Novinky

Úspěšné předvádění předseťového kompaktoru ve společnosti Měcholupská a.s.

Měcholupská zemědělská, a.s. má sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu nedaleko Předslavi (okres Klatovy). V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2654 ha zem. půdy. Z toho na orné půdě pěstuje 750 ha obilovin, 320 ha ozimé řepky, 550 ha kukuřice na siláž, 100 ha víceletých pícnin a 5 ha brambor. Luk a pastvin má společnost 800 ha.

Bezplatné zapůjčení a předvedení stroje BEDNAR

Ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ středisko Lnáře (obchodní zástupce p. Filip Kopáček) jsme koncem března tohoto roku byli požádáni zástupci Měcholupské a.s. (Ing. Zdeňek Vlasák – předseda představenstva a Ing. Václav Blahouš – vedoucí technických služeb) o představení předseťového kompaktoru Swifter řady SE. Během zapůjčení stroje si tak v Předslavi mohli za použití vlastního tahového prostředku zdarma vyzkoušet přednosti stroje a posoudit kvalitu zpracování půdy s ostatními již vyzkoušenými kompaktory.

Obchodní zástupce STROM Západ p. Filip Kopáček (vpravo) vysvětluje hlavní výhody stroje Swifter Ing. Václavu Blahoušovi z Měcholupské a.s

Obchodní zástupce STROM Západ p. Filip Kopáček (vpravo) vysvětluje hlavní výhody stroje Swifter Ing. Václavu Blahoušovi z Měcholupské a.s. .

Perfektní práce předního páskového smyku

Perfektní práce předního páskového smyku.

Testování v těžkých i lehkých půdách

Předváděcí Swifter SE 10000 byl agregován s traktorem o výkonu 310 HP a nutno uznat, že i obsluha stroje p. Zdeněk Duchek si hned od začátku padli do oka. Díky svým zkušenostem, jednoduchému systému seřízení a ovládání stroje byl výsledek práce hned po pár hektarech perfektní. Swifter byl nejdříve testován na těžkých, ještě poměrně mokrých jílovitých půdách, ale i tak byl výsledek práce vynikající. Na dalším poli kde byla půda již o něco lehčí s větším obsahem pístků, už stroj jen potvrdil svou vynikající pověst, která ho v podniku předcházela.

Po jednom přejezdu je pole dokonale připraveno pro setí

Po jednom přejezdu je pole dokonale připraveno pro setí.

Obsluha stroje p. Zdeněk Duchek hned během testování odvedl perfektní práci

Obsluha stroje p. Zdeněk Duchek hned během testování odvedl perfektní práci.

Úspěšné předvedení bylo zakončeno objednávkou nového stroje

Zhruba dva měsíce po předvedení byl předseťový kompaktor Swifter vyhodnocen jako nejlepší z předvedených. Nic tedy nebránilo uzavření smlouvy o nákupu nového stroje. Kvůli agregaci ještě se slabším traktorem o výkonu 260 HP byl vybrán 8 metrový záběr stroje v plné výbavě s dvojitými cross-kill válci do kamenitých půd. Nový Swifter SE 8000 je již ve výrobě, aby jej v Měcholupské mohli využít již na přípravu půdy před setím řepky ozimé. Všem z Měcholupské a.s. děkujeme za vynikající spolupráci při předvedení stroje, společnosti STROM Západ – Lnáře za propagaci techniky BEDNAR a těšíme se na další spolupráci při představení našich strojů v západočeském regionu.

Nový stroj Swifter SE 8000 bude agregován s traktory o výkonu 310 a 260 HP

Nový stroj Swifter SE 8000 bude agregován s traktory o výkonu 310 a 260 HP.

Jednou z výhod je bezesporu snadná a rychlá přeprava stroje mezi pozemky.

Jednou z výhod je bezesporu snadná a rychlá přeprava stroje mezi pozemky.

Práce stroje na těžkých jílovitých půdách.

Práce stroje na těžkých jílovitých půdách.

Testování stroje na lehčích, písčitých půdách.

Testování stroje na lehčích, písčitých půdách.

Petr Bezděkovský
bchodní zástupce

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika