Novinky

Farma Otročín využívá primárně stroje BEDNAR

Farma Otročín v Karlovarském kraji se specializuje na mléčnou výrobu a úzce spolupracuje s podnikem Hollandia Karlovy Vary. Denně nadojí 10 000 l mléka, ze kterého se vyrábějí Selské BIO jogurty. K této produkci jim pomáhá několik strojů BEDNAR v čele se secím strojem OMEGA OO 6000L. Jaké mají zkušenosti s tímto secím strojem se dozvíte od agronoma Tomáše Veselého v krátké video-reportáži.

Jedna z největších BIO mléčných farem v České republice

Farma Otročín hospodaří na pomezí CHKO Slavkovský les na 1 600 ha. Z toho činí 800 ha luk a pastvin. Na zbývajících 800 ha orné půdy pěstují plodiny pro výrobu krmiv, kterými musejí zvládnout nakrmit 1 400 krav. „To není jednoduché“, vysvětluje Tomáš Veselý a pokračuje: „Ornou půdu máme rozloženou zhruba po 200 ha mezi jetel, úponkovou pelušku, pšenici a tritikále. Hospodaříme v obtížných kopcovitých podmínkách, půdu máme většinou kamenitou a k jejímu zpracování a založení porostů potřebujeme kvalitní techniku. Tu jsme našli u české společnosti BEDNAR.“ Na farmě aktuálně využívají pět strojů – od zpracování půdy po mulčování a setí – od tohoto tuzemského výrobce.

Farma Otročín se specializuje na tržní produkci BIO mléka

Farma Otročín se specializuje na tržní produkci BIO mléka

Agronom Tomáš Veselý si pochvaluje práci secího stroje OMEGA OO 6000 L

Agronom Tomáš Veselý si pochvaluje práci secího stroje OMEGA OO 6000 L

Secí stroj OMEGA OO 6000L zasel více než 2 600 ha

Předposlední stroj, který na Farmě Otročín pořídili, je secí stroj OMEGA OO 6000L o pracovním záběru 6 m. S ním při naší poslední návštěvě agronom Tomáš Veselý zakládal nový porost jetele a podělil se s námi o hlavní aspekty, které rozhodly o pořízení secího stroje od firmy BEDNAR.

„Secí stroj Omega využíváme naplno! K dnešnímu dni má zaseto přes 2 600 ha různých plodin. Sejeme s ním od jetele po pelušku a musím uznat, že nás tento secí stroj posunul v preciznosti zakládání porostů o obrovský krok dopředu. Secímu stroji nedělá problém ani malý výsevek, který máme u jetele 18 kg/ha, který zároveň ukládáme do malé hloubky 1–2 cm. Při setí se secím strojem OMEGA OO_L se pohybuji rychlostí 15 km/hod a bez problémů tak zvládám zasít 45–50 ha/den. To samozřejmě záleží na typu a velikosti pole,“ říká Tomáš Veselý a dále pokračuje: „Pro zakoupení tohoto stroje jsme se rozhodli na základě jeho zapůjčení a možnosti si vyzkoušet jeho práci. Jedním z důvodů byl také fakt, že tento secí stroj utáhne náš traktor John Deere 6215R o výkonu 215 koní. Ten totiž máme určen právě pro setí. Rozhodujícím faktorem byla ale zmíněná práce stroje. Utvrdila nás kvalita urovnání pozemků, přesná hloubka zasetí, naprosto přesný výsevek a zvýšení naší produktivity díky velkému zásobníku na osivo, který má objem 3 500 litrů.“

OMEGA OO 6000 L má doporučený výkon tažného prostředku od 180 do 290 koní

OMEGA OO 6000 L má doporučený výkon tažného prostředku od 180 do 290 koní

Secí stroj je vybaven předním hydraulickým smykem - CRUSHBAR

Secí stroj je vybaven předním hydraulickým smykem – CRUSHBAR

Hodnocení práce se secím strojem uzavírá agronom s uznáním: „Nyní mohu doopravdy říci, že ovládání je velice jednoduché a intuitivní. S přesností setí mi pomáhají průtokové senzory. Díky nim okamžitě vím, když se některá botka ucpe. Nehrozí tak nežádoucí mezery v porostu.  Nejen proto mohu nákup secího stroje jedině doporučit.“

Stroje BEDNAR na Farmě Otročín

V Otročíně pravidelně obnovují strojový park, a jak již bylo zmíněno, nyní je na farmě celkem 5 strojů BEDNAR. „Nejstarší máme diskový podmítač DOWLANDS o záběru 6 m. Vzhledem k naší velké spokojenosti s tímto strojem jsme v roce 2013 pořídili nový diskový podmítač ATLAS AO 6000. S ním nyní provádíme veškeré podmítky. Nezávislé uložení každého pracovního talíře a masivní bezúdržbové odpružení u nás funguje na jedničku. Dále máme předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F o stejném záběru. Ten jsme pořídili o rok později,“ sděluje agronom a dodává: „Používáme jej na urovnání pozemků a současné zapravení kejdy, kterou dáváme před setím ozimů. S prací tohoto stroje jsme nadmíru spokojeni.“ Mezi poslední přírůstky strojů BEDNAR na Farmě Otročín patří secí stroj OMEGA OO 6000 L z roku 2018 a MULCHER MZ 6000 zakoupený v roce 2019.

Kvalitní krmivo a péče o skot je na farmě velkou prioritou

Kvalitní krmivo a péče o skot je na farmě velkou prioritou

Ke zpracování kamenité půdy v kopcovitých podmínkách potřebuje farma kvalitní techniku

Ke zpracování kamenité půdy v kopcovitých podmínkách potřebuje farma kvalitní techniku

Investice nejen do strojového parku

Tomáš Veselý nám v průběhu naší návštěvy dále řekl: „Je pro nás důležité nejen zajištění dostatečného množství kvalitního krmiva, ale i péče o náš skot. Do živočišné výroby jsme pořídili automatické přihrnovací roboty, chytré obojky, které hlídají zdravotní stav zvířat a ocasní senzory využívané v době telení.“

Šetrně k životnímu prostředí

Na farmě mají od roku 2008 bioplynovou stanici. Ta má instalovaný elektrický výkon 364 kW a tepelný výkon 438 kW. S její pomocí na farmě maximálně využívají kejdu. Ta zároveň díky technologii suché fermentace neztrácí své hnojivové hodnoty a v podobě digestátu ji na farmě využívají k hnojení.

Celý článek o Farmě Otročín si můžete přečíst pod následujícím odkazem:

Farma Otročín využívá primárně stroje BEDNAR

 S námi je radost hospodařit.
marketing@bednar.com

BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie