MULCHER MM mulčování

MULCHER-MM_mobile_1
 • Tuhý pevný rám připravený na extrémní sezónní výkony.

 • Výběr nožů travních nebo kukuřičných, určených k mulčování porostů na orné půdě jako kukuřice na zrno, slunečnice atd.

 • Žárově zinkované hlavní části stroje zvyšují několikanásobně odolnost stroje vůči povětrnostním vlivům a rostlinným šťávám.

 • Pancéřování spodní části mulčovače proti průrazu stroje kamenem apod.

MULCHER MM je širokozáběrový mulčovač, kterým zmulčujete trvalé travní porosty, rostlinné zbytky na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka…) i náletové dřeviny.

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

Stroj s pracovní šířkou 7 m je předurčen k enormním denním výkonům.

TYP STROJEpětirotorový polonesený mulčovač
PRACOVNÍ ORGÁNY2 páry nožů na každém rotoru (umístěné v 1 nebo ve 2 rovinách)
JIŠTĚNÍtřecí spojka, volnoběžná spojka, kryty rotorů
VYUŽITÍmulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice…), náletových dřevin
PRACOVNÍ OPERACEdrcení rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje
TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu.

TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu.

Dokonalé sekání všech druhů porostů pomocí 2 párů nožů na každém rotoru. Na výběr tzv. kukuřičná, nebo travní sada nožů.

Dokonalé sekání všech druhů porostů pomocí 2 párů nožů na každém rotoru. Na výběr tzv. kukuřičná, nebo travní sada nožů.

Vysoká provozní bezpečnost díky třecí spojce, volnoběžné spojce a krytu rotoru.

Vysoká provozní bezpečnost díky třecí spojce, volnoběžné spojce a krytu rotoru.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.

 • Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.

 • Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.

 • Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.

 • Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.

 • Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.

 • Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.

 • Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.

TRASH-FAN

ZAŘÍZENÍ PRO KONTINUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STROJE TRASH ‑FAN

Trash ‑Fan je zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje. Hlavní částí tohoto zařízení je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a za pomoci usměrňovacích klapek ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. Toto zařízení výrazně šetří náklady na prostoje vznikající čištěním stroje a také zvyšuje bezpečnost práce.

MULCHER MM

PROČ MULČOVAT

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.

Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

BEZPEČNOST A OCHRANA

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MO, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

MULCHER MM

SYSTÉM NOŽŮ / TECHNICKÉ ÚDAJE

Snadná výměna – nože v jedné nebo ve dvou rovinách
Základem nejen vysokého výkonu, ale zvláště dobré řezací schopnosti jsou vždy dvě dvojice kovaných nožů na každém rotoru. Dlouholeté zkušenosti s výrobou mulčovačů ukázaly, že ne vždy je vhodné použití stejného typu nožů na různé druhy rostlin a rostlinných zbytků. Právě proto můžete u strojů Mulcher (s výjimkou provedení MO) využít 2 druhy sekacích nožů a 2 způsoby jejich umístění. Tím zajistíte stejnou kvalitu práce v různých podmínkách. Na trvalé travní porosty je vhodné používat 4 ks lopatkovitých nožů v jedné pracovní rovině.

Naopak pro rostlinné zbytky na orné půdě je vhodnější použít tzv. kukuřičné nože ve dvou rovinách. Nože travní a kukuřičné se dají vzájemně jednoduše vyměňovat. Snadná je i změna roviny postavení nožů pomocí vymezovacích podložek. Stroj tak jednoduše přizpůsobíte mulčování požadované plodiny.

NOŽE-TRAVNÍ

NOŽE TRAVNÍ

Lopatkovitě vyhnuté nože položené „do kříže“ v jedné rovině jsou vhodné pro mulčování trvalých travních porostů. Lopatkovité nože vyvolávají nasávací efekt, čímž dochází ke zvedání přejetých částí porostu za koly traktoru a jejich následnému zmulčování.

Nože travní lze snadno přestavit na nože kukuřičné a naopak.

NOŽE-KUKUŘIČNÉ

NOŽE KUKUŘIČNÉ

Kombinací nožů lopatkovitých položených ve spodní rovině a nožů rovných položených v horní rovině jsme dosáhli dvojího drcení houževnatých stonků, např. kukuřice na zrno, slunečnice, popř. řepky olejné. Ty jsou sekány ve dvou úrovních zároveň.

Nože kukuřičné lze snadno přestavit na nože travní a naopak.

MULCHER MM

PĚTIROTOROVÝ MULČOVAČ

Vysoký denní výkon při nízkých nákladech
Širokozáběrový mulčovač BEDNAR Mulcher MM 7000 je osazen pěti rotory. Pracovní šířka stroje 7 m předurčuje stroj k vysokým denním výkonům. Konstrukce a uspořádání jednotlivých prvků mulčovacího ústrojí je zárukou vysokého stupně drcení. Stroj má podobně jako typ MZ a MO žárově zinkovaný povrch a možnost pancéřování podrotorové části.

Model MM 7000 je zvláště vhodný pro farmy větších rozměrů, provozovatele bioplynových stanic, letiště, popř. do zemědělských služeb. Stroj je schopný dosahovat vysokých denních výkonů při nízkých nákladech na provoz.

MULCHER MMMM 7000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm7
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3
POČET ROTORŮks5
VSTUPNÍ OTÁČKY1/min 1000
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 200 – 220
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 3500
POČET NOŽŮ NA ROTORks4

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

PRACOVNÍ ORGÁNY

Travní nože

TRAVNÍ NOŽE

4 ks na rotor

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 50 mm

Trash cutter

MISKA

K80

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

TAŽNÁ OJ DO DOLNÍHO ZÁVĚSU

TAŽNÁ OJ DO DOLNÍHO ZÁVĚSU

8 ks standardních kol • tandemové boční nápravy

8 KS STANDARDNÍCH KOL

8 ks standardních kol
• tandemové boční nápravy

KROKOVÁ STŘEDNÍ NÁPRAVA

KROKOVÁ STŘEDNÍ NÁPRAVA

VOLITELNÉ

NOŽE NA KUKUŘICI

4 ks na rotor

TAŽNÁ OJ DO HORNÍHO ZÁVĚSU

TAŽNÁ OJ DO HORNÍHO ZÁVĚSU

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

Zvýšená ochrana pancéřováním

ZVÝŠENÁ OCHRANA PANCÉŘOVÁNÍM

Do kamenitých terénů

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního…

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien…

GALERIE / MÉDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!