Novinky

Statek Novák spoléhá na stroje BEDNAR

Zavítali jsme navštívit Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o., který vlastní bratranci Pavel a Václav Novákovi. V letošním roce statek rozšířil svůj strojový park o BEDNAR MULCHER MM 7000 a TERRALAND DO 6500, techniku dodalo dealerské středisko Louny. Co oba farmáře vedlo k pořízení strojů a jak jsou nimi spokojeni, vám přinášíme v reportáži.

Obsluha stroje p. Volodymyr u kombinovaného dlátového pluhu

Obsluha stroje p. Volodymyr u kombinovaného dlátového pluhu

Maximální pracovní hloubka TERRALANDU DO je 45 cm

Maximální pracovní hloubka TERRALANDU DO je 45 cm

Jak na statku bratranců Novákových hospodaří?

Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o je rodinná společnost zabývající se především rostlinnou a živočišnou výrobou. Firma hospodaří v okruhu 20 km, struktura půd je od písčitých až po červené půdy. Celková obhospodařovaná plocha je 3 700 ha zemědělské půdy – na výměře 550 ha pěstuje ozimou řepku, pšenici na 1500 ha, kukuřici na 550 ha. Déle pěstují ječmen, vojtěšku a cukrovou řepu.

Statek také disponuje bioplynovou stanicí o výkonu 560 kW. Živočišná výroba čítá kolem 2400 ks prasat na výkrm a 1500 ks dojnic Holštýnského typu s celkovou denní produkcí 25 000 litrů mléka.

Širokozáběrový mulčovač je agregován s traktorem John Deere 6190 R

Širokozáběrový mulčovač je agregován s traktorem John Deere 6190 R

Vysoký drtící efekt stroje znamená snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu

Vysoký drtící efekt stroje znamená snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu

Bohaté zkušenosti se stroji BEDNAR

Několik let Statek Novák připravuje půdy s předseťovým kompaktorem SWIFTER SM o záběru 14 metrů. Od roku 2016 využívá MULCHER MZ 4500 a letošní rok byl zakoupen širokozáběrový mulčovač MM 7000.

TERRALAND DO 6500

Po klasické orbě se musí provádět několik přejezdu v přípravě půdy, a to není moc ekonomické a ani šetrné k hospodaření s vodou. Proto padla jasná volba na TERRALAND DO 6500, který nahradí starší radličný pluh a ušetří tak čas a náklady na přejezdy.

Statek využívá pro hnojení svých polí především statková hnojiva ze své rozsáhlé živočišné výroby, proto se kombinovaný dlátový pluh využije i na zapravování organické hmoty do půdy.

Kvalitní zapravení posklizňových zbytků na jeden přejezd

Kvalitní zapravení posklizňových zbytků na jeden přejezd

TERRALAND DO 6500 je agregován s pásovým traktorem John Deere 9620 RX

TERRALAND DO 6500 je agregován s pásovým traktorem John Deere 9620 RX

První zpracované hektary s kombinovaným dlátovým pluhem

Soupravu jsme zastihli při přípravě půdy pod řepky na poli o velikosti 60 ha. Obsluha stroje p. Volodymyr se s námi podělil o své zkušenosti: „S dlátovým pluhem o záběru 6,5 metrů jsem schopný při rychlosti 10 km/h, zpracovat plochu kolem 50 ha, záleží na velikostí polí a přejezdech. Půdu zpracovávám do hloubky 25 cm, dvouřadou diskovou sekci mám nastavenou na 10 cm. Libí se mi, že TERRALAND DO má málo mazacích míst a nastavení hloubky je velmi jednoduché. Kombinovaný pluh máme něco přes týden a zpracoval jsem s ním plochu kolem 300 ha a zatím bez problému.“

 Pan Pavel Novák ml. nám závěrem řekl: „S TERRALANDEM chceme podrýt plochu 2000 až 2500 hektarů. Na zimu chceme válec CUTPACK vyměnit za hrotové válce. Se servisní péčí jsem relativně spokojený.       

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o
marketing@bednarfmt.com

Galerie

Novinku roku 2019, univerzální secí stroj OMEGA 6000 FL, uvidíte v akci.
Největší český výrobce zemědělské techniky BEDNAR se bude prezentovat společně se společností STROM Praha na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky v Kameni.…