Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

BEDNAR v Zemědělských službách Dynín

Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost se věnuje jak zemědělské výrobě, tak i rostlinné a živočišné. Místní půdy jsou těžké, hluboké a velmi úrodné, vyžadují kvalitní péči, zejména hluboké zpracování.

Vyzkoušení Terralandu vedlo ke změně ve zpracování půdy

Už v roce 2013 se, po přesvědčivém vyzkoušení zapůjčeného stroje, v Dyníně rozhodli ke koupi nového dlátového pluhu Terraland TN 3000. Stroj je agregován s pásovám traktorem o výkonu 330 koní. Terralandem hloubkově zpracovaná pole (místo klasické orby) se změnila k nepoznání. Zmizely louže a močály, porosty se díky provzdušnění půdy odvděčily vyššími výnosy. Na ozimém ječmenu byl výnos o 1,5 t vyšší než na pozemku zoraném klasickým pluhem. Na základě této zkušenosti, rozhodl Předseda představenstva – Ing. Petr Pokorný o zásadní změně zpracování půdy v celé skupině ZS Dynín.

Swifterdisc XE 10000 a zástupci Zemědělských služeb Dynín. Zleva obsluha soupravy – Jan David, předseda představenstva – ing. Petr Pokorný. Agrochov Dynín – Dalibor Doubek, za zem. služby pan Ženčuch, za ZOD Kolný – pan Vomáčka.

Zbrusu nový diskový podmítač Swifterdisc XE 12000 s hydraulickým páskovým smykem pro důslednou přípravu půdy před setím.

Žlutá flotila se rozrostla

Zásluhu na změně zpracování půdy v Dyníně měl tradiční polní den BEDNAR v zemědělské společnosti Sloveč v Městci Králové. Ing. Pokorný měl možnost sdílet zkušenosti a získat cenné informace od zdejších špičkových zemědělců. V Dyníně se rozhodli k pásovému traktoru o 330 koních pořídit další dva nové o výkonu 560 koní. K nesenému Terralandu TN 3000 (záběr 3m) přibyl polonesený Terraland TO 6000 (záběr 6m), doplněný o 6m pěch Presspack pro zpětné uzavření vrchní vrstvy půdy za suchého počasí. Diskový podmítač Swifterdisc XE 10000 (záběr 10 m) a Swifterdisc XE 12000 (záběr 12m) pro rychlou a levnou podmítku (spotřeba 5–6 l nafty na 1 ha), v rámci předseťové přípravy po Terralandech, s využitím předního hydraulického páskového smyku, kterým jsou oba podmítače vybaveny. Dalším strojem žluté flotily v Dyníně je mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MM 7000 (záběr 7 m), pro kvalitní a rychlé zpracování posklizňových zbytků ještě před operacemi zpracování půdy. Všechny vyjmenované stroje budeme v průběhu práce, v rámci sezóny, blížeji představovat na našich stránkách.

Tažený pěch Presspack PT 6000, připojitelný za dlátový pluh Terraland. Pro finální operaci, např. zpracování půdy pod řepku.

Excelentní podmítka v podání Swifterdiscu XE 10000 o záběru 10m.

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area