Novinky

Ověřování agrotechnických technologií a postupů v praxi

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Technologie profilového hnojení pro úzkořádkové plodiny.

Technologie využívá univerzální kypřič typu FENIX FO, FO L, FN. V agregaci s čelním nebo zadně neseným zásobníkem na hnojivo Fertibox. Tuto technologii využíváme zejména při přípravě půdy před založením porostu zejména obilnin. Půda je v takovémto případě prokypřena univerzálním kypřičem do hloubky v rozmezí 20 – 30 cm. Pracovní „radlička“ je osazena speciální aplikační koncovkou pro aplikaci hnojiva, která distribuuje zvolený druh hnojiva ( v tomto případě NPK, s převahou obsahu P a K  ) celoplošně v celém pracovním záběru kypřiče. Hnojivo je pak ukládáno profilově do hloubky řádově 10 – 15 cm dle půdních podmínek.  V loňském roce byl bylo založeno několik poloprovozních pokusů ověřující tuto technologii před založením porostu ozimé pšenice v podniku AG Skořenice a.s. okres Ústí nad Orlicí.

Fenix FO 4000 s aplikační sadou na profilové hnojení

Fenix FO 4000 s aplikační sadou na profilové hnojení.

Aplikační koncovka pro plošnou aplikaci hnojiva

Aplikační koncovka pro plošnou aplikaci hnojiva.

Detail aplikace granulovaného hnojiva

Detail aplikace granulovaného hnojiva.

Pohled na aplikované hnojivo, které je uložené plošně v celém pracovním záběru stroje FENIX FO 4000, a uložené do profilu v hloubce 12 cm

Pohled na aplikované hnojivo, které je uložené plošně v celém pracovním záběru stroje FENIX FO 4000, a uložené do profilu v hloubce 12 cm.

Technologie profilového hnojení pro řepku olejku a kukuřice

Technologie využívá primárně dlátový pluh Terraland TN, TO v agregaci s čelně nebo zadně neseným zásobníkem na hnojivo. Radlice Terralandu jsou osazeny aplikačními koncovkami, které aplikují hnojivo ( NP s dominantní převahou P ) v řádku, nikoliv celoplošně jako  výše zmíněného Fenixu. Radlice jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 40 – 45 cm dle konstrukce stroje. Dle dosavadních 3 letých ověřovacích pokusů je i tato širší meziřádková vzdálenost dostačující. Terraland hloubkově prokypří půdu dle podmínek až do 40 cm a profilově uloží hnojivo do hloubky 20 – 25 cm dle podmínek. Díky ideálně připravené půdní struktuře ( hloubkově připravené, provzdušněné a bez utužení ) kořeny řepky olejky  bez problému využijí profilově uložené živiny. V současné době máme založeno několik dalších poloprovozních pokusů kde si již ověřujeme způsob uložení aplikovaného hnojiva konkrétně ověření ideální hloubky uložení, dávky a druh hnojiva v závislosti na navýšení výnosu.

Terraland TN 3000 HD7R s aplikační sadou pro profilové hnojení

Terraland TN 3000 HD7R s aplikační sadou pro profilové hnojení.

Aplikační koncovka pro zonální aplikaci hnojiva

Aplikační koncovka pro zonální aplikaci hnojiva.

Pohled na zonálně uložené hnojivo, před založením porostu kukuřice cca 26 cm

Pohled na zonálně uložené hnojivo, před založením porostu kukuřice cca 26 cm.

Zonální aplikace Amofosu v dávce 250 Kg/ha před založením porostu kukuřice

Zonální aplikace Amofosu v dávce 250 Kg/ha před založením porostu kukuřice.

Technologie profilového hnojení pro zlepšení a udržitelnost fyzikálně- chemických vlastností půdy

V rámci zlepšení fyzikálně- chemických vlastností půdy upravujeme půdní reakci pH, na optimální mez. Touto technologií je možno optimalizovat výši pH  na optimum 6 – 6,5. Tím stabilizujeme  půdní podmínky pro vegetaci plodin, díky aplikaci granulovaného vápence do půdního profilu. Cílem této aplikace je právě vylepšení pH v hlubších vrstvách ornice. Tím docílíme optimalizaci výše pH v hlubších vrstvách ornice což podpoří uvolnění imobilizovaných živin ( PK; Mg ) pro následné pěstované plodiny. Pěstované plodiny poté hlouběji zakoření a mohou tak využít živiny, které se imobilizovali z hlouběji uložených vrstev.

Je to jedna z dalších cest jak více zefektivnit přípravu půdy před založením porostů. Kdy během jednoho přejezdu při hloubkovém pracování půdy uložíme granulovaný vápenec do půdního profilu v požadované dávce. V dnešní době je na trhu několik výrobců,, kteří dodávají i vápenec v granulované formě. Během několika provozní pokusů v různých lokalitách jsme dávkovali granulovaný vápenec v dávce do 500 kg/ ha do různých hloubek. I přes tyto velké dávky nebyl žádný problém při aplikaci.

O výsledcích všech nových poloprovozních pokusů Vás budeme informovat na našich „ Jarních seminářích „ v roce 2018.

Zonální aplikace granulovaného vápence do půdního profilu

Zonální aplikace granulovaného vápence do půdního profilu.

Detail granulovaného vápence

Detail granulovaného vápence.

Jednoduchá kalibrace „ výsevku „ hnojiva

Jednoduchá kalibrace „ výsevku „ hnojiva.

Kontrola hloubky uložení granulovaného vápence, na pokusné parcele

Kontrola hloubky uložení granulovaného vápence, na pokusné parcele.

TESTY ve vlastním podniku na vlastní kůži…

Společnost BEDNAR ve spolupráci s naším výhradním prodejním zástupcem STROM Praha a.s. připravila pro nadcházející sezonu předváděcí soupravu Čelně neseného Fertiboxu FB 2000 F kolového traktoru John Deere 8310 R a Terralandu TN 3000 HD 7R. Tato souprava bude připravena počátkem letní sezony 2017, tedy před zahájením polních prací před založením porostu řepky olejky. Abychom byli schopni reagovat na Vás současný zájem o předvedení a vyzkoušení této technologie ve Vašich konkrétních podmínkách na Vašich polích. V případě zájmu o vyzkoušení této technologie se obracejte na Vaše regionální obchodní zástupce společnosti STROM Praha a.s

DEMO souprava JD 8310R + Terraland TN3000 HD7R + Fertibox

DEMO souprava JD 8310R + Terraland TN3000 HD7R + Fertibox.

Michal Jurníček
Area Manager pro ČR
+420 601 569 779
michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika