Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Mulčovač pro potřeby rostlinné výroby

V podniku ZDV Krchleby, a.s. na Kutnohorsku, v nadmořské výšce 250-450 m, hospodaří na výměře 3000 hektarů. Pro letošní rok zde zakoupili mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MM 7000 především pro potřeby živočišné výroby. Tento stroj byl dodán společností STROM PRAHA, a.s. prostřednictvím střediska Habry.

Mulčování – kvalitnější podmítka a předseťové lůžko

Společnost ZDV Krchleby se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou. Chová přibližně 750 kusů skotu na tržní produkci mléka. V rostlinné výrobě se soustředí na pšenici jarní i ozimou, řepku, ječmen, kukuřici, cukrovou řepu a vojtěšku. Se zvyšujícími se výnosy zůstává na poli po sklizni velké množství rostlinných zbytků, proto se v Krchlebech již před několika lety rozhodla vydat cestou mulčování. Jsou tak schopni vytvořit kvalitní podmínky pro první podmítky, následného rozklad rostlinných zbytků a další pracovní operace.

Mulčovač o záběru 7 metrů, v agregaci s traktorem John Deere 8400

Kvalitní podmítku znesnadňuje množství rostlinných zbytků po sklizni řepky.

Starý horizontální mulčovač, vyšší náklady na provoz

Před pořízením stroje Bednar FMT se v podniku používal mulčovač s horizontální rotací nožů. Tento typ se vyznačoval vysokými náklady na provoz a údržbu. Při pořizování nového stroje tak padla volba na vertikální osu rotace – v podobě Mulcheru MM 7000. V agregaci s traktorem John Deere 8400 dokáže mulčovač o záběru 7 metrů odvádět vysoké denní výkony a výrazně tak urychlit další posklizňové operace.

Po jednom přejezdu jsou rostlinné zbytky kvalitně rozdrceny, je usnadněn rozkladný proces.

Mulčovače BEDNAR mají nízké provozní náklady a jsou velmi snadné na údržbu.

Dlouhodobá spolupráce

S podnikem ZDV Krchleby, a.s. spolupracuje středisko STROM PRAHA, a.s. v Habrech již několik let. Jak v dodávkách traktorů, tak závěsné techniky. Děkujeme za projevenou důvěru při koupi mulčovače a přejeme co nejvíce úspěšně zmulčovaných hektarů.

Bc. Iva Havlová, Referent obchodu a marketingu STROM PRAHA, a.s. – region Východ

Galerie

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area