Menu
×
Co hledáte?
#

TERRALAND DO

Kombinovaný disko-dlátový pluh pro intenzivní zpracování půdy až do 45 centimetrů

NAŘEZÁNÍ A HLOUBKOVÉ ZAPRAVENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO vyniká účinnou kombinací dvou pracovních sekcí (diskové a dlátové), které umožňují vysoce kvalitní zapravení velkého množství posklizňových zbytků až do hloubky 45 centimetrů. Kombinované dlátové pluhy TERRALAND DO jsou určeny pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu a vyrábějí se ve třech modelech s pracovním záběrem 4,1–6,4 metrů.

#

10-45 cm

#

4.1-6.4 m

#

380-620 k

Klíčové vlastnosti

Robustní kombinovaný dlátový pluh určený pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků až do hloubky 45 cm.

DVĚ PRACOVNÍ OPERACE ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO pro zapravení velkého množství hmoty.

Účinná kombinace pracovních orgánů diskové a dlátové sekce umožňuje sloučit dvě pracovní operace v jednom přejezdu. Velká průchodnost stroje, rozteč jednotlivých disků a dlát je přizpůsobena pro zapravení velkého množství organické hmoty v podobě meziplodin, posklizňových zbytků nebo hnoje.

active_mix_TERRALAND_DO_zubtaty_disk_new
DISKY O PRŮMĚRU 690 × 6 MM

Vynikající nařezání a zapravení posklizňových zbytků.

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO je určen především pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků, například po sklizni kukuřice na zrno. Je vybaven dvěma řadami velkých zubatých disků o průměru 690 × 6 mm s nezávislým uložením a NON-STOP jištěním s tlakem 270 kg, které vynikají výborným nařezáním a zapravením posklizňových zbytků do půdy až do hloubky 18 centimetrů. Rozteč jednotlivých disků 32,5 cm zaručuje bezproblémovou práci s vysokou průchodností.

DISKY O PRŮMĚRU 690 × 6 MM
JEDEN RÁM, DVĚ MOŽNOSTI VÝBAVY

TERRALAND DO jako kombinovaný dlátový pluh nebo profesionální podrývák.

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO s radlicemi Active-Mix a hrotovými válci je vhodný pro hloubkové kypření. Speciální tvar radlic umožňuje snadný vstup do půdy a především výborný kypřící a mísící efekt. Během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a finálnímu urovnání povrchu půdy.

Rám stroje TERRALAND DO je možné osadit speciálními radlicemi Zero-Mix s negativním úhlem pracovních slupic a těžkým ocelovým pěchem Cutpack pro podrývání bez aktivního míchání půdy. Tato pracovní operace je vhodná pro odstranění zhutnělých vrstev půdy, provzdušnění půdního profilu a vytvoření správného půdního prostředí.

Hloubkové kypření Podrývání Podrývání
INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Chytré řešení umožňuje pracovat bez zadních pěchů.

Při pozdním zpracování těžkých typů půd nebo zpracování za extrémních podmínek může docházet k zalepování zadních pěchů. Integrovaná náprava a umístění pracovních slupic za nápravou umožňují pracovat s kombinovaným dlátovým pluhem TERRALAND DO i za vlhka. Náprava navíc zmenšuje poloměr otáčení na souvrati a umožňuje snadné najetí do dalšího pracovního záběru.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA
ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL

Přizpůsobte svůj stroj daným podmínkám.

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO je možné osadit čtyřmi typy dlát, kterými lze stroj přizpůsobit pro hloubkové kypření nebo mělkou podmítky po sklizni. Správně zvolený typ pracovního dláta je důležitý i vzhledem k charakteru zpracovávané půdy nebo ročnímu období. K dispozici jsou dláta o šířce 80 a 60 mm, popřípadě dláta 80 a 40 mm ve verzi LONG LIFE osazené karbidovými plátky pro vyšší odolnost. Čím hlouběji pracujete, tím užší dláto je vhodné pro kypření použít.

ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL
PLNĚ HYDRAULICKY OVLÁDANÝ STROJ

Snadné přizpůsobení pracovní hloubky daným podmínkám.

Pracovní hloubku stroje lze nastavit pohodlně z kabiny traktoru pomocí hydraulických válců, které ovládají zadní pěchy. Nastavení pracovní hloubky diskové sekce se provádí taktéž pomocí hydrauliky. Nastavení hloubky diskové a dlátové sekce je na sobě nezávislé.

PLNĚ HYDRAULICKY OVLÁDANÝ STROJ
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

Přesné dávkování hnojiva díky přetlakovému řešení zásobníků BEDNAR je vhodné pro zásobní hnojení do půdního profilu během jednoho přejezdu.

Nesený zásobník FERTI-BOX FB_F je určený primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 3000 litrů. Hnojivo je ze zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na kombinovaném kypřiči.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Ústí plastového zásobníku má velký sklon, aby mohlo být aplikováno i hnojivo nižší kvality.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva druhy hnojiva nebo využít obě komory pro jedno hnojivo.

FERTI-BOX FB FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části kombinovaného dlátového pluhu stručně a přehledně.

TERRALAND DO Kombinovaný dlátový pluh

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # #
Tažná oj

Hydraulická tažná oj přispívá k výbornému kopírování terénu.

Disková pracovní sekce

Velké disky o průměru 690 × 6 mm ve dvou řadách slouží k nařezání a zapravení posklizňových zbytků až do hloubky 18 centimetrů.

Pružinové jištění disků

Každý disk je individuálně jištěn pružinovým jištěním o síle 270 kg/disk.

Dlátová pracovní sekce

Čtyřřadé uspořádání dlátové sekce zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 45 centimetrů. K dispozici jsou dva typy radlic pro hloubkové kypření nebo podrývání.

Hydraulické jištění dlát

Každé dláto je individuálně jištěno hydraulickým jištěním o síle 800 kg/dláto.

Integrovaná náprava

Umožňuje pracovat za vlhka a nepříznivých podmínek bez zadních pěchů.

Rovnací sekce za radličkovou pracovní sekcí

Přispívá ke srovnání povrchu půdy a rozdrobení větších hrud před finální konsolidací povrchu.

Zadní pěchy

Vytváří ideální strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÉ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

Jednotlivé disky jsou odpruženy pomocí jednoduchého bezúdržbového horizontálního NON-STOP pružinového jištění s vypínací silou 270 kg. Toto řešení nabízí dlouhou životnost, snadné vykývnutí disků směrem vzhůru při styku s překážkou, a především dodržení nastavené pracovní hloubky až do 18 centimetrů.

BEZÚDRŽBOVÉ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Integrovaná náprava je umístěna mezi řadami pracovních radlic. Díky tomuto konstrukčnímu řešení je možné s kombinovaným dlátovým pluhem TERRALAND DO pracovat i za extrémních podmínek, protože zadní pěch lze snadno odpojit. Náprava navíc umožňuje plynulé otáčení a najetí do dalšího pracovního záběru na souvrati.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

Dláto má špici a otěrovou plochu pokrytou destičkami ze slinutých karbidů. Křídla mají přední část z karbidových plátků, které minimalizují opotřebení v šířce a udržují tak po celou dobu tvar a samozřejmě i funkčnost. Provedení LONG LIFE nabízí až 10× vyšší životnost oproti standardnímu provedení, zaručuje stálou pracovní hloubku a kvalitu práce, zlepšené zahlubování a menší náklady i úsporu času na výměnu pracovních částí.

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE
TERRALAND DO_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO jsem zakoupil z toho důvodu, že znám značku BEDNAR již dlouhodobě pro její vysokou kvalitu strojů. S tímto strojem zpracovávám obvykle 300 hektarů, líbí se mi nezávislé nastavení pracovní hloubky disků a radlic. Robustnost stroje je pro mě důležitá, protože vlastním extrémně těžké půdy. I přesto si však stroj velmi chválím, protože kvalita jeho práce je výborná. Mým cílem je půdu každoročně zpracovávat do větší a větší hloubky, takže věřím, že TERRALAND DO je správnou volbou.“

Péter Ráki,
majitel podniku, Munkácsy-Tej Kft., Gyula (Maďarsko)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj TERRALAND DO přesně tak, jak požadujete.

Typ jištění

Hydraulické jištění

Komfortní hydraulické NON – STOP pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Robustní hydraulické jištění předepnuté na 800 kg umožňuje plynulou práci.

Hydraulické jištěníHydraulické jištění

Válce a pěchy

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

Tandemové zadní pěchy o průměru 400 a 250 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stavitelný dvouválec slouží k efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem. Hmotnost pěchu 180 kg/m.

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLECTANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 250 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCHTANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCH

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Disková sekce

Zubaté disky

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO je vybaven provedením zubatých disků o velkém průměru 690 × 6 mm. Tento průměr disků umožňuje pracovní hloubku diskové sekce až 18 centimetrů a nabízí dokonalé nařezání a zapravení posklizňových zbytků do svrchních vrstev půdy.

Zubaté diskyZubaté disky

Dlátová sekce

ZERO-MIX radlice

Negativní úhel umožňuje podrývání bez aktivního míchání do hloubky 45 centimetrů. Negativní úhel radlic půdu nemísí, dochází k intenzivnímu narušení utužených vrstev a provzdušnění půdního profilu.

ZERO_MIX_newZERO_MIX_new

ACTIVE-MIX radlice

Jsou určeny pro intenzivní hloubkové kypření až do 45 centimetrů. Pracovní úhel radlic Active-Mix půdu naruší, intenzivně prokypří a promíchá s posklizňovými zbytky.

ACTIVE_MIX_LL_newACTIVE_MIX_LL_new

Zahrnovací sekce

Zahrnovací disky

Rovnací rotační disky, po kterých je povrch perfektně srovnán, jsou nastavitelné dle půdních podmínek. Vhodná výbava stroje do těžších půd.

Zahrnovací diskyZahrnovací disky

Válce a pěchy

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

Tandemové zadní pěchy o průměru 400 a 250 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stavitelný dvouválec slouží k efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem. Hmotnost pěchu 180 kg/m.

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLECTANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 250 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCHTANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCH

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
TERRALAND DO Kombinovaný dlátový pluh

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Hloubkové zpracování půdy má své prokazatelné výhody a dokáže plnohodnotně nahradit klasickou orbu, je-li prováděno správně a ve správný čas. Hloubkové zpracování umožnuje rozvinutí kořenových systémů, narušení utužených vrstev a plužní pánve a vytváří optimální půdní prostředí pro správný funkční vodní a vzdušný režim půdy. Stroje značky BEDNAR umožnují provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. Během jednoho přejezdu je vhodné kypření doplnit profilovým hnojením a dodat do půdy potřebné živiny.

Více o bezorebném zpracování půdy

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
TERRALAND DODO 4000DO 5000DO 6500
Pracovní šířkam4,14,96,4
Přepravní šířkam333
Přepravní délkam10,210,210,7
Přepravní výškam3,13,53,9
Počet diskůks263240
Pracovní hloubka disků*cm181818
Pracovní úhel disků° přední 11 / zadní 9přední 11 / zadní 9přední 11 / zadní 9
Průměr diskůmm690690690
Šířka diskůmm666
Typ jištění diskůpružinovépružinovépružinové
Rozteč diskůcm30 30 30
Počet radlic ks111317
Pracovní hloubka radlic* cm45 45 45
Jištění radlic hydraulické / mechanickéhydraulické / mechanickéhydraulické / mechanické
Rozteč radlic cm 37,5 37,5 37,5
Typ radlic Active - Mix / Zero - Mix Active - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - Mix
Světlost rámucm707070
Doporučený výkon tažného prostředkuHP380 - 430 430 - 530 530 - 620
Max. zatížení na nápravukg8 5009 00010 000
Max. zatížení na závěskg1 7201 7103 000
Typ závěsuoko 51, 58, 71 / K80oko 51, 58, 71 / K80oko 51, 58, 71 / K80
Rozměr transportních pneumatik405 / 70 - 24 405 / 70 - 24 550 / 60
Celková hmotnost**kg10 22010 71013 000

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

pozadi video uvodni fotka clanku
20.
Červen
2019

V TURÉ LÚCE U MYJAVY NA…

Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes…

Přečtěte si více

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area