Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Nový strojový park

Nákup vybavenia od Bednar FMT začal strojom Mulcher MM 7000, ktorý podnik využíva hlavne na úpravu TTP. Mulcher v 7 m zábere pri pojazdovej rýchlosti 11vkm/h je schopný vysokých denných výkonov pri minimálne spotrebe PHM. Pri dodaní dlátového pluhu Terraland TO 6000 (6m záber), sa uskutočnili hneď aj prvé testovacie jazdy na rôznych parcelách. Jednou z takýchto bola aj parcela 4 ha, ktorá v predošlých 5-tich rokoch bola využitá len na TTP. Suché letné obdobie preto donútilo technikov nastaviť Terraland na 30 cm pracovnej hĺbky, takto zvolený postup je vhodný s tým že ďalší rok sa postupne pridá 10 cm teda pracovná hĺbka na 40 cm.

Terraland TO v úvodnej skúške na parcele s 5 ročnými TTP.

Terraland TO na zdiskovanej parcele po pšenici.

Porovnanie spotreby a rýchlosti Terraland TO 6000

Zoraná parcela- bez strniska 10 12-13 30 620
Strnisko pšenice – pred sejbou zorané 9,5 16-17
Diskované strnisko pšenice – bez sezónnej orby 8,5 21-23

Swifterdisc XE 12000 odpracoval hneď v prvej smene cca 110 ha na strnisku po pšenici , výnos parcely 4,5 t/ha, pojazdová rýchlosť 13,5 km/h, spotreba 7-7,5 l/ha pri pracovnej hĺbke 7 cm. Ťažný prostriedok takisto ako pri dlátovom pluhu bol CASE Quadtrac 620. Swifterdisc bol po mechanickom nastavení zosúladený aj GPS. Kde bolo evidentné, že Swifterdisc je stroj ktorý vie pracovať presne a kvalitne na centimetre aj pri zábere 12 m.

Terraland TO na pšeničnom strnisku.

Swifterdisc XE 12000 dokazuje svoje kvality na pšeničnom strnisku s výnosom 4,5t/ha.

Ďalším technologickým krokom prípravy pôdy je prejazd kompaktorom a následné siatie plodín. ASTOM 4ps sa rozhodol pre kompaktor Swifter v 16 m zábere. Takto pripravená pôda je vhodná na siatie a pre sejačky Bednar Omega OO 6000 FERTI agregované s novými traktormi JD 8320 R to nie je problém. Sejačky sú vybavené aj s možnosťou aplikácie pevného hnojiva do medzi riadku. Rozteč sejacích ústrojenstiev je 12,5 cm. Toto nastavenie sa javí lepšie pre husto siate plodiny ako rozteč 16 cm.

Omega OO FERTI na záver úvodného dňa v podniku ASTOM 4PS s.r.o.

Ing. Papuga František

„Dôvod prečo sme sa rozhodli pre nákup techniky Bednar je ten, že produkčné portfólio splnilo naše nároky na technológiu strojov. U niektorých sme mali v ponuke aj konkurenčné stroje avšak kvalita spracovania bola u Bednara na vyššej úrovni. Nemalou výhodou je aj skutočnosť, že Bednar stroje sú vyrábané vo väčších záberoch,“ Ing. Papuga František.

Juraj Školka Obchodní zástupce, Slovensko

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area