci – aplikaci hnojiva traktorem s rozmetadlem tzn., že minimálně ušetříme PHM, amortizaci strojů, nezvyšujeme další utužení pozemku dalšími přejezdy techniky po poli. Tyto náklady nejsou úplně zanedbatelné. Souprava pásového traktoru s Fertiboxem a Swifterem na tomto poli pracovala se spotřebou 4 litry nafty na hektar.

Dávkovací ústrojí je z nerezu, ovládání přes ISOBUS

Dávkovací ústrojí je z nerezu, ovládání přes ISOBUS.

Doplnění hnojiva je velice rychlé a jednoduché

Doplnění hnojiva je velice rychlé a jednoduché.

Práce stroje

Práce stroje.

Práce stroje

Práce stroje.

Michal Jurníček
Area manager pro ČR a SK
michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika