MULCHER MZ mulčování

MULCHER-MZ_mobile_1
 • Tuhý pevný rám připravený na extrémní sezónní výkony.

 • Žárově zinkované hlavní části stroje zvyšují několikanásobně odolnost stroje vůči povětrnostním vlivům a rostlinným šťávám.

 • Pancéřování spodní části mulčovače proti průrazu stroje kamenem apod.

 • Výběr nožů travních nebo kukuřičných, určených k mulčování porostů na orné půdě jako kukuřice na zrno, slunečnice atd.

MULCHER MZ je třírotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.) i náletových dřevin.

Pracovní záběry 4,5 a 6 m v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí Vám zaručí vysoké denní výkony při nízkých provozních nákladech.

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

TYP STROJEtřírotorový polonesený mulčovač
PRACOVNÍ ORGÁNY2 páry nožů na každém rotoru (umístěné v 1, nebo ve 2 rovinách)
JIŠTĚNÍtřecí spojka, volnoběžná spojka, kryty rotorů
VYUŽITÍmulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice apod.), náletových dřevin
PRACOVNÍ OPERACEsekání rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje
TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu

TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu

Perfektní kopírování povrchu je zajištěno díky výkyvu křídel od −15° až do +45° a kráčející nápravě. Žádný terén nebude pro vaši práci překážkou.

Perfektní kopírování povrchu je zajištěno díky výkyvu křídel od −15° až do +45° a kráčející nápravě. Žádný terén nebude pro vaši práci překážkou.

Perfektní kopírování povrchu je zajištěno díky výkyvu křídel od −15° až do +45° a kráčející nápravě. Žádný terén nebude pro vaši práci překážkou.

Extrémní odolnost díky pancéřování spodní části mulčovače a žárovému zinkování stroje. Ochranu zajišťuje kryt rotoru, třecí a volnoběžná spojka.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.

 • Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.

 • Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.

 • Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.

 • Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.

 • Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.

 • Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.

 • Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.

TRASH-FAN

ZAŘÍZENÍ PRO KONTINUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STROJE TRASH ‑FAN

Trash ‑Fan je zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje. Hlavní částí tohoto zařízení je ventilátor, který vytváří proud vzduchu a za pomoci usměrňovacích klapek ho směřuje do rizikových míst na povrchu mulčovače. Toto zařízení výrazně šetří náklady na prostoje vznikající čištěním stroje a také zvyšuje bezpečnost práce.

Mulcher_MZ

PROČ MULČOVAT

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.

Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

BEZPEČNOST A OCHRANA

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MO, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

SYSTÉM NOŽŮ / TECHNICKÉ ÚDAJE

Snadná výměna – nože v jedné nebo ve dvou rovinách
Základem nejen vysokého výkonu, ale zvláště dobré řezací schopnosti jsou vždy dvě dvojice kovaných nožů na každém rotoru. Dlouholeté zkušenosti s výrobou mulčovačů ukázaly, že ne vždy je vhodné použití stejného typu nožů na různé druhy rostlin a rostlinných zbytků. Právě proto můžete u strojů Mulcher (s výjimkou provedení MO) využít 2 druhy sekacích nožů a 2 způsoby jejich umístění. Tím zajistíte stejnou kvalitu práce v různých podmínkách. Na trvalé travní porosty je vhodné používat 4 ks lopatkovitých nožů v jedné pracovní rovině.

Naopak pro rostlinné zbytky na orné půdě je vhodnější použít tzv. kukuřičné nože ve dvou rovinách. Nože travní a kukuřičné se dají vzájemně jednoduše vyměňovat. Snadná je i změna roviny postavení nožů pomocí vymezovacích podložek. Stroj tak jednoduše přizpůsobíte mulčování požadované plodiny.

NOŽE-TRAVNÍ

NOŽE TRAVNÍ

Lopatkovitě vyhnuté nože položené „do kříže“ v jedné rovině jsou vhodné pro mulčování trvalých travních porostů. Lopatkovité nože vyvolávají nasávací efekt, čímž dochází ke zvedání přejetých částí porostu za koly traktoru a jejich následnému zmulčování.

Nože travní lze snadno přestavit na nože kukuřičné a naopak.

NOŽE-KUKUŘIČNÉ

NOŽE KUKUŘIČNÉ

Kombinací nožů lopatkovitých položených ve spodní rovině a nožů rovných položených v horní rovině jsme dosáhli dvojího drcení houževnatých stonků, např. kukuřice na zrno, slunečnice, popř. řepky olejné. Ty jsou sekány ve dvou úrovních zároveň.

Nože kukuřičné lze snadno přestavit na nože travní a naopak.

PĚTIROTOROVÝ MULČOVAČ

MULCHER MZMZ 4500MZ 6000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm4.55.9
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm28002800
POČET ROTORŮks33
VSTUPNÍ OTÁČKY1/min540/10001000
DOPORUČENÝ VÝKON*HP120 – 140150 – 200
CELKOVÁ HMOTNOST**kg2700 3300
POČET NOŽŮ NA ROTORks44

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

MULCHER MZ

PRACOVNÍ ORGÁNY

NOŽE NA KUKUŘICI

TRAVNÍ NOŽE

4 ks na rotor

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 50 mm

MISKA

MISKA

K80

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

TAŽNÁ OJ DO DOLNÍHO ZÁVĚSU

TAŽNÁ OJ DO DOLNÍHO ZÁVĚSU

VOLITELNÉ

NOŽE NA KUKUŘICI

NOŽE NA KUKUŘICI

4 ks na rotor

TAŽNÁ OJ DO HORNÍHO ZÁVĚSU

KROKOVÁ STŘEDNÍ NÁPRAVA

8 KS STANDARDNÍCH KOL

8 KS STANDARDNÍCH KOL

• tandemové boční nápravy

ZVÝŠENÁ OCHRANA PANCÉŘOVÁNÍM

Do kamenitých terénů

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONA

TRASH-FAN

TRASH-FAN

Zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje

MULCHER MZ 6000 byl agregován s traktorem John Deere o výkonu 180 koní

Mulčování porostů v plném proudu

Velmi aktuální téma je mulčování rostlinných zbytků po sklizené kukuřici. Proto jsme zavítali na návštěvu zemědělského podniku AGRO Slatiny a.s., kde tyto rostlinné zbytky mulčují. Společnost…

Nový Mulcher MZ 4500 na Šumavě

Společnost GW Farma s.r.o. se sídlem v Křišťanově je součástí společnosti Zefa Volary s.r.o. a obhospodařuje cca 700 ha luk a pastvin. Specializuje se především na produkci hovězího masa z ušlechtilých…

Nový pomocník na mulčování luk

Společnost Agro SF s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí se zabývá živočišnou výrobou zaměřenou na výkrm masných plemen skotu. Z celkové výměry 700 ha trvalých travních porostů je určeno…

Agromaso mulčuje kukuřici

Zemědělská společnost Agromaso Dřevčice hospodaří nedaleko Prahy. Pozemky se nacházejí mezi Prahou,Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem. Je tomu již rok, co si v podniku pořídili velkoplošný…
MULCHER MZ 6000 byl agregován s traktorem John Deere o výkonu 180 koní

Mulčování porostů v plném proudu

Velmi aktuální téma je mulčování rostlinných zbytků po sklizené kukuřici. Proto jsme zavítali na návštěvu zemědělského podniku AGRO Slatiny a.s., kde tyto rostlinné zbytky mulčují. Společnost…

Nový Mulcher MZ 4500 na Šumavě

Společnost GW Farma s.r.o. se sídlem v Křišťanově je součástí společnosti Zefa Volary s.r.o. a obhospodařuje cca 700 ha luk a pastvin. Specializuje se především na produkci hovězího masa z ušlechtilých…

Nový pomocník na mulčování luk

Společnost Agro SF s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí se zabývá živočišnou výrobou zaměřenou na výkrm masných plemen skotu. Z celkové výměry 700 ha trvalých travních porostů je určeno…

Agromaso mulčuje kukuřici

Zemědělská společnost Agromaso Dřevčice hospodaří nedaleko Prahy. Pozemky se nacházejí mezi Prahou,Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem. Je tomu již rok, co si v podniku pořídili velkoplošný…

„Původně jsme chtěli mulčovač jen na pastviny a třetí seče luk, ale nakonec mulčujeme i strniště po řepce a kukuřici, protože se rostlinné zbytky daleko snáz zaklápí a rychleji rozkládají za menší potřeby dusíku. “

 Josef Novák, agronom Volfířov a. s. (člen skupiny Agro 2000, s. r. o.) | Volfířov (okres Jindřichův Hradec)
1330 ha | MULCHER MZ 4500

GALERIE / MÉDIA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!