MULCHER MZ Подрязване

MULCHER-MZ_mobile_1
  • Неподвижна и здрава рамка за обемна и интензивна сезонна работа.

  • Главните компоненти на машината са галванизирани, увеличавайки устойчивостта срещу елементи и киселинни сокове от растения.

  • Армирано покритие на дъното на машината, което предотвратява пробиване от камъни по време на работния процес.

  • Комплект ножове за треви или царевица, предназначени да изрязват растителността на обработваеми почви като например царевица за зърно, слънчоглед и др.

Ротационният мулчер MULCHER MZ е конструиран за обрасли, неизползвани терени, растителни остатъци на обработваема земя (мулчиране стебла на царевица, слънчоглед, рапица и др.) и самопораснали дръвчета.

Работните ширини 4,5 и 6 м, комбинирани с високата скорост на работа гарантира върхови резултати при ниски оперативни разходи.

Здравата конструкция и цинковото покритие прави тази машина много ефективна в най-тежките условия, известни в земеделието.

ТИП НА МАШИНАТАполунавесен ротационен мулчер с три ротора
РАБОТНИ ОРГАНИ2 комплекта ножове за всеки ротор (позициониране на 1 или 2 нива)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИфрикционен съединител, съединител за свободен ход, кожух на ротора
ИЗПОЛЗВАНЕмулчиране на обрасли, необработвани терени, растителни остатъци в обработваеми терени (от царевица, слънчоглед и др.), самопораснали дръвчета
ОПЕРАЦИИсмилане на растителните остатъци на малки парченца и разпръскване на последните по цялата широчина на машината
MULCHER MZ

Перфектно отрязване на всички видове култури с два комплекта ножове на всеки ротор. Избор на ножове за царевица или трева

Перфектно следване на повърхността поради подвижните крила от -15° до +45° и подвижната ос.

Перфектно следване на повърхността поради подвижните крила от -15° до +45° и подвижната ос.

Голяма здравина поради армировката на дъното на машината и цинковото покритие. Защита осигурено от кожуха на ротора, фрикционния съединител и съединителя за свободен ход.

Голяма здравина поради армировката на дъното на машината и цинковото покритие. Защита осигурено от кожуха на ротора, фрикционния съединител и съединителя за свободен ход.

MULCHER MZMZ 4500MZ 6000
РАБОТНА ШИРИНАм4.55.9
ТРАНСПОРТНА ШИРИНАм28002800
БРОЙ НА РОТОРИТЕбр.33
ОБОРОТИ ЗА МИНУТА1/мин540/10001000
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc120 – 140150 – 200
ОБЩО ТЕГЛО**кг2700 3300
БРОЙ РАБОТНИ ОСТРИЕТА НА РОТОРбр.44

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

MULCHER MZ

РАБОТНИ ОРГАНИ

НОЖОВЕ ЗА ЦАРЕВИЦА

НОЖОВЕ ЗА ТРЕВА

.

ЗАХВАЩАНЕ

Теглително око

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

40 мм • 50 мм

Сферичен щифт

СФЕРИЧЕН ЩИФТ

K80

ОСНОВА

ТЕГЛИЧ - С ДОЛНО ЗАХВАЩАНЕ

ТЕГЛИЧ – С ДОЛНО ЗАХВАЩАНЕ

ПО ИЗБОР

НОЖОВЕ ЗА ЦАРЕВИЦА

НОЖОВЕ ЗА ЦАРЕВИЦА

TAŽNÁ OJ DO HORNÍHO ZÁVĚSU

ТЕГЛИЧ – С ГОРНО ЗАХВАЩАНЕ

KROKOVÁ STŘEDNÍ NÁPRAVA

ДВИЖЕЩА СЕ ЦЕНТРАЛНА ОС

8 БР. КОЛЕЛА

8 БР. КОЛЕЛА

ПОДСИЛЕНА ЗАЩИТА

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

ПРЕДНИ КОНТРА НОЖОВЕ

РАЗПРЪСКВАЩИ ДЕФЛЕКТОРИ

РАЗПРЪСКВАЩИ ДЕФЛЕКТОРИ

TRASH-FAN

TRASH-FAN

В случаи на високи добиви от пшеница и рапица обикновено след жътвата им остават високи стърнища. Това се получава…
В случаи на високи добиви от пшеница и рапица обикновено след жътвата им остават високи стърнища. Това се получава…

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!