Novinky

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300 ha. Ich primárnym produktom sú obilniny a v malom množstve aj repka olejná, zvyšné plochy sú  pokryté lúkami a pasienkami. TTP podniku slúžia  podniku pre chov oviec, dobytka, hydiny  a ošípaných.  Jedná sa o tradičnú oblasť v mliečnej produkcii slovenských výrobkov.

Každoročne podnik rieši otázku vlhkých až podmáčaných pôd. Leto 2014 takisto nebolo výnimočné a  úhrn zrážok často krát presahoval 300 mm za deň. Aj to je jeden z dôvodov prečo podnik uvažuje o rozšírení svojho mechanizačného parku.

BEDNAR stroje v PD Lieskovec

Stoje od BEDNAR FMT sú v podniku už od roku 2009, kde bol ako prvý zakúpený SWIFTER SO 5000 osadený šípovými radličkami a osvedčeným dvojitým crosskill valcom. Ďalší zo strojov BENDAR je Terraland TN 3000 M7R r.v.2011. Keďže PD Lieskovec disponuje dosť veľkou rozlohou TTP, svoje opodstatnenie tu našiel aj mulcher MZ 4500.

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

Nedeliteľnou súčasťou prípravy sejbového lôžka je Swifter SO 5000.

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

Terraland TN 3000 je v PD Lieskovec využívaný každoročne aj v nepriaznivých pracovných podmienkach pre pluhy.

„Kompaktor Swifter používame vždy do hrubej brázdy, aj na jarnú aj jesennú prípravu. Na jeseň je to občas komplikovanejšie najmä v daždivom období, avšak to už komplikované s každým iným strojom . Vyriešila by to jedine kúpa nového typu stroja niečo s radličkami s prípravou pôdy aspoň do 25 cm, niečo ako tento FENIX FO“, komentuje hlavný mechanizátor p. Jozef Čík.

„Podrývák Terralnd sa nám tu veľmi hodí nie len na parcelách, kde máme stojatú vodu, ale hlavne na otvorenie podornčia, potom tie korene rastlín vyzerajú hneď inakšie-lepešie“, rozličné využitie Terralandu sa pozdáva aj agronómovi PD Lieskovec Ing Jánovi Chalchanovi.

Dláta s TWIST efektom

Pôdy v podhorských oblastiach, najmä vďaka polohe, sú vo všeobecnosti pôdy s vyšším obsahom organickej hmoty, vody a ílu. Práve takéto pôdy sa nachádzajú aj v katastrálnom území družstva. Vyššie uvedené dôvody sú, prečo PD Lieskovec uvažuje o rozšírení svojho strojového parku, takým spôsobom, aby boli schopní v rýchlosti reagovať na nepredvídateľnosť poveternostných vplyvov na pôdu.

Riešenie pri spracúvaní pôdy vo vlhkých až veľmi vlhkých podmienkach poskytujú stroje od BEDNAR FMT , konkrétne FENIX FO, ktorý bol testovaný práve v takýchto podmienkach. Univerzálny radličkový kyprič podmietal medziplodinu hrach siaty, kde v spomínanej pôde už nebolo možné použiť diskový podmietač. Fenix FO v 5 metrovom zábere osadený V-ring valcom so škrabkami nemal problém so spracovaním lepivej a vlhkej pôdy.

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

Zľava: Juraj Školka(obchodný zástupca BFMT), p Jozef Čík(mechanizátor), Ing Ján Chalchan (agronóm), Milan Boďa (obsluha stroja).

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

Galerie

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika