Novinky

Mulčování porostů v plném proudu

Velmi aktuální téma je mulčování rostlinných zbytků po sklizené kukuřici. Proto jsme zavítali na návštěvu zemědělského podniku AGRO Slatiny a.s., kde tyto rostlinné zbytky mulčují. Společnost několik let využívá MULCHER MZ o záběru 4,5 metru. A protože jsou agrotechnické lhůty stále extrémnější, tak v letošním roce ke stávajícímu stroji pořídili druhý, MULCHER MZ o záběru 6 metrů. Více informací si přečtěte v reportáži.

Konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech

Konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech

Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu

Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu

Proč je dobré porosty mulčovat?

Pokud nebudete mulčovat zbytky po kukuřici, nezabráníte šíření zavíječe kukuřičného, který bude v rostlině přezimovat, a na jaře vynaložíte velké náklady na jeho chemickou likvidaci. Využití mulčovače MULCHER MZ vám s těmito problémy pomůže. Jeho nože kvalitně nasekají rostlinné zbytky a zároveň je rovnoměrně rozprostřou po celé délce záběru stroje.

Výhody stroje BEDNAR MULCHER

Jednoduchá konstrukce a tuhý rám u všech řad mulčovačů BEDNAR umožňuje kvalitní práci a odolnost i při vysokých pracovních rychlostech. Další předností je snadné přestavení nožů podle pracovních podmínek na travní nebo kukuřičné. Velký důraz je také kladen na bezpečnou práci stroje a obsluha ocení snadnou údržbu a jednoduché pracovní nastavení mulčovače.

Porost po kukuřici nebyl extrémně velký, proto se mulčovač pohyboval rychlostí 12 km/h

Porost po kukuřici nebyl extrémně velký, proto se mulčovač pohyboval rychlostí 12 km/h

MULCHER MZ 6000 byl agregován s traktorem John Deere o výkonu 180 koní

MULCHER MZ 6000 byl agregován s traktorem John Deere o výkonu 180 koní

MULCHER MZ 6000 v podniku AGRO Slatiny a.s.

Mulčovač jsme zastihli pracovat na kukuřičném strništi v agregaci se starším traktorem John Deere. Obsluha stroje se s námi podělila o své zkušenosti: „S mulčovačem jsem pojezdil plochu kolem 200 ha a zatím bez větších problémů. Po poli se pohybuji rychlostí kolem 12 km/h, pokud je více rostlinných zbytků, tak snížím rychlost na 8 km/h. Otáčky na vývodovém hřídeli mám nastavené na 1000 za minutu. Se strojem pomulčuji kolem 35 ha za den – zaleží, jak dlouho jezdím a jak se mi také chce.“

Další stroje BEDNAR v podniku

Kromě nově zakoupeného mulčovače MULCHER MZ 6000 AGRO Slatiny využívá i zmíněný MULCHER MZ 4500. Dále jsou ve strojovém parku dva dlátové pluhy TERRALAND TO 6000, předseťové kompaktory SWIFTER SE 10000 a 12000, dva diskové podmítače ATLAS o záběru 6 a 10 metrů. V meziřádkové kultivaci podnik využívá plečku ROW MASTER, která zvládne prokypřit až 18 řádků na jeden přejezd.

Díky krokové nápravě zvládne mulčovač dokonale kopírovat terén pozemku

Díky krokové nápravě zvládne mulčovač dokonale kopírovat terén pozemku

Na levé straně je vidět práce stroje po jednom přejezdu

Na levé straně je vidět práce stroje po jednom přejezdu

Doplňující informace nám poskytl mechanizátor podniku p. Koloc: „Se stroji BEDNAR jsme velice spokojeni ale to vypovídá, kolik jich ve vozovém parku máme. Stroje fungují perfektně a dodávky opotřebitelných náhradních dílů fungují bez problému,“ uzavírá naši návštěvu s úsměvem.

Zemědělský podnik AGRO Slatiny a.s.

Podnik hospodaří ve východních Čechách v okrese Jičín a oblasti Smidarska, která leží v okrese Hradec Králové. Celková výměra zemědělské půdy je okolo 4000 ha (3600 ha představuje orná půda, zbytek tvoří trvalé travní porosty). Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 260 do 300 metrů a průměrný roční úhrn srážek je kolem 650 mm.

Živočišná výroba čítá kolem 500 ks krav Holštýnského plemene a stejný počet jsou býci na výkrm. Podnik od roku 2012 provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1200 kW, kovovýrobu a dvě stanice technické kontroly.

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o
marketing@bednarfmt.com

Galerie