Novinky

Agromaso mulčuje kukuřici

Zemědělská společnost Agromaso Dřevčice hospodaří nedaleko Prahy. Pozemky se nacházejí mezi Prahou,Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem. Je tomu již rok, co si v podniku pořídili velkoplošný mulčovač Mulcher MZ 4500 pro zpracování rostlinných zbytků na orných plochách. K tomuto účelu se stroj osazuje noži ve dvou rovinách, které zajistí rozseknutí stonků ve dvou úrovních zároveň. Tím je dosaženo jejich perfektního zpracování.

Proč mulčovat?

Důvodů pro použití mulčovače pro zpracování zbytků kukuřice je hned několik. Kvalitní nasekání rostlinných zbytků výrazně zlepšuje jejich rozklad při následném zapravení do půdy. Osivo budoucí plodiny se cítí v půdě pohodlněji a práce secího stroje je kvalitnější.

Druhým hlavním důvodem je eliminace zavíječe kukuřičného. Ten se, pokud není chemicky zneškodněn, prožírá stonkem kukuřice a způsobuje vysokou lámavost rostlin. Následně zavíječ cestuje k bázi rostliny, kde přezimuje. A pokud zbytky stonků nezmulčujete a pouze je zapravíte do země, tak přezimuje úspěšně a další rok budete tento problém řešit znovu. Buď v podobě snížených výnosů, nebo zvýšenými náklady na chemickou likvidaci. Právě proto je důležité mulčování- mechanicky zničí část larev a rozsekáním klasů nedovolí zbylým přežít zimu.

Další z výhod je, že díky mulčování si může sklízecí mlátička dopřát vyšší pracovní výšku a tím i vyšší pracovní rychlost, protože nemusí zpracovávat tolik rostlinné hmoty. To znamená další úsporu nákladů.

Agromaso mulčuje kukuřici

Zavíječ kukuřičný – jistota potíží.

Agromaso mulčuje kukuřici

Mulcher MZ osazen kukuřičnými noži pomáhá v boji proti zavíječi.

Vysoká pracovní rychlost

Mulčovač se pohyboval po strništi silážní kukuřice rychlostí 16km/hod. To bylo umožněné rovným povrchem (traktor neskáče) a relativně malým množstvím posklizňových zbytků. Hodně pomáhají také konstrukční přednosti stroje.  Díky výkyvu bočních křídel (v rozmezí -20°až +90°) a kráčejícím středním nápravám dokáže terén perfektně kopírovat. Navíc spodní kryty rotorů mu dovolují bezpečně pracovat v minimálních pracovních výškách.

Agromaso mulčuje kukuřici

Secí stroj OMEGA OO 3000 L má robustní konstrukci a lze u něho pohodlně a rychle kalibrovat výsevek

Agromaso mulčuje kukuřici

OMEGA OO_L precizně připraví seťové lůžko díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci

Snižování nákladů chytrým řešením

Výkon byl opravdu velký, s traktorem CASE 140x se pohyboval 5,8ha/hod. S kladívkovými mulčovači se takového výkonu dosahuje stěží. Výhodou mulčovačů s vertikální osou rotace (velkoplošných mulčovačů) je vysoký výkon, nízká spotřeba PHM, nízká potřeba koňských sil na metr záběru stroje, větší pracovní záběr strojů oproti kladívkovým strojům. Mulčování po silážní kukuřici je méně náročné než po zrnové, tam pracovní rychlost (výkon) klesá z množství hmoty na pozemku i přes to se pohybuje okolo 12km/hod. U stroje se záběrem 4.5m pak dosahuje výkonu 4,3ha/hod.

Perfektně zmulčováno

Mulcher MZ odvedl na pozemcíh kvalitní práci. Jako vždy. Perfektně nasekané zbytky kukuřice, připravené ideální podmínky pro jejcih rozklad a eliminace zavíječe kukuřičného během jediného přejezdu ve vysoké rychlosti. To znamená hodně užitku při nízkých nákladech a také vyšší budoucí výnosy. A právě proto je Mulcher MZ nejprodávanějším mulčovačem tohoto typu na našem trhu.

Ing. Jan Bednář

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika