Menu
×
Co hledáte?
#

TERRALAND TN_PROFI

Nesený dlátový pluh pro zpracování půdy během jednoho přejezdu až do 65 centimetrů

PROFESIONÁLNÍ DLÁTOVÝ PLUH PRO KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY BĚHEM JEDNOHO PŘEJEZDU

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je stroj pro hloubkové zpracování půdy až do 65 centimetrů. Ve srovnání s modelem TERRALAND TN je verze TN_PROFI doplněná o dvě řady cutter disků, které jsou umístěny za zadními hrotovými válci. Dlátové pluhy TERRALAND TN_PROFI jsou k dispozici ve dvou pracovních záběrech – 3 a 4 metry. V jednom přejezdu dokáže tento stroj efektivně prokypřit, zamíchat posklizňové zbytky, rozdrobit hroudy a připravit ideální strukturu půdy pro setí.

#

15-65 cm

#

3-4 m

#

230-360 k

Klíčové vlastnosti

Profesionální dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI pro hloubkové kypření a efektivní přípravu půdy k setí během jednoho přejezdu.

DVĚ VERZE STROJE TERRALAND TN_PROFI

Maximální hloubka zpracování, dva typy jištění.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI umožňuje zpracovávat půdu až do hloubky 65 centimetrů. Jištění pracovních slupic je mechanické pomocí tržných šroubů na tah nebo hydraulickým NON-STOP jištěním pro kamenité a těžké půdy. Jistící síla každé slupice se pohybuje v rozmezí 1 000–1 500 kg.

two terraland tn_profi versions image of TERRALAND TN_PROFI
ÚČINNÁ KOMBINACE PRACOVNÍCH ORGÁNŮ

Vytváří ideální strukturu půdy pro setí.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je oproti klasické verzi osazen navíc dvouřadou diskovou cutter sekcí, která je tvořena speciálně tvarovanými vějířovými disky o průměru 520 × 5 mm. Speciální tvar disků zabezpečuje účinné rozdrobení velkých hrud, zaklopení rostlinných zbytků a skvělé finální urovnání povrchu pole. Uspořádání disků „do sebe“ zaručuje výborný samočistící efekt.

an effective combination of working parts image an-effective-combination-of-working-parts-image-discs
JEDEN RÁM, DVĚ MOŽNOSTI VÝBAVY

TERRALAND TN_PROFI jako dlátový pluh nebo profesionální podrývák.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI v kombinaci s radlicemi Active-Mix a hrotovými válci je vhodný pro hloubkové kypření. Speciální tvar radlic umožňuje snadný vstup do půdy a především výborný kypřící a mísící efekt. Během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a finálnímu urovnání povrchu půdy.

Rám stroje TERRALAND TN_PROFI je možné osadit speciálními radlicemi Zero-Mix s negativním úhlem a těžkým ocelovým pěchem Cutpack pro podrývání bez aktivního míchání půdy. Tato pracovní operace je vhodná pro odstranění zhutnělých vrstev půdy, provzdušnění půdního profilu a vytvoření správného půdního prostředí.

one frame, two equipment options deep loosening image Podrývání
7 NEBO 9 RADLIC NA RÁMU

Pro ještě intenzivnější kypřící efekt.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI o záběru 3 metry je osazen sedmi radlicemi s roztečí 40 centimetrů. Pracovní záběr 4 metry dlátového pluhu TERRALAND TN_PROFI lze osadit sedmi nebo devíti radlicemi. Při výbavě sedmi radlicemi je jejich rozteč 56,5 cm, při využití 9 radlic pak 42,5 cm.

7 NEBO 9 RADLIC NA RÁMU
MONTOVANÉ ČÁSTI

Výhoda pro vás? Delší životnost.

Jednotlivé části dlátových pluhů TERRALAND TN_PROFI jsou montované, nikoli svařované. Montované části (slupice k rámům, vnitřní rámy k nosníkům slupic) mají několikanásobně delší životnost než svařování těchto exponovaných částí k sobě.

assembled parts image of TERRALAND TN_PROFI
ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL

Přizpůsobte svůj stroj daným podmínkám.

Pracovní radlice Active-Mix je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovala tvorbu hrud. K dispozici je i vysoce odolné provedení dlát a křídel LONG LIFE (40 mm, 55 mm a 70 mm). Čím hlouběji pracujete, tím užší dláto je vhodné pro kypření použít.

ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Kompaktní rozměry dlátového pluhu i při výbavě s cutter disky.

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je během přepravy velmi kompaktní, protože cutter disková sekce se pomocí hydrauliky skládá nad hlavní rám stroje. Výhodou tohoto řešení je, že s dlátovým pluhem TERRALAND TN_PROFI je možné pracovat i bez využití zadní diskové sekce, například na velmi podmáčených polích.

safe transportation image of TERRALAND TN_PROFI
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

Přesné dávkování hnojiva díky přetlakovému řešení zásobníků BEDNAR je vhodné pro zásobní hnojení do půdního profilu během jednoho přejezdu.

Nesený čelní zásobník FERTI-BOX FB_F je určený primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 1900–2200 litrů. Hnojivo je z čelního zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na dlátovém pluhu.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Ústí plastového zásobníku má velký sklon, aby mohlo být aplikováno i hnojivo nižší kvality. Dlátový pluh TERRALAND TN se agreguje snadno pomocí tříbodového závěsu.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Dlátový pluh agreguje do tříbodového závěsu zásobního vozu. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva druhy hnojiva nebo využít obě komory pro jedno hnojivo.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části neseného dlátového pluhu stručně a přehledně.

TERRALAND TN_PROFI Profesionální dlátový pluh

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # #
Dlátová pracovní sekce

Uspořádání dlátové sekce zaručuje výborný kypřící efekt a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 65 centimetrů. K dispozici jsou dva typy radlic pro hloubkové kypření nebo podrývání.

Jištění pracovní slupice

Každá pracovní slupice je individuálně jištěna hydraulicky nebo mechanicky pomocí tržného šroubu.

Boční clony

Udržují zpracovávanou půdu v pracovním záběru stroje bez rizika tvorby bočních hrůbků.

Zadní hrotové pěchy

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají, proto vynikají výborným samočistícím efektem.

Cutter disková sekce

Kvalitně rozdrobí vzniklé hroudy a urovná povrch pozemku.

Naše inovativní technologie

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečně vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu, je systém profilového hnojení. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen k doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň pro zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také má pozitivní vliv na růst kořenové soustavy.

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

Otěrové dláto má špici a celou otěrovou plochu pokrytou destičkami ze slinutých karbidů. Křídla mají přední část z karbidových plátků, které minimalizují opotřebení v šířce a udržují tak po celou dobu tvar a samozřejmě i funkčnost. Provedení LONG LIFE nabízí až 10× vyšší životnost oproti standardnímu provedení, zaručuje stálou pracovní hloubku a kvalitu práce, zlepšené zahlubování a menší náklady i úsporu času na výměnu pracovních částí.

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

RÁM Z VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI

Vysoká robustnost a odolnost rámu dlátových pluhů TERRALAND je dána použitím vysokopevnostní oceli Alfrom, díky tomu mohou dlátové pluhy zprácovávat půdu do maximální pracovní hloubky.

RÁM Z VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI

CUTTER DISKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Cutter disky řežou rostlinné zbytky, drobí hroudy, zaklápí rostlinný materiál a rovnají povrch po předešlé pracovní operaci tak, aby bylo pole připraveno v průběhu přejezdo na setí.

CUTTER DISKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE
TERRALAND TN REFERENCE

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Práce s TERRALAND TN_PROFI jde pěkně od ruky, během dne zvládneme s těmito dvěma dlátovými pluhy připravit dle podmínek a pozemků téměř 40 hektarů. V letošním roce jsme pod řepky připravili takto celkem 460 hektarů. TERRALAND TN_PROFI je jednoduchý stroj na obsluhu, výhodou je hydraulické NON-STOP jištění. Přídavné dvě řady cutter disků půdu pěkně drobí.”

Sváťa Vachun a Jakub Strachota
obsluhy strojů, Rolnická a. s. Hroznová Lhota

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj TERRALAND TN_PROFI přesně tak, jak požadujete.

Typ jištění

Hydraulické jištění

Komfortní hydraulické NON – STOP pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1000 kg a končí na 1500 kg.

Hydraulické jištěníHydraulické jištění

Mechanické jištění

Mechanické jištění pomocí tržného šroubu. Vhodné řešení pro lehké typy půd bez kamení.

Mechanické jištěníMechanické jištění

Další kategorie

Přídavné boční clony - mechanicky ovladatelné

Udržují zpracovanou půdu v pracovním záběru stroje bez rizika tvorby bočních hrůbků. Sklopení do pracovní pozice se provádí mechanicky.

Přídavné boční clonyPřídavné boční clony

Válce a pěchy

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Dlátová sekce

ZERO-MIX radlice

Negativní úhel umožňuje podrývání bez aktivního míchání do hloubky 65 centimetrů. Negativní úhel radlic půdu nemísí, dochází k intenzivnímu narušení utužených vrstev a provzdušnění půdního profilu.

ZERO-MIX radliceZERO-MIX radlice

ACTIVE-MIX radlice

Jsou určené pro intenzivní hloubkové kypření až do 65 centimetrů. Radlice Active-Mix půdu naruší, intenzivně prokypří a promíchají s posklizňovými zbytky.

ACTIVE-MIX radliceACTIVE-MIX radlice

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
TERRALAND TN_PROFI Profesionální dlátový pluh

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Hloubkové zpracování půdy má své prokazatelné výhody a dokáže plnohodnotně nahradit klasickou orbu, je-li prováděno správně a ve správný čas. Hloubkové zpracování umožnuje rozvinutí kořenových systémů, narušení utužených vrstev a plužní pánve a vytváří optimální půdní prostředí pro správný funkční vodní a vzdušný režim půdy. Stroje značky BEDNAR umožnují provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. Během jednoho přejezdu je vhodné kypření doplnit profilovým hnojením a dodat do půdy potřebné živiny.

Více o bezorebném zpracování půdy

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
TERRALAND TN_PROFITN 3000 PROFI D7R TN 3000 PROFI HD7RTN 4000 PROFI HD7RTN 4000 PROFI D9RTN 4000 PROFI HD9R
Pracovní šířkam33444
Přepravní šířkam33444
Přepravní délkam3 3,13,133,1
Přepravní výškam2,72,62,62,72,6
Počet radlic ks77799
Pracovní hloubka radlic* cm6565656565
Rozteč radlic cm404056,542,542,5
Jištění radlic mechanickéhydraulickéhydraulickémechanickéhydraulické
Vzdálenost mezi dvěma řadami radlic cm8585858685
Typ radlic cmActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - Mix
Světlost rámucm8686868686
Doporučený výkon tažného prostředkukoní230 - 290230 - 290230 - 290290 - 360290 - 360
Typ rámupevnýpevnýpevnýpevnýpevný
Celková hmotnost**kg3 400 - 3 6004 150 - 4 5004 350 - 4 7004 150 - 4 3504 700 - 5 050

* závisí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area