Novinky

Předání kompaktoru Swifter SE 10000 v AG Skořenice

AG Skořenice, akciová společnost hospodaří na 1340 ha v okrese Ústí nad Orlicí. Z celkové výměry je 990 ha orné půdy a 350 ha luk. Podnik se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou, přičemž úsek živočišné výroby je zaměřen především na chov holštýnského skotu, který čítá kolem 550 ks dojnic a 300 býků. AG Skořenice provozuje také bioplynovou stanici o výkonu 1 MW. Díky těmto zmíněným zdrojům podnikání musí přizpůsobit hospodaření v rostlinné výrobě. Hlavní plodinou je tak silážní kukuřice s osevem kolem 480 ha. Zbytek výměry připadá na obiloviny s osevem 380 ha, vojtěšku se 100 ha a osev řepky na výměře cca 30 ha.

Uvedení do provozu Swifteru SE 10000

Předání stroje proběhlo za účasti našeho oblastního zástupce pana Michala Jurníčka a regionálního prodejce Strom Praha stř. Helvíkovice pana ing. Miloslava Schejbala. Po krátkém technickém školení obsluhy stroje pana Miloše Dvořáka v areálu podniku následoval přesun na pole.

Předání Swifteru SE 10000 v AG Skořenice akciová společnost, zleva Michal Jurníček – oblastní zástupce Bednar, ing. Miloslav Schejbal – prodejce STROM Praha a.s., ing. Martin Pícha – vedoucí rostlinné výroby AG Skořenice a Miloš Dvořák – obsluha stoje

Předání Swifteru SE 10000 v AG Skořenice akciová společnost, zleva Michal Jurníček – oblastní zástupce Bednar, ing. Miloslav Schejbal – prodejce STROM Praha a.s., ing. Martin Pícha – vedoucí rostlinné výroby AG Skořenice a Miloš Dvořák – obsluha stoje.

Při předání stroje seznamuje oblastní zástupce fy. Bednar zákazníky s možnostmi nastavení stoje, tak aby výsledná práce byla co nejkvalitnější.

Při předání stroje seznamuje oblastní zástupce fy. Bednar zákazníky s možnostmi nastavení stoje, tak aby výsledná práce byla co nejkvalitnější.

První dojmy ještě před prací stroje

Již při příjezdu na pole přišla na stroj první chvála, aniž by ještě vyrazil do pole. Obsluha si pochvalovala jednoduché ovládání stroje, a to zejména skládání a rozkládání do pracovní a transportní polohy. „Při takovém záběru jsem nečekal, že všechno půjde tak jednoduše. I jízdní vlastnosti s tímto strojem jsou výborné, chová se to stabilně,“ hodnotí prvními dojmy obsluha stroje pan Dvořák. Po seřízení stroje, které je u strojů Swifter velice jednoduché – nastavení předního smyku, který je v tomto případě ovládán hydraulicky přímo z kabiny traktoru, nastavení pracovní hloubky radliček, seřízení přítlaku smykové lišty za radličkami a nastavení přítlaku na koncovém finisch válečku byl stroj připraven k podání očekávaných výkonů.

Finální nastavení Swifteru, prodejcem Stromu Praha a obsluhou stroje před zahájením předseťové přípravy.

Finální nastavení Swifteru, prodejcem Stromu Praha a obsluhou stroje před zahájením předseťové přípravy.

První odpracované metry se Swifterem SE 10000 v AG Skořenice.

První odpracované metry se Swifterem SE 10000 v AG Skořenice.

Rychlá, kvalitní a levná předseťová příprava

„Hlavním důvodem pořízení širokozáběrového kompaktoru byla rychlá příprava půdy před setím. Zejména na jaře, kdy nás tlačí čas a potřebujme připravit půdu v co nejkratším termínu pro setí jařin a hlavně pod kukuřici, která se řadí v současnosti mezi naši hlavní plodinu,“ Konstatuje ing. Martin Pícha vedoucí rostlinné výroby.

Výsledná práce stroje po jednom přejezdu.

Výsledná práce stroje po jednom přejezdu.

První nasazení Swifteru SE 10000 v AG Skořenice s dočasným tažným prostředkem.

První nasazení Swifteru SE 10000 v AG Skořenice s dočasným tažným prostředkem.

Příprava pod jařiny

Jako první připravoval nový kompaktor pole pro setí jarního ječmene. „Původně jsme předpokládali, že bude potřeba dvou přejezdů pro předseťovou přípravu, ale kvalita práce Swifteru je tak vynikající, že bude postačovat pouze jeden přejezd,“ hodnotí práci ing. Martin Pícha vedoucí rostlinné výroby.
Po ukončení jarních prací se do podniku vrátíme, abychom se s Vámi v další reportáži mohli podělit o zkušenosti se Swifterem SE 10000 v AG Skořenice.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika