Novinky

TRADICE MULČOVAČŮ BEDNAR POKRAČUJE I NADÁLE VE SPOLEČNOSTI BLUDOVSKÁ A.S.

Zemědělská společnost Bludovská a.s. hospodaří v podhůří Jeseníků jihozápadně od Šumperka. Mezi její hlavní činnosti patří zemědělská výroba. Akciová společnost hospodaří celkem na cca 4 400 ha zemědělské půdy. Z této výměry je cca 2 600 hektarů orné půdy a cca 1 800 hektarů luk a trvalých travních porostů.

Od jara roku 2020 pracuje v podniku nový mulčovač BEDNAR MULCHER MZ 4500

Od jara roku 2020 pracuje v podniku nový mulčovač BEDNAR MULCHER MZ 4500

V agregaci s traktorem John Deere o výkonu 175 koní pracuje mulčovač zcela bez problému

V agregaci s traktorem John Deere o výkonu 175 koní pracuje mulčovač zcela bez problému

STROJE BEDNAR V BLUDOVSKÁ A.S

V Bludovské a.s. mají se stroji značky BEDNAR již dlouholeté zkušenosti. Ve společnosti využívají například dlátový pluh TERRALAND TN, diskový podmítač SWIFTERDISC a nejmladší přírůstkem je univerzální polonesený mulčovač BEDNAR MZ 4500. Pro pořízení nového mulčovače se rozhodli z důvodu generační obměny předešlého mulčovače STROM Export. V podniku jej intenzivně využívali dlouhých 11 let. I přes tento věk v podniku nadále zůstává, bude využít na druhém středisku společnosti.

Obsluha stroje pan Pavel Hojgr (vlevo) a jeden z agronomů podniku Ing. Maxmilián Sčambura

Obsluha stroje pan Pavel Hojgr (vlevo) a jeden z agronomů podniku Ing. Maxmilián Sčambura

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení

JASNÉ PLUS PRO MULČOVÁNÍ

Na výhody mulčování posklizňových zbytků jsme se zeptali pana Ing. Maxmiliana Ščambury, agronoma podniku. „Mulčovač BEDNAR MZ využíváme pro rychlé a jednoduché narušení rostlinných zbytků před následným zapravením. Následné pracovní operace jsou pak provedeny lépe a odstraníme touto operací i nechtěné plevele a rostliny. Primárně tento stroj využíváme k mulčování trvalých travních porostů a pozemků, kde se po sklizni nachází větší množství posklizňových zbytků. Například po kukuřici nebo máku. V naších podmínkách jsem s prací mulčovače BEDNAR velmi spokojen,“ popisuje využití a důvody této pracovní operace Ing. Ščambura.

Středová náprava a odlehčení bočních rámů pomocí kol zaručuje dokonalé kopírování terénu

Středová náprava a odlehčení bočních rámů pomocí kol zaručuje dokonalé kopírování terénu

MULCHER MZ 4500 nabízí s počtem třech rotorů pracovní záběr stroje 4,5 metru

MULCHER MZ 4500 nabízí s počtem třech rotorů pracovní záběr stroje 4,5 metru

UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE BEDNAR

MULCHER MZ 4500 představuje univerzální typ mulčovače s horizontální osou rotace. Oproti kladívkovým mulčovačům je hlavní výhodou tohoto typu bezesporu větší pracovní rychlost a s ní spojený vyšší hodinový výkon.

V Bludovské a.s. na výbavě mulčovače nešetřili. Kromě standardní výbavy je mulčovač navíc vybaven krokovou střední nápravou pro lepší kopírování terénu, proti řádkovací clonou nebo předním protiostřím.

A jak se s mulčovačem BEDNAR pracuje obsluze panu Pavlu Hojgrovi? „V porovnání s předešlým mulčovačem ještě pod označením STROM EXPORT musím říct, že bylo zapracováno na mnoha technických detailech. Například se jedná o mazání ložisek na zadní nápravě nebo umístění tvarovaných plechů na vnější straně rotorů. Díky tomu lze mulčovač snadněji omést. Traktor o výkonu 175 koní s mulčovačem pracuje bez problému, hravě by si poradil i s větším záběrem,“ sděluje své dojmy z práce obsluha.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.