Novinky

Technika BEDNAR v podniku CETA s.r.o. Kobeřice

Nedaleko polských hranic a přibližně 15 kilometrů od města Opava se nacházejí Kobeřice. V této obci, ve významné řepařské oblasti, sídlí společnost CETA s.r.o., jeden z dlouhodobých uživatelů techniky značky BEDNAR v tomto regionu. Mimo strojů TERRALAND, SWIFTER a GALAXY začaly od letošního léta v podniku pracovat i prutové brány STRIEGEL-PRO PN.

Vlevo agronom podniku Ing. Jan Panoc, ředitel Ing. Pavel Veselský a obchodní zástupce Petr Langa ml. společnosti STROM Praha (středisko Opava) u nejmladšího stroje značky BEDNAR v podniku, prutových bran STRIEGEL-PRO PN 9000

Vlevo agronom podniku Ing. Jan Panoc, ředitel Ing. Pavel Veselský a obchodní zástupce Petr Langa ml. společnosti STROM Praha (středisko Opava) u nejmladšího stroje značky BEDNAR v podniku, prutových bran STRIEGEL-PRO PN 9000

Různorodá plodinová skladba i typy půd

Společnost CETA s.r.o. hospodaří na 1 500 hektarech zemědělské půdy. Skladba půd je značně rozmanitá – od lehčích po těžší, od písku až po jíly. „Významnou plodinou v osevním postupu je pšenice, pěstujeme přibližně 450 hektarů s výnosem 7–8 t/ha. Dále řepka ozimá na 300 hektarech, ječmen, cukrová řepa, kukuřice a pícniny,“ popisuje plodinovou skladbu Ing. Jan Panoc, agronom podniku.

K velké spokojenosti slouží v podniku CETA s.r.o. dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI

K velké spokojenosti slouží v podniku CETA s.r.o. dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je využit i pro zpracování utužených kolejových řádků a souvratí

Dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI je využit i pro zpracování utužených kolejových řádků a souvratí

TERRALAND TN_PROFI se osvědčil pro zpracování půdy pro cukrovou řepu

V Kobeřicích uplatňují již více než 10 let bezorebnou technologii zpracování půdy. Jedním ze strojů, které pro tuto technologii v podniku využívají, je dlátový pluh TERRALAND TN_PROFI. „S dlátovým pluhem TERRALAND TN_PROFI zpracováváme celou plochu pod cukrovou řepu. Po sklizni proběhne podmítka, rozmetání a zapravení hnoje a následně hloubkové prokypření strojem TERRALAND, přibližně do hloubky v rozmezí 30–40 cm. TERRALAND využíváme i pro splnění protierozních opatření, zpracování utužených souvratí a kolejových řádků,“ dodává agronom.

Problém, který v podniku dlouhodobě vnímají, je nerovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků

Problém, který v podniku dlouhodobě vnímají, je nerovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků

Z tohoto důvodu zakoupili v letošním roce nové prutové brány STRIEGEL-PRO PN 9000

Problém, který v podniku dlouhodobě vnímají, je nerovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků

Na přípravu půdy s kompaktorem SWIFTER SO_F

Přípravu půdy obstarává v podniku předseťový kompaktor SWIFTER SO_F. Dle slov agronoma oceňují na tomto stroji především precizní přípravu s ideální velikostí půdních částic. Kompaktor z půdy nedělá prach, který by se po deštích změnil v tvrdou krustu.

Prutové brány jsou vybaveny předními řezacími TURBO coultery, které narušují posklizňové zbytky a přispívají k vyšší kvalitě práce

Prutové brány jsou vybaveny předními řezacími TURBO coultery, které narušují posklizňové zbytky a přispívají k vyšší kvalitě práce

Brány STRIEGEL-PRO PN jsou agregovány s traktorem o výkonu 230 koní. Díky tomu je zaručena potřebná vysoká pracovní rychlost

Brány STRIEGEL-PRO PN jsou agregovány s traktorem o výkonu 230 koní. Díky tomu je zaručena potřebná vysoká pracovní rychlost

Řešení posklizňových zbytků s využitím prutových bran STRIEGEL-PRO PN

Nejmladším přírůstkem jsou v podniku prutové brány STRIEGEL-PRO PN 9000 o záběru 9 metrů. „Rovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků je problém nejenom u sklizňových strojů s velkým pracovním záběrem. Tento problém dlouhodobě vnímáme i u menších pracovních záběrů. Shluky posklizňových zbytků jsou ideálním prostředím pro rozvoj chorob, daří se zde hlodavcům. Abychom zkvalitnili i následné zpracování půdy, zakoupili jsme pro tuto pracovní operaci prutové brány, od kterých si slibujeme vyřešení tohoto problému,“ popisuje nákup stroje Ing. Pavel Veselský, ředitel podniku.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Školení dealerské sítě BEDNAR
Poslední červencový týden jsme ve spolupráci se společností STROM Praha uspořádali školení obchodních zástupců techniky BEDNAR, které se konalo na pozemcích společnosti ZOS Kačina ve Svatém…