Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Podmínky na poli rozhodly o nejvhodnějším stroji

V průběhu října letošního roku proběhlo v podniku »Slovenské farmárske, družstvo« výběrové řízení na nový disko-dlátový stroj. Konkrétně na farmu do Turé Lúky. Do něho byl ze společnosti BEDNAR FMT zařazen TERRALAND DO 6500. Jaké měl kombinovaný dlátový pluh konkurenty? Jak výběr probíhal? Co rozhodlo o vítězi a jaký stroj zvítězil? To vše se dočtete v tomto textu.

Lokalita farmy Turé Lúky na Slovensku

Stroje připravené k aktivnímu předvádění

Stroje přihlášené do výběrového řízení na farmě Turé Lúky

Výběrového řízení na farmě Turá Lúka se zúčastnily celkem tři stroje různých evropských značek závěsné zemědělské techniky včetně společnosti BEDNAR FMT s.r.o.

Průběh výběrového řízení

Provedení strojů a především kvalitu jejich odvedené práce hodnotilo několik vedoucích zaměstnanců slovenského farmářského družstva.

Každý stroj pracoval ve stejných podmínkách a byl agregovaný ve stejném tažném prostředku, tak aby všechny tři stroje měly totožné podmínky

Každý stroj byl hodnocen jednotlivě pří různých pracovních hloubkách

Všechny stroje pracovaly na strništi s výdrolem pšenice a strništi po sklizni silážní kukuřice. Stroje tak pracovaly ve stejných půdních podmínkách a byly agregovány vždy do totožného tažného prostředku Case Quadtrac o výkonu 620 koní. Pracovní hloubka všech strojů byla seřízena nejprve na hloubku 15 cm, následně na 30 cm a TERRALAND DO 6500 jako jediný i na hloubku 40 cm. Při všech pracovních úkonech se hodnotila nejen hloubka a kvalita rovnoměrného podrytí, rychlost soupravy při práci, ale i zpětné utužení povrchu pole a jeho vyrovnanost.

Rozhodnutí o vítězném stroji

Na středisku v Turé Lúce mají zájem v průběhu následujících let zvyšovat hloubku zpracování půdy. To samozřejmě společně s hodnocením celkové odvedené práce mělo velký vliv při rozhodování o budoucím zakoupeném stroji, kterým se stal TERRALAND DO 6500 o záběru 6,5 m.

Kombinovaný TERRALAND DO 6500 při polní ukázce

Hodnotilo se téměř vše, hrudovitost, množství posklizňových zbytků na povrchu, dodržení pracovní hloubky, zamíchání posklizňových zbytků, průchodnost hmoty strojem a celková kvalita práce

TERRALAND DO 6500 v souboji s konkurenčními značkami dokonale podryl půdu v celém profilu jak v hloubce 15 cm, tak v hloubce 30 cm při konstantní rychlosti 10 km/hod. Z důvodu mnohaletého utužování polí častými přejezdy těžké techniky nebylo možné, vzhledem k trakčním možnostem tažného prostředku, předvést stroj Terraland DO v práci na maximální pracovní hloubku. Odstranění utužení a celková regenerace půdního profilu bude také jedním z cílů pro stroj DO 6500.

Jaké stroje míří do holdingu farmářského družstva Turé Lúky?

Společně s kombinovaným dlátovým pluhem zakoupili na farmu do Turé Lúky od slovenského dealera Agroservis další dva stroje BEDNAR. Konkrétně předseťový kompaktor SWIFTER SE 12000 a diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12400. Oba tyto stroje mají záběr 12 m a jsou určené pro enormní denní výkony.

Výsledek práce TERRALANDU DO při hloubce 15 cm – velmi dobré zaklopení posklizňových zbytků včetně zpětné konsolidace půdy

Terraland DO, který byl vybrán na základě polních ukázek v podniku

Michal Jurníček, DiS.; BEDNAR FMT s.r.o. michal.jurnicek@bednarfmt.com Area manager pro Českou republiku a Slovensko

Galerie

Nejnovější články

Nový ATLAS AO 7000_Profi na farmě pana Turka doplňuje flotilu žlutých strojů na celkový počet pěti kusů
02.
Prosinec
2021

Nový ATLAS AO 7000 Profi na…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko obce Zbyslav navštívili našeho dlouholetého zákazníka pana Turka, kde souprava s traktorem CASE IH a diskovým podmítačem ATLAS AO 7000 PROFI zpracovávala strniště po kukuřici...

Přečtěte si více

Jak se pracuje s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI?
25.
Listopad
2021

Jak se pracuje s dlátovým pluhem…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko Hodonína navštívili soupravu traktoru CASE IH s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI našeho zákazníka Slovácký statek Hodonín. Jak jsou s dlátovým pluhem po roce zkušenost...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area

Používáme soubory cookies. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Souhlasím