Novinky

O novém kombinovaném kypřiči mají v Želatovicích jasno

Zemědělská společnost Agras Želatovice, a.s.  hospodaří na pozemcích o rozloze 2 900 ha. Tyto pozemky se nacházejí zhruba na 11 katastrálních území přilehlých obcí v bezprostředním okolí města Přerov.  V podniku se zabývají pěstováním běžných plodin, které jsou typické pro tuto produkční oblast mezi, které patří obiloviny, řepka, kukuřice a mák. Mimochodem se zabývají také pěstováním chmele a to na výměře cca 20 ha.

Dále se zde také zabývají chovem holštýnského skotu s tržní produkcí hovězího masa a mléka.  Celkový stav hovězího dobytka se pohybuje kolem 1500 ks s počtem cca 550 dojnic. V podniku také vlastní BPS o celkovém výkonu 1,8 MWe.

V průběhu loňského roku v Agrasu testovali různé kombinované kypřiče od různých evropských výrobců. Vzhledem k typu půd, které jsou velmi těžké s velkým obsahem jílu,  si  chtěli stroje vyzkoušet na různých typech půd a za různých vláhových podmínek.  „Díky tomu, že máme pozemky rozlehlé téměř na jedenácti katastrech přilehlých obcí jsme si chtěl stroje vyzkoušet jak na lehčích půdách ale i na těch těžkých, které jsou obtížně zpracovatelné,“vysvětluje pan Tomáš Talla hlavní agronom.
Společnost BEDNAR prostřednictvím našeho regionálního obchodního zástupce STROM Praha a.s stř. Prostějov zapůjčila do Želatovic kombinovaný dlátový pluh  Terraland DO hned dvakrát. Poprvé tomu bylo v létě bezprostředně po sklizni ozimého ječmene, který byl  předplodinou  pro řepku olejnou.  Konkrétně se jednalo o stroj s pracovním záběru 6,5 m.

Přední disky o průměru 660 mm jištěné nonstopem zajistí dokonalou podmítku až do hloubky 18 cm

Přední disky o průměru 660 mm jištěné nonstopem zajistí dokonalou podmítku až do hloubky 18 cm.

Čtyři řady radlic s roztečí 37,5 cm

Čtyři řady radlic s roztečí 37,5 cm.

Terraland DO je určen především ke zpracování pozemků s velkým množstvím posklizňových zbytků a je i předurčen ke zpracování velmi těžkých půd. Díky uspořádání pracovních orgánů dochází k dvoufázovému zpracování půdy a to jedním přejezdem. V první fázi se jedná o podmítku, která je zajištěna diskovou sekcí s disky o průměru 660 mm. Disky jsou jištěny pružinovým non-stopem. Velký disk a dostatečná průchodnost rámu dokáže zapravit velké množství posklizňových zbytků, aniž by došlo k nechtěnému ucpávání diskové sekce. V druhé fázi dochází hlubšímu zpracování půdy až do hloubek 45 cm a to díky radlicím, které jsou umístěny ve čtyřech řadách o rozteči 37,5 cm. V případě zpracování těžších půd lze díky hydraulickému systému na stroji vyřadit z činnosti každou druhou radlici a tím získáme rozteč mezi radlicemi na 75 cm. O konsolidaci půdy se postará zadní utužovací pěch. U tohoto typu byla použita slupice „Active-mix“, která je určená pro ideální promísení půdy s posklizňovými zbytky.

Výběr diskového podmítače

Integrovaná náprava zajišťuje dokonalou stabilitu stroje

Integrovaná náprava zajišťuje dokonalou stabilitu stroje.

Těžký Cut pěch o průměru 630 mm pro konsolidaci půdy po hloubkovém kypření je jednou z možných variant výbavy tohoto stroje.

Těžký Cut pěch o průměru 630 mm pro konsolidaci půdy po hloubkovém kypření je jednou z možných variant výbavy tohoto stroje.

Terraland DO6500 během jednoho přejezdu dokázal kvalitně a rychle připravit půdu – zamíchat posklizňové zbytky, nakypřit a provzdušnit půdu. Takto zpracovaný pozemek byl nadále připraven předseťovým kompaktorem Swifter o pracovním záběru 16m. První test zvládl Terraland DO 6500 v Želatovicích téměř na výbornou.
Na podzim si v Želatovicích stroj vyzkoušeli ještě jednou, konkrétně na velmi těžkých půdách, kdy měli ve zkouškách Terraland DO 4000. Tentokrát byl stroj osazen radlicemi „Zero-Mix“. Tento tvar radlice je určen pro hluboké zpracování půdy bez míchání půdy s rostlinnými zbytky.

Slupice Active-mix

Slupice Active-mix

Slupice Zero-mix

Slupice Zero-mix

„Terraland se nám osvědčil ze všech strojů nejlépe, které jsme měli v podniku možnost vyzkoušet. Díky jeho konstrukci, velkým diskům, velké průchodnosti nedošlo k žádnému nežádoucímu ucpávání stroje. Ale jako největší výhodu vidím tu možnost, že mohu měnit tvar pracovního orgánu. Konkrétně slupice „Zero-Mix za slupici Active-Mix“ a to je pro mě velice důležité, protože máme několik pozemků, které potřebujeme hloubkově zpracovávat a část z nich díky jejich struktuře není vhodné obracet. Tuto variantu nám žádný jiný evropský výrobce nedokázal nabídnout… to byl pro mě jeden z momentů, proč jsme se rozhodli pro stroj od firmy BEDNAR,“ komentuje pořízení stroje pan Tomáš Talla, hlavní agronom.

Pozemek zpracovaný strojem osazený radlicí Active-Mix

Pozemek zpracovaný strojem osazený radlicí Active-Mix.

Pozemek zpracovaný strojem osazený radlicí Zero-Mix

Pozemek zpracovaný strojem osazený radlicí Zero-Mix.

Michal Jurníček
Area manager pro ČR

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika