Menu
×
Co hledáte?
#

ACTROS RO

Kombinovaný kypřič pro hloubkové zpracování půdy do 35 centimetrů

NAŘEZÁNÍ POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEDU

Kombinovaný kypřič ACTROS RO umožňuje v jednom přejezdu provádět hned dvě pracovní operace. Přední dvě řady disků o velkém průměru 690 × 6 mm se starají o dokonalé nařezání a promíchání posklizňových zbytků s půdou a dvě řady radlic zajištují intenzivní kypření až do hloubky 35 centimetrů. Celý proces zpracování je uzavřen finálním urovnáním a konsolidací povrchu. Velkou výhodou kombinovaného kypřiče ACTROS RO je možnost práce bez zadních pěchů. Toto řešení umožňuje pracovat s hloubkovým kypřičem i za méně příznivých podmínek, zejména za vlhka.

#

5-35 cm

#

3-3.8 m

#

180-370 k

Klíčové vlastnosti

Kombinovaný kypřič pro nařezání posklizňových zbytků a intenzivní kypření až do hloubky 35 centimetrů během jednoho přejezdu.

DVĚ PRACOVNÍ OPERACE, JEDEN PŘEJEZD

Kypřič ACTROS RO pro zapravení velkého množství hmoty.

Účinná kombinace diskové a dlátové sekce umožňuje dvě pracovní operace zároveň v jednom přejezdu. Velká průchodnost stroje, rozteč jednotlivých disků a dlát je přizpůsobena pro zapravení velkého množství organické hmoty v podobě meziplodin, posklizňových zbytků nebo hnoje.

DVĚ PRACOVNÍ OPERACE, JEDEN PŘEJEZD
VELKÝ PRŮMĚR DISKŮ 690 × 6 MM

Vynikající nařezání a zapravení posklizňových zbytků.

Kombinovaný kypřič ACTROS RO je určen především pro zpracování velkého množství posklizňových zbytků, například po sklizni kukuřice na zrno. Kypřič ACTROS RO je proto vybavený dvěma řadami velkých zubatých disků o průměru 690 × 6 mm, které vynikají výborným nařezáním a zapravením posklizňových zbytků až do hloubky 18 centimetrů. Rozteč jednotlivých disků 42,5 cm zaručuje bezproblémovou práci s vysokou průchodností.

VELKÝ PRŮMĚR DISKŮ 690 × 6 MM
DVĚ ŘADY RADLIC ACTIVE-MIX

Pro intenzivní kypření až do 35 centimetrů.

Pro intenzivní kypřicí efekt je kombinovaný kypřič ACTROS RO vybavený dvěma řadami pracovních radlic Active-Mix. Radlice Active-Mix umožňují zpracovávat půdu až do hloubky 35 centimetrů. Během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu a intenzivnímu míchání půdy.

DVĚ ŘADY RADLIC ACTIVE-MIX
INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Chytré řešení umožňuje pracovat bez zadních pěchů.

Při pozdním zpracování těžkých typů půd nebo zpracování za extrémních podmínek může docházet k zalepování zadních pěchů. Integrovaná náprava a umístění druhé řady radlic za nápravou umožňuje s kypřičem ACTROS RO pracovat i za vlhka, protože zadní pěchy lze snadno odpojit nebo zvednout. Integrovaná náprava usnadňuje i otáčení na souvrati, plynulé najíždění do dalšího záběru a transport.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA
RŮZNÉ PROVEDENÍ ZAHRNOVACÍ SEKCE

Dokonalá struktura půdního profilu.

Zahrnovací sekci za druhou řadou radlic lze u kombinovaného kypřiče ACTROS RO osadit dvěma různými typy pracovních orgánů. K dispozici jsou zahrnovací disky s hydraulickým ovládáním. Nabízí se i možnost výbavy jednoduchými zahrnovacími pruty s mechanickým ovládáním nebo na přání hydraulickým ovládáním. Tato sekce rozhrnuje hrůbky za radličkovou sekcí a rovná tak povrch před utužením zadními válci.

RŮZNÉ PROVEDENÍ ZAHRNOVACÍ SEKCE
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

Přesné dávkování hnojiva díky přetlakovému řešení zásobníků BEDNAR je vhodné pro zásobní hnojení do půdního profilu během jednoho přejezdu.

Nesený čelní zásobník FERTI-BOX FB_F je určený primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 1900–2200 litrů. Hnojivo je z čelního zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na kombinovaném kypřiči.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Ústí plastového zásobníku má velký sklon, aby mohlo být aplikováno i hnojivo nižší kvality.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva druhy hnojiva nebo využít obě komory pro jedno hnojivo.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části kypřiče stručně a přehledně.

ACTROS RO Kombinovaný kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # #
Tažná oj

Hydraulická tažná oj přispívá k výbornému kopírování terénu.

Disková pracovní sekce

Velké disky o průměru 690 × 6 mm slouží k nařezání a zapravení posklizňových zbytků až do hloubky 18 centimetrů.

Jištění disků gumovými segmenty

Uchycení dvou disků pomocí jedné slupice poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. Gumové segmenty pohlcují rázi vznikající při zpracování půdy.

Pracovní sekce dlát

Zaručuje kvalitní podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 35 centimetrů.

Pružinové jištění radlic

Každá radlice je individuálně jištěná vertikálním NON-STOP pružinovým jištěním o síle 550 kg/dláto.

Integrovaná náprava

Umožňuje pracovat za vlhka a nepříznivých podmínek bez zadních pěchů.

Rovnací sekce za dlátovou pracovní sekcí

Přispívá ke srovnání povrchu půdy a rozdrobení větších hrud před finální konsolidací povrchu.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a zpětně uzavírají povrch půdy, aby se zabránilo výparu půdní vláhy.

ACTROS RO Kombinovaný kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # # #
Tažná oj

Hydraulická tažná oj přispívá k výbornému kopírování terénu.

Disková pracovní sekce

Velké disky o průměru 690 × 6 mm slouží k nařezání a zapravení posklizňových zbytků až do hloubky 18 centimetrů.

Hydraulika bočních rámů

Sklopné provedení stroje je navíc vybaveno hydraulickými válci.

Jištění disků gumovými segmenty

Uchycení dvou disků pomocí jedné slupice poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. Gumové segmenty pohlcují rázi vznikající při zpracování půdy.

Pracovní sekce dlát

Zaručuje kvalitní podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 35 centimetrů.

Pružinové jištění radlic

Každá radlice je individuálně jištěná vertikálním NON-STOP pružinovým jištěním o síle 550 kg/dláto.

Integrovaná náprava

Umožňuje pracovat za vlhka a nepříznivých podmínek bez zadních pěchů.

Rovnací sekce za dlátovou pracovní sekcí

Přispívá ke srovnání povrchu půdy a rozdrobení větších hrud před finální konsolidací povrchu.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a zpětně uzavírají povrch půdy, aby se zabránilo výparu půdní vláhy.

Naše inovativní technologie

BEZÚDRŽBOVÉ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

Jednotlivé pracovní slupice jsou odpruženy pomocí jednoduchého bezúdržbového vertikálního NON-STOP pružinového jištění s vypínací silou 550 kg. Toto řešení nabízí dlouhou životnost, snadný zdvih slupice při kontaktu s překážkou, a především dodržení nastavené pracovní hloubky až do 35 centimetrů.

BEZÚDRŽBOVÉ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

DISKY O PRŮMĚRU 690 × 6 MM

Kombinovaný kypřič ACTROS RO je ve své kategorii vybavený největšími disky o průměru 690 × 6 mm. Velký průměr disků umožňuje výborné zahloubení a zapravení posklizňových zbytků až do hloubky 18 centimetrů.

DISKY O PRŮMĚRU 690X6

INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Integrovaná náprava je umístěná mezi dvěma řadami pracovních radlic. Díky tomuto konstrukčnímu řešení je možné s kombinovaným kypřičem ACTROS RO pracovat i za extrémních podmínek, protože zadní pěch lze snadno odpojit nebo zvednout.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA

DLÁTA LONG-LIFE

Zesílená dláta LONG LIFE s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost, a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát může být využit efektivněji.

DLÁTA LONG-LIFE

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Hydraulický píst oje umožňuje excelentní kopírování terénu. Odstraňuje napětí působící na oj stroje, a pohlcuje rázy i při vysokých pracovních rychlostech.

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečně vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu, je systém profilového hnojení. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen k doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň pro zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také má pozitivní vliv na růst kořenové soustavy.

ACTROS_RO_4000_R_Prihnojovani
ACTROS RO_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Kromě tradiční orby jsme se chtěli vydat i cestou minimalizačního zpracování půdy. Kombinovaný kypřič ACTROS RO jsme v našich podmínkách nejprve vyzkoušeli, stroj zde po předvádění již zůstal. Protože máme pozemky na těžkých půdách, byla pro nás důležitá robustnost stroje a kvalita odvedené práce. ACTROS RO dokáže v jednom přejezdu provést tři operace. Se strojem, stejně jako s využívaným předseťovým kompaktorem a dlátovým pluhem od značky BEDNAR na farmě, jsem velmi spokojen.“

Sándor Németh,
majitel podniku, Gemini Kft. (Maďarsko)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj kombinovaný kypřič ACTROS RO přesně tak, jak požadujete.

Zahrnovací sekce

Zahrnovací pruty

Slouží ke srovnání povrchu před zadním pěchem. Vhodná výbava stroje do lehčích půd.

ZAHRNOVACI_PRUTY_00375164ZAHRNOVACI_PRUTY_00375164

Zahrnovací disky

Rovnací rotační disky, po kterých je povrch perfektně srovnán, jsou nastavitelné dle půdních podmínek. Vhodná výbava stroje do těžších půd.

Zahrnovací diskyZahrnovací disky

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Dvojitý PRESSPACK pěch

PRESSPACK je těžký ocelový pěch složený ze dvou řad ocelových prstenců. Tento typ pěchu je vhodný pro těžké typy půd. Nabízí skvělý drobící a utužovací efekt. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 310 kg/m.

Dvojitý PRESSPACK pěch + stěrkyDvojitý PRESSPACK pěch + stěrky

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Dvojitý PRESSPACK pěch

PRESSPACK je těžký ocelový pěch složený ze dvou řad ocelových prstenců. Tento typ pěchu je vhodný pro těžké typy půd. Nabízí skvělý drobící a utužovací efekt. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 310 kg/m.

Dvojitý PRESSPACK pěch + stěrkyDvojitý PRESSPACK pěch + stěrky

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Disková sekce

Zubaté disky

Kombinovaný kypřič ACTROS RO je vybaven provedením zubatých disků o velkém průměru 690 × 6 mm. Tento průměr disků umožňuje pracovní hloubku diskové sekce až 18 centimetrů a nabízí dokonalé nařezání a zapravení posklizňových zbytků do svrchních vrstev půdy.

Zubaté diskyZubaté disky

Dlátová sekce

ACTIVE-MIX radlice

Jsou určené k intenzivnímu hloubkovému kypření až do 35 centimetrů. Pracovní úhel radlicím Active-Mix umožňuje půdu narušit, intenzivně prokypřit a promíchat s posklizňovými zbytky.

ACTIVE-MIX radlice (RO)ACTIVE-MIX radlice (RO)

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Dvojitý PRESSPACK pěch

PRESSPACK je těžký ocelový pěch složený ze dvou řad ocelových prstenců. Tento typ pěchu je vhodný pro těžké typy půd. Nabízí skvělý drobící a utužovací efekt. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 310 kg/m.

Dvojitý PRESSPACK pěch + stěrkyDvojitý PRESSPACK pěch + stěrky

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
ACTROS RO Kombinovaný kypřič

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Hloubkové zpracování půdy má své prokazatelné výhody a dokáže plnohodnotně nahradit klasickou orbu, je-li prováděno správně a ve správný čas. Hloubkové zpracování umožnuje rozvinutí kořenových systémů, narušení utužených vrstev a plužní pánve a vytváří optimální půdní prostředí pro správný funkční vodní a vzdušný režim půdy. Stroje značky BEDNAR umožnují provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. Během jednoho přejezdu je vhodné kypření doplnit profilovým hnojením a dodat do půdy potřebné živiny.

Více o bezorebném zpracování půdy

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
ACTROS RORO 3000RO 4000 RRO 4000
Pracovní šířkam33,83,8
Přepravní šířkam343
Přepravní délkam8,59,29,7
Přepravní výškam2,223,2
Počet diskůks141818
Pracovní hloubka disků*cm181818
Pracovní úhel disků° přední 11 / zadní 9přední 11 / zadní 9přední 11 / zadní 9
Průměr diskůmm690690690
Šířka diskůmm666
Typ jištění diskůpryžové segmentypryžové segmentypryžové segmenty
Rozteč diskůcm42,542,542,5
Počet radličekks799
Pracovní hloubka radliček*cm353535
Typ jištění radličekvertikální pružinovévertikální pružinovévertikální pružinové
Rozteč radliccm 434343
Vzdálenost radlic v řaděcm848484
Světlost rámucm808080
Doporučený výkon tažného prostředkukoní180 - 300 200 - 370 200 - 370
Max. zatížení na nápravukg5 0006 0008 120
Max. zatížení na závěskg770740660
Typ závěsupravítko kat. III, oko 40, oko 51, K80pravítko kat. III, oko 40, oko 51, K80pravítko kat. III, oko 51, 55, 58, 62, 71, 73 / K80
Rozměr transportních pneumatik14,5 / 80 - 18 14,5 / 80 - 18 14,5 / 80 - 18
Celková hmotnost**kg5 7706 7408 780

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area