Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

V TURÉ LÚCE U MYJAVY NA SLOVENSKU MĚNÍ SVÉ HOSPODAŘENÍ

Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes dělají jinak? To jsme pro vás zjistili v průběhu letošního jara od výrobního manažera Slovenského farmářského družstva, MgA. Vladimíra Volečka.

ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V TURÉ LÚCE

Družstvo je součástí holdingu Slovenského farmářského družstva, které momentálněobhospodařuje kolem 30 000 ha. Oblast, kterou mám na starosti je složena ze 3 podniků a má celkem 4 400 ha, přičemž z toho je 3 300 ha orné půdy. Jedním z těchto podniků je Roľnícke družstvo v Turé Lúce, které hospodaří na 2 015 ha. Orná půda je v celé zmiňované oblasti převážně těžkého, jílovitého charakteru a nachází se v kopcovitém terénu poblíž CHKO Bílé Karpaty. „Naše podmínky jsou velmi různorodé. Díky tomu jsme měli dříve problém zvládat agronomické termíny a v některých lokalitách jsme nestíhali zasít včas. To se nám samozřejmě projevilo na výnosech,“ říká předseda představenstva Ing. Vladimír Volečko. Na orné půdě aktuálně pěstují ječmen jarní s průměrným výnosem 5,5 t/ha, ozimou pšenici s výnosem 4,5 t/ha, špaldu s výnosem 4 t/ha, řepku olejnou s výnosem 3 t/ha a silážní kukuřici s výnosem okolo 27 t/ha. Zbylých 1 100 ha tvoří trvalé travní porosty. Podnik se také okrajově zabývá živočišnou výrobou. Chová 130 krav bez tržní produkce mléka.

Rolnické družstvo v Turé Lúce u Myjavy

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500 a předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000

1 100 HA KUKUŘICE PRO BIOPLYNOVOU STANICI

Ve středisku Turá Lúka má družstvo vybudovanou jednu bioplynovou stanici o výkonu 1 MW. Totožnou bioplynovou mají ve středisku PD Smolinské. Pro každou z ních musíme ročně připravit 15 000 tun kukuřičné siláže. „To odpovídá přibližně 500 ha na každou bioplynovou stanici. Každý rok se proto snažíme vyčlenit 1 100 ha pro kukuřici. Pokud se nám nepodaří vypěstovat dostatek hmoty, musíme kukuřici nahradit melasou nebo nakupujeme jiné vhodné komodity,“ sděluje Volečko.

ZAČÁTKY SPOLUPRÁCE S FIRMOU BEDNAR

První spolupráce se společností BEDNAR byla ještě před mým příchodem, kdy byl zakoupen MULCHER MM 7000, který dodnes používáme a nedáme na něj dopustit,“ zmiňuje předseda představenstva a dále pokračuje: „Já jsem se s firmou BEDNAR poprvé setkal na AGRITECHNICE 2017 v německém Hannoveru, kam jsme jeli řešit velký pásový traktor. Ujal se nás obchodní zástupce pro Slovensko, který nás seznámil s hlavním vývojářem secího stroje OMEGA. Bylo nám sympatické, jakým způsobem tato firma přistupuje k vývoji nových strojů. Navíc je to česká společnost a tím, že jsme dříve byli součásti jednoho státu, máme k sobě stále blízko. Chtěli jsme navázat spolupráci a třeba se i spolupodílet na vývoji strojů značky BEDNAR.

PROMĚNA TECHNOLOGIE V DRUŽSTVU

V roce 2017 rozhodli v Turé Lúce o nákupu nového pásového traktoru a k němu vyvstala otázka odpovídajícího nářadí. Společnost BEDNAR byla jedna z mnoha, která se zúčastnila výběrového řízení na závěsnou techniku a měla zájem s Roľníckym družstvem navázat spolupráci. Předseda představenstva hovoří: „Při rozhodování, jaké stroje pořídíme, jsme řešili mnoho požadavků. Nebylo to jednoduché. Variant bylo hned několik. Nakonec se po několika ukázkách agronomové i mechanizátoři shodli na tom, že stroje BEDNAR jsou technicky i technologicky pro nás správnou volbou.“ K pásovému traktoru do Roľníckeho družstva od podzimu 2018 pořídili 3 nové stroje. Konkrétně se jedná o kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500, předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000 a diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI. „Kompaktor mohl být i větší, ale rozhodli jsme se pro záběr 12 metrů proto, aby v případě potřeby mohl stroj tahat i slabší traktor. Konkrétně mám na mysli CASE MAGNUM 340. To samozřejmě jen pokud bude nejhůře. Jinak chceme, aby těžké práce dělal hlavně CASE QUADTRAC 620,“ doplňuje Ing. Volečko. Předseda představenstva pokračuje: „V našem družstvu do loňského roku pokulhávala příprava půdy. Ta je samozřejmě alfa a omega před setím. A my ji nestíhali. Tudíž jsme měli zpoždění i při setí. Také nám šlo o utužení půdy, neboť jak jsme nestíhali, tak agronom nechal zmenšit hloubku zpracování na přibližně 17 cm. To vedlo k dalším problémům s kapilaritou, kdy nám chyběla voda v průběhu roku. Proto jsme se rozhodli pro obměnu strojového parku, což se podařilo a nyní očekáváme i zvýšení výnosů.

První hektary stroje SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI

Širokozáběrový podmítač určený pro enormní denní výkony

OČEKÁVANÉ ZLEPŠENÍ

Již nyní v Turé Lúce pozorují první změny. Začali včas zvládat agrotechnické postupy, což vyústilo v dodržení termínů setí. „Loni na podzim jsme začali zpracovávat půdu do větší hloubky než doposud. Tuto hloubku budeme postupně zvyšovat až na 45 cm, které nám umožňuje pořízený dlátový pluh TERRALAND DO 6500. Nicméně už po letošní zimě pole vypadala dobře. Voda na nich nestála. A když sníh roztával, tak se postupně vsakoval. Díky tomu předpokládám, že si půda nějakou vodu udrží a my z toho budeme těžit v průběhu celého roku,“ zmiňuje pozorované změny předseda představenstva. Oproti stávajícím výnosům předpokládají prvotní zlepšení o cca 10 %. „Nově očekávám výnos pšenice okolo 5 t, výnosy silážní kukuřice okolo 30 t, a tak bych mohl pokračovat. Důležité jsou pro nás agrotechnické termíny, které v historii byly Achillovou patou. Ty nás nejvíce bolely a tížily. Po prvotním navýšení, které je dáno hlavně způsobem zpracování půdy následně očekáváme další růst výnosů okolo 2–3 %,“ říká předseda a dále dodává: „To by mi dalo dobrou výchozí pozici k nákupu další nové mechanizace, nebo zvyšování ohodnocení našich zaměstnanců a zlepšování chodu celého družstva.

Z leva, obsluha stroje, předseda představenstva a obchodní zástupce společnosti BEDNAR

Předseda představenstva Ing. Vladimír Volečko

PROSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE

Od pořízení prvního stroje BEDNAR uplynula již dlouhá doba. Nyní mají v podniku další stroje BEDNAR a těší se z jejich odvedené práce. „O práci dlátového pluhu jsem již hovořil. Letos na jaře jsme poprvé využili předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000. Jeho práce byla parádní. Nyní máme na testování SWIFTERDISC XE 12 400 Profi. U tohoto stroje jsou díky LOAD SENSINGU všechny operace nastavení a skládání stroje automatizované. Tento stroj pomáháme firmě BEDNAR otestovat a už ho máme také objednaný. Takže se již těšíme, až nám dorazí,“ uzavírá s úsměvem předseda představenstva, Ing. Vladimír Volečko.

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o. [email protected] Marketingový specialista

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area