Novinky

Umí Terraland zapravit statková hnojiva?

Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková hnojiva je nejlépe zapravit orbou.

O porovnání klasického pluhu vs. dlátový pluh Terraland bylo již napsáno mnoho, zejména o jeho prospěšnosti v narušení utuženého podorničí, hloubkového prokypření a provzdušnění půdy. Nyní se detailněji zaměřme na schopnost zapravení statkových hnojiv s dlátovým pluhem Terraland a klasickým pluhem. Pro ověření této technologie jsme zvolili maloparcelový pokus na přilehlém pozemku poblíž našeho výrobního závodu v Rychově nad Kněžnou. Konkrétně na pozemcích zemědělského podniku ZEA Rychnovsko a.s.
Na jednotlivých parcelách byla vždy ověřována schopnost zapravení chlévské mrvy orbou a dlátovým pluhem. Schopnost zapravení chlévské mrvy byla porovnávána na dávkách 20 t/ha, 40 t/ha a 80 t/ha.

Parcela č. 1 – dávka chlévské mrvy 20 t/ha

Dávka 20 t/ha

Dávka 20 t/ha.

Orba parcely s chlévskou mrvou 20 t/ha

Orba parcely s chlévskou mrvou 20 t/ha.

20 t/ha orba

20 t/ha orba

20 t/ha dlátový pluh Terraland

Orba parcely s chlévskou mrvou 20 t/ha.

Parcela č. 2 – dávka chlévské mrvy 40 t/ha

Dávka 40t/ha

Dávka 40t/ha.

Hloubkové zpracování dlátovým pluhem Terraland

Hloubkové zpracování dlátovým pluhem Terraland.

40 t/ha orba

40 t/ha orba.

40 t/ha dlátový pluh Terraland.

40 t/ha dlátový pluh Terraland.

Parcela č. 3 – dávka chlévské mrvy 80 t/ha

Dávka 80 t/ha

Dávka 80 t/ha.

Hloubkové zpracování Terralandem

Hloubkové zpracování Terralandem.

80 t/ha orba

80 t/ha orba.

80 t/ha dlátový pluh Terraland

80 t/ha dlátový pluh Terraland.

Úsudek, ať si z přiložených fotografií udělá každý sám.

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika