Novinky

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

AGRA Březnice a.s. hospodaří na výměře zhruba 2635 ha zemědělské půdy, z nichž jsou zhruba 2100 ha půdy orné a zbytek jsou trvalé travní porosty. V živočišné výrobě je společnost zaměřena na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa, dále na produkci plemenného materiálu. Právě živočišné výrobě je podřízena z velké části výroba rostlinná, jejímž úkolem je zabezpečit dostatek kvalitních objemných a jadrných krmiv pro chovaná zvířata. Ihned po založení začalo tehdy ještě družstvo investovat s využitím úvěrů za podpory nově vzniklého Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a leasingů. Jak dále uvádí předseda představenstva a.s. – Ing. Vladislav Hájíček: „Uvážlivé investice, které v konečném důsledku snižují počet pracovníků a zvyšují produktivitu práce, jsou základem úspěšného podnikání.“

Mulčování rostlinných zbytků přináší nesporné výhody

V Březnice neponechávají nic náhodě a velice dobře vědí, že vložené investice nejen do moderních strojů, ale i šetrné hospodaření s půdou se jim vždycky vyplatí. Tak je tomu i v případě mulčování rostlinných zbytků bezprostředně po sklizni v návaznosti na další agronomické zásahy. Jak uvádí i hlavní mechanizátor p. Roman Fryš: „Kvalitní mulčování rostlinných zbytků na orné půdě je u nás jeden ze způsobů jak účinně bojovat proti škůdcům a plevelům, a zároveň urychlit rozklad organické hmoty v půdě. Další nesporné výhody jsou v rovnoměrném rozprostření zmulčované hmoty, které výrazně ulehčuje a zkvalitňuje další posklizňové operace.“

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Zmulčování rostl. zbytků výrazně urychluje jejich proces rozkladu v půdě.

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Výsledek práce Mulčovače MM7000 po jednom přejezdu

Za jednu směnu jsme schopni zmulčovat až 70 hektarů strniště

S nově zakoupeným mulčovačem společnosti Mulcher MM 7000 v maximální plné výbavě (tj. pancéřování proti průrazu odlétávajícími kameny, přední protiostří, protiřádkovací clona, střední kroková náprava pro klidný chod stroje na případných nerovnostech pozemku) dokáží v Březnici zpracovat 60 až 70 ha strniště za směnu. Jak dále uvádí mechanizátor p. Roman Fryš: „Čas jsou peníze, a proto jsme se rozhodli pro tento sedmi-metrový záběr. Díky vysokému plošnému výkonu jsme schopni hravě zpracovat zbytky porostu tak, aby nebylo zbytečně zpožděno následné zpracování půdy.“

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Použít i jako hlavní – Hlavní mechanizátor p. Roman Fryš.

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Nový MM 7000 je agregován s traktorem o výkonu 200 koní.

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Mulcher MM 7000 je schopen zmulčovat za směnu až 70 ha strniště.

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

Stroj MM 7000 v maximální plné výbavě s úpravou nožů pro mulčování řepkového strniště.

Petr Bezděkovský
Obchodní zástupce

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika