Novinky

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Společnost AgroRašelina s.r.o. a EkoRašelina s.r.o. hospodařící na farmách Hořice na Šumavě a Cejsice u Vimperka, obhospodařují přes 1000 ha luk a pastvin, kdy jejich jedinou činností je živočišná výroba – volně se pasoucí krávy plemene Gasconne a Limousine.

Rychlé a efektivní ošetření pastvina a luk

Na farmách potřebovali efektivně a rychle řešit mulčování nedopasků a také připravit případně přerostlé louky před zimou, kdy je porost nutné lehce zkrátit. Doposud na farmě fungoval starý kladívkový mulčovač se záběrem pouze 2 m. Proto se firma rozhodla pro plošný mlučovač s vysokým hektarovým výkonem, který je zároveň šetrný k porostu trav. Nyní po spasení přichází na řadu mulčovač, který pastvinu nejen dokonale „zastřihne“, a to zejména dobytkem nespasené druhy rostlin, čímž i brání jejich dalšímu rozšiřování po pastvině na úkor kvalitních trav, ale i dokonale „rozmete“ výkaly zvířat, takže odpadá vláčení a pastvina je i rovnoměrně pohnojena a připravena k dalšímu vyrovnanému růstu nové kvalitní pastvy.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Mulcher MZ 4500 v agregaci s traktorem o výkonu 140 koní.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Díky protiřádkovací cloně je zmulčovaný materiál rozprostřen po celém záběru stroje a nevznikají řádky.

Mulcher přesvědčil při předváděcí jízdě

Podmínky na Šumavě jsou dosti náročné, jde většinou o prudké svahy s velkým množstvím kamenů. Proto bylo pro výběr nového mulčovače hlavním kritériem praktické vyzkoušení stroje v podmínkách farem, což naše společnost každému zájemci zdarma umožňuje i s odborným výkladem. Ze strany farem panovala zejména obava, aby stroj tzv. neujížděl při otáčení ve svahu a „netáhnul“ traktor sebou. Pro vyzkoušení byl vybrán ten nejprudší svah, který v zimě funguje jako lyžařská sjezdovka. Mulcher zde ukázal své přednosti a přesvědčil.
Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Křídla mulčovače pracují na kyvném ramenu a dokonale kopírují nerovnosti pozemku od -20°do +90°. Toho lze využít i k zastřižení náletových křovin, aby se dále nešířili do pozemků.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Proti kravským výkalům a rostlinným šťávám je stroj odolný díky žárově zinkované hlavní části, což ho výrazně  chrání a prodlužuje jeho životnost.

Česká kvalita, rychlost a efektivnost zvítězila

Firma se tedy rozhodla pro zakoupení našeho mulčovače Mulcher MZ 4500 ve výbavě s ochranou pancéřováním, protiostřím pro dokonalé useknutí rostlin, s kráčející nápravou pro snadné kopírování nerovnosti terénu a s protiřádkovacími clonami, které zmulčovaný porost kvalitně rozprostřou do celého záběru stroje. Mulcher tedy opět potvrdil, že je díky své kvalitě a ceně nejprodávanějším českým mulčovačem.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Vedoucí farmy Hořice na Šumavě p. Jiří Novotný (vpravo) a vedoucí farmy Cejsice ing. Elemír Kecskés (vlevo) hodnotí práci mulčovače.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Mulčovač vybaven předním protiostřím, protiřádkovací clonou, ochranu pancéřováním a kráčející nápravu a snadný nastavení výšky pomocí hydroclipsů.

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika