Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

První stroje BEDNAR úspěšně brázdí čínská pole

Čínské zemědělství se rozvíjí a starší technika už nepostačuje moderním nárokům. V loňském roce dodala firma BEDNAR do Číny první secí stroje. Na jaře 2018 proběhlo pilotní předvádění u potenciálních zákazníků. U tak důležitých akcí jsme nesměli chybět.

Pilotní nabídka pro Čínu: Secí stroj OMEGA OO 4000 ve výbavě Ferti

Jako první stroj pro nabídku čínským zemědělcům si náš místní dealer, firma AGTOPMACH, vybrala sečku OMEGA OO 4000 ve výbavě Ferti. Stroj uvedli do provozu v roce 2017 a úspěšně zpracovali první pokusné hektary. Na jaře 2018 došlo na ostré nasazení a první předvádění zákazníkům. Mezitím do Číny dorazila i další kombinace strojů – FERTI-BOX FB 3000 s dlátovým pluhem TERRALAND TN3000H7R v provedení RT. Vyrazili jsme podpořit čínské kolegy po technické stránce a prověřit fungování strojů v místních podmínkách.

Secí stroj OMEGA OO 4000 na dvou rozdílných typech půdy

Omega team. Ondřej Koníček v objetí obsluhy stroje, generála Hana.

První dva dny Omegy byly vyhrazeny pro setí pšenice v kombinaci s přihnojováním NPK do meziřádku. Setí probíhalo poblíž města Erguna na severozápadě čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. K setí byly vybrány dva velmi rozdílné pozemky:

  1. Prokypřené pole po hrachu: Půda byla velice měkká sypká černozem bez viditelného života mikroorganismů.
  2. Řepkové strniště, občas „zpracované“ žehem: Půda byla stejně jemná a „mrtvá“.

Ačkoli byly na obou vybraných pozemcích stejné půdní podmínky, rozhodli jsme se pro odlišné nastavení stroje. V prvním případě jsme vyřadili z provozu diskovou sekci a přítlak botek nastavili na minimum. Vzhledem k prokluzu tažného prostředku se souprava pohybovala maximální pracovní rychlostí 8–10 km/hod. Na druhém poli již s trakcí problémy nebyly a souprava bez problémů jezdila rychlostí 12–15 km/hod. Diskovou sekci jsme nastavili na pracovní hloubku 6 cm a přítlak na cca polovinu maximální hodnoty. Pracovní hloubka secích botek se v obou případech pohybovala kolem maximální hodnoty, tedy 6 cm. Dávka osiva byla 273 kg/ha a dávka hnojiva 255 kg/ha.

První nasazení Omegy.

Omega na řepkovém strništi.

První úkol pro soupravu FERTI-BOX + TERRALAND: Přihnojit půdu do dvou hloubek

Následovala montáž soupravy strojů FB a TN-RT ve spojení s tažným prostředkem. Tím byl pro první ježdění traktor New Holland. Úkolem bylo přihnojit půdní profil do dvou hloubek:

  1. Na maximální pracovní hloubku – stanovenou na 35-40 cm.
  2. Těsně pod povrch.
Dávka byla stanovena na 140 kg dusíkatého hnojiva z jedné komory stroje FB a 150 kg kombinovaného hnojiva NPK z druhé komory. S tímto dávkováním neměl FERTI-BOX žádný problém. Vše probíhalo přesně dle představ zákazníka.

Souprava FB 3000 a TN 3000 HM7RT připravena k práci.

Podrývání Terralandem: Výhody koncepce s přídavným zadním pěchem

Co se týká podrývání strojem TN-RT, zde se projevila výhoda koncepce s přídavným zadním pěchem. Samotný Terraland pouze s hrotovými tandemovými válci by se v podmínkách pískových půd ucpával a rychlost soupravy by zbytečně klesala. Díky zadnímu pneumatikovému pěchu se stroj mohl v lehké půdě opřít. Rychlost soupravy omezoval prakticky jen výkon tažného prostředku. Většinou jsme se pohybovali rychlostí kolem 7–9 km/hod.

Práce hrotových válců a zadního pěchu.

Souprava v plném nasazení.

Ostrý test č. 2: Podrýt a pohnojit pozemek u města Ulanhot

Po dvou bezproblémově odpracovaných dnech jsme soupravu převezli do cca 750 km vzdáleného okolí města Ulanhot. Úkol zůstal stejný: Podrýt pozemek a zapravit hnojivo do dvou hladin půdního profilu. Zde jsme soupravu agregovali s traktorem CASE Magnum. Půdní podmínky byly ještě výrazně lehčí a pole místy znečištěné. Stroj bylo nutné mírně vyhloubit na pracovní hloubku cca 30 cm a zpomalit soupravu k 7 km/hod. Poté pracovala k plné spokojenosti místních farmářů.

Technická podpora „v akci“.

Druhé předvádění soupravy FB+TN.

Do Číny míří další stroje BEDNAR

Dalšími stroji z našeho portfolia, které do Číny zamíří, jsou MULCHER MZ 6000 a meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 3000 S. V případě kypřiče jde o nejmenší verzi stroje, plně mechanicky ovládanou, tedy bez automatického navádění CultiCam. Úkolem mulčovače bude přesvědčit tradiční čínské farmáře, že pálení strnišť v žádném případě nepředstavuje vhodné řešení posklizňového managementu. I vzhledem k výše popsané kvalitě půdy má MULCHER v čínských podmínkách velký potenciál. O prvním nasazení nových strojů se dozvíte jako první. Sledujte nás na webu i sociálních sítích.

Tradiční posklizňový management žehem.

Produktový tým BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area