Novinky

Nový pomocník na mulčování luk

Společnost Agro SF s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí se zabývá živočišnou výrobou zaměřenou na výkrm masných plemen skotu. Z celkové výměry 700 ha trvalých travních porostů je určeno asi 250 ha pro pastvu 110 ks krav a 40 ks jalovic. Zejména na těchto pozemcích je nutné porost pravidelně ošetřit mulčováním.

Preferujeme české výrobce zemědělské techniky

Ve spolupráci s regionálním prodejcem zemědělské techniky společností Agrozet České Budějovice (pobočka Jindřichův Hradec) využili ve společnosti Agro SF s.r.o. nabídky zapůjčení předváděcího stroje. Ve vlastních podmínkách si tak mohli vyzkoušet a porovnat výhody tohoto stroje oproti konkurenčním nabídkám. Jak uvedl zástupce jednatele společnosti pro živočišnou výrobu p. Martínek „Velice dobře si uvědomuji, jakým způsobem jsou používány a zkoušeny předváděcí stroje. Když jsem pak ale viděl stav a kvalitu zpracování vašeho stroje po několikaletém předvádění a půjčování, tak jsem byl téměř rozhodnutý si tento český stroj zakoupit.„
Nový pomocník na mulčování luk

Stroj při podzimním mulčování.

Nový pomocník na mulčování luk

Pan Martínek preferuje české výrobce strojů.

Akční nabídka profesionální výbavy potvrdila rozhodnutí o koupi stroje

V rámci prodejní akce 2012 si mohli ve společnosti Agro SF s.r.o. tento stroj zakoupit ve verzi professional za velmi příznivou cenu. Součástí této nadstandardní výbavy byla kroková náprava, krycí desky rámu, přední protiostří, protiřádkovací clona a zvýšená ochrana pancéřováním do kamenitých terénů. Samotnou práci stroje pak zhodnotila obsluha traktoru slovy: „Já jsem s tím spokojenej. Snadno se to obsluhuje a trávu to krásně zarovná.“ Nutno dodat, že i přes nižší výkon traktoru (105 HP) dělal stroj práci na výbornou a tažný prostředek opravdu nejevil větší známky zatížení.

Nový pomocník na mulčování luk

Detail stroje – travní nože, pancéřování, protiostří, protiřádkovací clona.

Nový pomocník na mulčování luk

Detail stroje – kroková náprava na snadné překonání nerovností terénu.

Celá pastvina je po jednom přejezdu jak golfové hřiště

Závěrečné zhodnocení výsledku práce panem Martínkem svědčí, že naše stroje si získávají stále větší uznání a obdiv nejen v zahraničí, ale konečně i u našich zemědělců. Slyšet takovouto chválu z úst českého farmáře je totiž pro nás, jakožto českého výrobce zemědělské techniky tou největší odměnou.

Nový pomocník na mulčování luk

Výsledek práce na hustém polehlém porostu.

Nový pomocník na mulčování luk

Spokojená obsluha stroje.

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce pro jižní a západní Čechy

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás