Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Tři stroje MULCHER MZ a další technika BEDNAR v podniku AGROK Topoľčianky

V okrese Zlaté Moravce sídlí v obci Topoľčianky společnost AGROK, spol. s r.o., která hospodaří na 2 500 hektarech zemědělské půdy. Přibližně 300 hektarů představují trvalé travní porosty a 500 hektarů úhor na orné půdě, který se nachází na těžko přístupných pozemcích ve svahu.

O tom, jaké stroje BEDNAR v podniku využívají a proč se pro ně rozhodli jsme si povídali s Lukášem Liptákem, agronomem společnosti. Od značky BEDNAR byly před přibližně šesti lety pořízeny dlátové pluhy TERRALAND TN 3000 HD7R PROFI, TO 6000 HM a dvojice zásobníků FERTI-BOX – čelní provedení FB 2000F a zadní provedení FB 3000.

Lukáš Lipták, agronom společnosti, vedle jednoho z prvních pořízených strojů BEDNAR TERRALAND TN 3000 HD7R PROFI

Lukáš Lipták, agronom společnosti, vedle jednoho z prvních pořízených strojů BEDNAR TERRALAND TN 3000 HD7R PROFI

Tradice rodinného hospodaření i udržitelný přístup ke krajině

„Byli jsme asi první v okolí, kdo začal praktikovat profilové hnojení na základě předpisových map s využitím dat ze sklizně. Dnes jej provádíme hlavně na podzim, při hloubkovém zpracování půdy před setím kukuřice nebo sóji. Je to hlavně o tom umět vyhodnotit potenciál půdy, kde jsou dobré výnosy, je dávka větší, aby se do půdy vrátily potřebné živiny. Kde jsou naopak malé výnosy, je dávka menší, protože nemá cenu plýtvat hnojivem. Stroje značky BEDNAR se nám pro tuto operaci velmi osvědčily, fungují velmi dobře i co se týče komunikace s traktorem,“ říká Lukáš Lipták.

V podniku ve velké míře praktikují taktéž technologii pásového zpracování půdy (strip-till), kdy v agregaci s řádkovým kypřičem pracuje čelní zásobník BEDNAR FERTI-BOX FB_F. Využití stroje je tak univerzální.

Velmi dobré zkušenosti s mulčovači BEDNAR

Od roku 2013 využívají v podniku i rotorové mulčovače MULCHER MZ. Konkrétně model MZ 6000 o pracovním záběru 5,8 metru. „S mulčovači BEDNAR máme velmi dobré zkušenosti. První stroj tohoto typu u nás pracuje od roku 2013. Dnes už jej máme pouze jako zálohu, protože za 9 let intenzivního provozu si už odpracoval své. Druhý kus jsme zakoupili v roce 2017. Navíc jsme jej vybavili i ventilátorem TRASH-FAN. Poslední třetí kus pak dorazil minulý rok v červnu. Důležitý faktor pro využívání těchto strojů je pro nás velký plošný výkon. Mulčovače využíváme pro mulčování travních porostů i strniště po kukuřici. Kvalita strojů je velmi dobrá, proto jsme si pořídili už tři kusy,“ popisuje důvody pořízení Lukáš Lipták.

Pro údržbu trvalých travních porostů i management posklizňových zbytků po sklizni využívají v podniku tři stroje MULCHER MZ

Pro údržbu trvalých travních porostů i management posklizňových zbytků po sklizni využívají v podniku tři stroje MULCHER MZ

Kombinace dlátového pluhu TERRALAND TO a velkoobjemového zásobníku FERTI-BOX FB je využívána pro profilové hnojení

Kombinace dlátového pluhu TERRALAND TO a velkoobjemového zásobníku FERTI-BOX FB je využívána pro profilové hnojení

Plečkování má své opodstatnění

Před dvěma lety pořídili do podniku i meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400 ve výbavě s dvanácti kultivačními jednotkami, který využívají na meziřádkovou vzdálenost 45 centimetrů. Meziřádkový kypřič využívají v podniku pro plečkování cukrové řepy, sóji i kukuřice. V podniku zkoušeli stroje tohoto typu od různých výrobců. „ROW-MASTER se nám zalíbil, byli jsme se podívat i u stávajících uživatelů, kteří stroj využívají. Je to velmi jednoduchý a kvalitní stroj,“ říká Lipták. Velmi intenzivně využívají ROW-MASTER v podniku pro meziřádkovou kultivaci porostů sóji. „Sója je „špinavá“ plodina, chemické ošetření není vždy 100 %, proto má plečkování svou velkou výhodu. Navíc přejezdem docílíme potřebného provzdušnění a odstranění škraloupu,“ dodává Lukáš Lipták.

Zajímavostí je, že stroj nevyužívají v kombinaci s automatickým naváděním. „Při setí pracujeme s přesností na 2 centimetry s využitím signálu SF3. Následně přeneseme linie získané při setí do soupravy, která plečkuje a souprava tak jede přesně,“ sděluje Lipták.

S námi je radost hospodařit
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area