TERRALAND DO kombinovaný dlátový pluh

TERRALAND-DO_mobile_1
 • Excelentní řezání velkého množství posklizňových zbytků a narušení kořenových valů 2 řadami velkých disků 690 x 6 mm jištěných pružinovým non-stop jištěním.

 • Integrovaná náprava umožňuje práci stroje bez zadních pěchů.

 • Vysoká průchodnost materiálu stroje díky radlicím rozmístěným ve 4 řadách (rozteč 37,5 cm). Možnost hydraulického vyřazení každé druhé radlice z provozu (rozteč 75cm). Radlice jsou jištěny hydraulicky.

 • Hydraulické nastavení stroje.

 • 2 typy radlic navzájem výměnných radlic: Active- Mix pro intenzivní mísení půdy s rostlinnými zbytky nebo Zero-Mix pro podrývání půdních profilů bez mísení.

TERRALAND DO je robustní kombinovaný (disko-dlátový) stroj, který je schopen během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou (radlice Active-Mix) až do hloubky 45 cm nebo pozemek podrýt bez míchání půdy (radlice Zero-Mix) rovněž do hloubky 45 cm.

Stroj je možné vybavit 2 typy zadních pěchů pro různé typy půdních podmínek.

Stroj je možné použít i pro zásobní hnojení Ferti-Boxem (37,5×75 cm) nebo na široko.

TYP STROJEpolonesený kombinovaný (disko-dlátový) pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků ( 690 x 6 mm, vykrajované nebo A-disky) s non-stop pružinovým jištěním,
4 řady radlic, 2 typy radlic: Active-Mix (šípové radličky 280 mm, dláta 60/80 mm nebo dláta 80 mm Long Life s křídly). Zero-Mix ( dláta 60 mm Long Life s křídly,
zadní hrotové tandemové válce nebo těžký ocelový pěch Cutpack
JIŠTĚNÍindividuální pružinové non-stop jištění disků, hydraulické jištění radlic s možností vyřazení každé druhé radlice z provozu
VYUŽITÍjednorázové intenzivní zpracování půdy s velkým množstvím zbytků, využití od mělkých podmítek až po hluboké kypření nebo podrývání, aplikace granulovaných hnojiv (zásobní hnojení) do půdního profilu pomocí zásobníku na hnojivo Ferti-Box
PRACOVNÍ OPERACEhluboké nakypření povrchové vrstvy nebo podrytí, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Velké disky a dláta zpracují a zapraví i větší množství rostlinných zbytků. Maximální pracovní hloubka 45 cm.

Velké disky a dláta zpracují a zapraví i větší množství rostlinných zbytků. Maximální pracovní hloubka 45 cm.

Každá druhá slupice lze vyřadit z provozu například pro pasivní podrývání na 75 cm nebo v případě pozemků s větší svažitostí.

Každá druhá slupice lze vyřadit z provozu například pro pasivní podrývání na 75 cm nebo v případě pozemků s větší svažitostí.

Za každou slupici je možné aplikovat hnojivo pro zásobní výživu budoucích plodin.

Za každou slupici je možné aplikovat hnojivo pro zásobní výživu budoucích plodin.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Excelentní zapravení velkého množství rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Hlubší kypření, než je tomu u standardních kypřičů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klimatu

 • Funkční vodní režim = zvýšená schopnost půdy absorbovat nadměrné množství dešťové vody. Lepší přístup spodní vláhy ke kořenům.

 • Zachování půdních vrstev, k míchání dochází až ve svrchní části

 • Aplikace hnojiv a jednoduché založení porostů díky možnosti propojení s FERTI‑BOXEM a ALFA DRILLEM.

Terraland_DO

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zapravení posklizňových zbytků na jeden přejezd.

 • Kombinace pracovních operací – diskování, kypření, podrývání, zpětná konsolidace půdy.

 • Celkové snížení nákladů na pracovníky a provoz.

 • Možnost pracovat i v extrémním množství posklizňových zbytků díky vynikající průchodnosti materiálu strojem.

 • Možnost pracovat i ve velmi vlhkých podmínkách díky konstrukci stroje s integrovanou nápravou.

Jaromír Havlík

„V podniku zefektivňujeme práci TERRALAND DO 6500. Navíc v kombinaci s navigací v traktoru šetříme čas, naftu i opotřebený materiál. Po řepce jezdím 12 km/hod a udělám tak 4 ha/hod. Za den je to přibližně 50 ha. Kolik práce udělám, záleží na velikosti polí a přejezdech mezi nimi.“

Jaromír Havlík | AGROTEAM Černochov, a. s
1450 ha | TERRALAND DO 6500

PRÁCE PO PŠENICI

STROJ:TERRALAND DO 6500
VÝNOS: 10,2 T/HA
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:12 L/HA

UKÁZKA PRÁCE PO ZRNOVÉ KUKUŘICI

STROJ:TERRALAND DO 4000
VÝNOS:16 T/HA
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:8 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:15 L/HA

MANAGEMENT ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Velikost a rozprostření posklizňových zbytků po tradičním pluhu v půdním horizontu. Tvorba polštáře rostlinných zbytků. Blokace vodního režimu, vzduchu v půdě.

TERRALAND_DO

Velikost a rozprostření posklizňových zbytků po radličkovém kypřiči s aktivním mícháním. Velké části posklizňových zbytků – velké riziko přezimování zavíječe kukuřičného, prodloužená doba tlení.

Velikost a rozprostření posklizňových zbytků po mulčovači MULCHER a kombinovaném stroji TERRALAND DO. Velmi malé části posklizňových zbytků dokonale promíchané v půdním horizontu. Malé riziko šíření zavíječe.

TERRALAND_DO

Velikost a rozprostření posklizňových zbytků po kombinovaném stroji TERRALAND DO. Menší části posklizňových zbytků, zbytky velmi dobře a rovnoměrně promíchané v půdním horizontu.

Terraland_DO

DISKOVÁ SEKCE

 • Nařezání velkého množství hmoty včetně houževnatých stonků.

 • Základní promíchání rostlinného materiálu s půdou do vrchních půdních profilů.

 • Agresivní rozrušení kořenových valů.

Disky nařežou a promíchají posklizňové zbytky do vrchní vrstvy půdy. Disky rozruší kořenové valy.

RADLICOVÁ SEKCE

HLUBOKÉ KYPŘENÍ

Využití radlic Active‑Mix:

– Hluboké kypření s aktivním mísením půdy s rostlinnými
zbytky až do 45 cm.

– Podříznutí půdního profilu díky bočním křídlům slupic.

– 100% překrytí radlic.

– Osazení radlic Active‑Mix 80mm dláty nebo 40mm
dláty pro hlubokou práci.

– Radlice Active‑Mix lze vyměnit za radlice Zero‑Mix.

PODRÝVÁNÍ

Využití radlic Zero‑Mix:

– Podrytí půdního profilu bez míchání. Radlice mají
negativní úhel.

– Narušení utužených vrstev.

– Osazení radlic Zero‑Mix plochými křídly a špičkami.

– Radlice Zero‑Mix lze vyměnit za radlice Active‑Mix.

CHYTRÉ RADLICE

Radlice jsou rozmístěny na 37,5 cm. Každou druhou radlici TERRALANDU DO je možné vyřadit hydraulicky z provozu. Toto technické řešení umožňuje vytvářet hrůbky na 75 cm za pomocí Ridge‑Till kitu (hrůbkovacích disků) a připravit nahrůbkovaný pozemek. Ten je chráněn proti erozi a je vhodným agronomickým řešením na zimu pro udržení vláhy ze sněhových srážek. Vrcholy hrůbků na jaře rychleji vysychají, je tak možné urychlit výsev jařin. Toto technické řešení umožňuje pracovat se strojem i v těch nejextrémnějších podmínkách. Polovina radlic se vyřadí z provozu, stroj tak může pracovat na maximální pracovní hloubku (45 cm) i v komplikovaných půdách.

ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ RADLIC

Radlice TERRALANDU DO jsou chráněny proti přetížení hydraulicky. Robustní hydraulické jištění předepnuté na 800 kg umožňuje plynulou práci. Radlice TERRALANDU DO mohou být jištěny i mechanicky střižným kolíkem. Toto řešení je doporučováno do lehčích typů půd bez kamení.

Terraland_DO

PĚCHY

CUTPACK PĚCH

Je těžký, ocelový pěch složený z ostrých prstenců s vysokou řezací schopností a excelentním konsolidačním účinkem.

 • Ostré prstence řežou poslední posklizňové zbytky, které zůstaly na povrchu, a zamačkávají je do půdy.

 • Velká váha Cutpacku (222 kg/m) konsoliduje horní vrstvu půdy a chrání půdu proti vysoušení.

 • Velký průměr Cutpacku (630 mm) zvyšuje průchodnost válce a vytváří větší opěrnou plochu.

 • Cutpack je vybaven systémem škrabek proti ucpávání.

cutpack pěch
CUTPACK PĚCH
hrotový tandemový válec
Hrotový tandemový válec

HROTOVÝ TANDEMOVÝ VÁLEC

Ocelový dvouválec se samočisticím efektem a excelentní průchodností zejména ve vlhčích půdách.

 • Dva válce se mezi sebou samočistí díky hrotům na válcích.

 • Válce mají velmi dobrou konsolidační schopnost díky váze 202 kg/m.

 • Válec je možné kombinovat s Ridge‑Till kitem pro hrůbkování.

TERRALAND DODO 4000DO 5000DO 6500
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm4.1 4.9 6.4
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm333
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 10.2 10.2 10.7
POČET DISKŮks263234
POČET RADLICks 11 1317
ROZTEČ RADLICcm 37.5 37.5 37.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 380 – 430 480 – 530 530 – 620
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 7500 – 8500 8400 – 9600 12000 – 13000
PRACOVNÍ HLOUBKA DLÁTOVÉ SEKCE*cm 10 – 45 10 – 45 10 – 45
PRACOVNÍ HLOUBKA DISKOVÉ SEKCE*cm 6 – 18 6 – 18 6 – 18

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND DO

PRACOVNÍ ORGÁNY

Zubaté disky

ZUBATÉ DISKY

• 690 × 6 mm

ZÁVĚS

MISKA

MISKA

K80 • K110

OKO

OKO

51 mm • 71 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES

BOČNÍ CLONY

BOČNÍ CLONY

VOLITELNÉ

Kypřící dláta LONG LIFE

KYPŘÍCÍ DLÁTA LONG LIFE

LONG LIFE (karbid)

KŘÍDLA

KŘÍDLA

• 125 mm
• 185 mm
• 185 mm LONG LIFE (karbid)

CUTPACK

CUTPACK

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm
• nelze v kombinaci s hrůbkovacími disky RIDGE-TILL

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

„V podniku zefektivňujeme práci TERRALAND DO 6500. Navíc v kombinaci s navigací v traktoru šetříme čas, naftu i opotřebený materiál. Po řepce jezdím 12 km/hod a udělám tak 4 ha/hod. Za den je to přibližně 50 ha. Kolik práce udělám, záleží na velikosti polí a přejezdech mezi nimi.“

Jaromír Havlík | AGROTEAM Černochov, a. s
1450 ha | TERRALAND DO 6500

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika