Novinky

Dva nové dlátové pluhy TERRALAND TN 3000 PROFI v Rolnická a.s.

Zemědělskou společnost Rolnická a.s. Hroznová Lhota bychom našli ve stejnojmenné obci nedaleko Veselí nad Moravou v jihomoravském kraji. Společnost obhospodařuje přibližně 2000 hektarů zemědělské půdy, kde z této výměry je 200 hektarů trvalých travních porostů.

V květnu roku 2020 si společnost pořídila dva kusy dlátového pluhu TERRALAND TN 3000 PROFI

V květnu roku 2020 si společnost pořídila dva kusy dlátového pluhu TERRALAND TN 3000 PROFI

Dlátové pluhy pracují v podniku agregaci s traktory John Deere o výkonu 400 koní

Dlátové pluhy pracují v podniku agregaci s traktory John Deere o výkonu 400 koní

ROLNICKÁ A.S. HROZNOVÁ LHOTA

V osevním postupu této společnosti bychom našli klasické tržní plodiny jako je pšenice, ječmen, řepka olejka nebo kukuřice, která se v podniku pěstuje pro zpracování v bioplynové stanici o výkonu 2000 kW. Společnost nepatří z pohledu majitelů techniky BEDNAR mezi žádné nováčky. Rolnická a.s. je majitelem dlátového pluhu TERRALAND TO 6000 nebo předseťového kompaktoru SWIFTER SE 12 000. Přesto se zde v minulém roce zabydlely rovnou dva nové dlátové pluhy TERRALAND TN 3000H PROFI 7DR.

Vlevo struktura pozemku po přejezdu dlátovým pluhem TERRALAND TN_PROFI. Pozemek je takto po jednom přejezdu a následně přejezdem předseťovým kompaktorem připraven k osetí řepkou olejkou

Vlevo struktura pozemku po přejezdu dlátovým pluhem TERRALAND TN_PROFI. Pozemek je takto po jednom přejezdu a následně přejezdem předseťovým kompaktorem připraven k osetí řepkou olejkou

ZKUŠENOSTI SE STROJI BEDNAR

Pro nákup těchto dlátových pluhů se ve společnosti rozhodli na základě zkušeností s širokozáběrovým dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000, který v podniku pracoval v agregaci s pásovým traktorem. Z důvodu změny organizace v mechanizaci nahradily pásový traktor dva nové kolové traktory o výkonu 400 koní. Proto se za tyto traktory nakoupilo adekvátní nářadí. V nemalé míře se pro dlátové pluhy TERRALAND o záběru 3 metry v podniku rozhodli i díky dobrým zkušenostem s těmito stroji v sousedních podnicích.

TERRALAND TN_3000 PROFI dokáže zpracovat půdní profil až do hloubky 65 centimetrů

TERRALAND TN_3000 PROFI dokáže zpracovat půdní profil až do hloubky 65 centimetrů

V podniku oceňují výbavu dvojitých pěchů Cutterpack z důvodu lepšího rozdrobení hrud

V podniku oceňují výbavu dvojitých pěchů Cutterpack z důvodu lepšího rozdrobení hrud

DVA NOVÉ TERRALANDY PŘIPRAVILY 460 HEKTARŮ

Oba dlátové pluhy jsme společně s traktory John Deere 8R zastihli během naší návštěvy při přípravě pozemku pod řepky v obci Žeraviny. Na pozemku byl aplikován digestát a provedena podmítka s následným hloubkovým kypřením.

Hloubka zpracování byla nastavena na 30 centimetrů a pracovní rychlost traktorů dosahovala průměrně 12 km/hod. Při této rychlosti dochází k velmi dobrému zaklopení rostlinných zbytků, míchání a rozdrobení hrud válci. V agregaci s traktory o výkonu 400 koní se spotřeba pohybuje v rozmezí 16–18 l/ha s hodinovým výkonem do 3,5 hektarů.

Obsluhy strojů TERRALAND TN_PROFI. Zleva Sváťa Vachun a Jakub Strachota

Obsluhy strojů TERRALAND TN_PROFI. Zleva Sváťa Vachun a Jakub Strachota

Dvě soupravy a práce podle satelitní navigace = vysoký denní výkon až 40 hektarů

Dvě soupravy a práce podle satelitní navigace = vysoký denní výkon až 40 hektarů

S VÝKONEM AŽ 40 HA/DEN

Na prvotní dojmy z práce se stroji TERRALAND TN_PROFI jsme se zeptali zkušených obsluh pana Jakuba Strachoty a Sváti Vachuna. „Práce s Terralandy jde pěkně od ruky, během dne zvládneme s těmito dvěma dlátovými pluhy připravit dle podmínek a pozemků téměř 40 hektarů. V letošním roce jsme pod řepky připravili takto celkem 460 hektarů. TERRALAND TN_PROFI je jednoduchý stroj na obsluhu, výhodou je hydraulické NON-STOP jištění. Přídavné dvě řady Cutterdisků půdu pěkně drobí, krásně to jde poznat například na tomto pozemku, kde je půda těžká,“ shodují se obsluhy.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika