Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

SWIFTER SE

En bred såbedsharve til bearbejdning af såbed i en overkørsel

EN BRED SÅBEDSHARVE BEREGNET TIL HØJT DAGLIGT OUTPUT

SWIFTER SE er en bred såbedsharve der er beregnet til højt dagligt output takket være arbejdsbredden på 8,2 til 12,2 meter. Ligesom andre BEDNAR-valser, kan de arbejdende dele på SWIFTER SE-serien udskiftes, så de opfylder kravene for jordbearbejdning for specifik afgrøde. Dette inkluderer kombinationen af op til 8 arbejdsopgaver i en overkørsel. Fordelen med SWIFTER SE er det uafhængige ophæng af sektioner, som sikrer perfekt registrering af terrænet. Selv om den er 12 meter, kan den transporteres sikkert, da siderammerne kan foldes fremad mod trækbommen.

#

2-12 cm

#

8.2-12.2 m

#

220-380 k

Vigtigste egenskaber

En professionel såbedsharve til traditionel jordbearbejdning samt for at minimere jordbearbejdningen.

OP TIL 8 ARBEJDSFUNKTIONER I EN OVERKØRSEL

Skaber et såbed til korrekt og jævn spiring.

Kombinationen af flere arbejdsopgaver betyder færre overkørsler på marken og lavere omkostninger til jordbearbejdning. Den forreste udjævningsbom eller udjævner fjerner effektivt eventuelle ujævnheder. Den forreste valser knuser knoldene. Den primære arbejdssektion underskærer, lufter og opvarmer jorden. Den afsluttende knusning af knolde opnås via forskellige typer valser i kombination med andet udstyr efter valserne.

AŽ 8 PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU
UDSKIFTELIGE ARBEJDSSEKTIONER

Tilpasning af jordbearbejdning til afgrøden.

En arbejdssektion med skær (jordbearbejdning om sommeren og i efteråret – vinterkorn, raps)

Denne sektion bruges til at forberede jorden sommer og efterår, når jorden skal løsnes, underskæres og blandes efter den seneste høst. De 270 mm skær i to overlappende rækker underskærer jordprofilen i hele maskines bredde og skaber en fast bund. Samtidig bearbejdes jorden intenst takket være skærenes arbejdsvinkel, hvilket løsner det øverste lag. Hvert skær er monteret på en fleksibel tand, som giver en 3D-effekt (horisontal og vertikal bevægelse), der beskytter skæret mod beskadigelse.

SB-skærsektion med fleksible skær (jordbearbejdning i foråret – sukkerroer)

Sektionen er især egnet til bearbejdning i foråret før såning af sukkerroer, hvor det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig med fugt i foråret, samtidig med at skabes et præcist såbed. Vinklingen af skærene blander ikke jorden vertikalt, jorden underskæres dog stadig i hele bredden takket være de overlappende skær, som er 170 mm brede. En anden fordel er de mindskede krav til traktorens trækkraft.

Arbejdssektionen med gammatænder (jordbearbejdning i foråret – forårskorn, majs)

Denne sektion er velegnet til arbejde i det tidlige forår, som er nødvendigt, før der udsås f.eks. byg. De fire rækker gammatænder står i en negativ vinkel og ilter og opvarmer jorden uden at trække vandet ud af jorden, hvilket er med til at bevare fugten fra vinteren. Dette er vigtigt for at sikre tidlig fremvækst af forårsafgrøde. Fjederbelastningen af de enkelte tænder gør det muligt at arbejde ved høj hastighed. Gammatænderne i denne sektion findes også i en langtidsholdbar udgave.

Skær SB-skær Gammatænder
WAVE-FLEX-SYSTEM

Fastholder en jævn arbejdsdybde i hele maskinens bredde.

Wave-Flex-systemet betyder, at de enkelte sektioner (bredde på 2 eller 3 meter) er ophængt uafhængigt af hinanden på siderammerne via trækarmene i front og registreringsarme bagved. Dette sikrer, at maskinen holder den indstillede arbejdsdybde. Jordprofilen bearbejdes jævnt i hele arbejdsbredden.

WAVE-FLEX SYSTÉM
GENNEMPRØVET DESIGN

Spar tid, arbejde i forager uden at skulle løfte maskinen.

SWIFTER SE-harvens design gør det muligt at vende maskinen i forager uden at skulle løfte de arbejdende sektioner. Vi anbefaler dog alligevel at vende i forager med de arbejdende sektioner let løftet og en større venderadius. De teleskopiske sidebjælker stabiliserer siderammerne ikke blot ved vending, men også ved høje arbejdshastigheder.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE
FOLDNING AF SIDERAMMER

Smart foldning giver sikker transport.

Den brede SWIFTER SE-såbedsharve er nem at folde sammen til transport fra førerkabinen. Den fuldt hydrauliske foldning af arbejdssektionerne frem mod trækbommen resulterer i en kompakt transportstørrelse på op til 3 meter i bredden, hvilket er kravet ved transport på vejene i EU.

FOLDNING AF SIDERAMMER

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på såbedsharven.

SWIFTER SE Bred såbedsharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # # # #
Trækbom

Den lange trækbom folder sikkert siderammerne fremad.

Harver til traktorspor

Bruges til at løsne hårde traktorspor.

Frontmonteret udjævner

Den hydraulisk styrede Crushbar bruges til at fjerne ujævnheder og knuse jordknolde.

Frontvalse

Knuser store jordpartikler og -knolde.

Arbejdssektion

Et udvalg af tre forskellige udgaver (to rækker skær/4 rækker gammatænder/2 rækker SB-skær) alt efter hvad, der er nødvendigt.

Udjævningsbjælke efter skær

Udjævner overfladen efter skærene eller gammatænderne.

Bagmonterede valser

En dobbelt række med Crosskill-valser bidrager med perfekt knusning af knolde, som dannes af skæret eller gammatænderne.

Bagudstyr

Den bagmonterede valse skaber en fin jordstruktur og afslutter arbejdet.

Støttehjul

Bruges til at stabilisere siderammerne og sikrer perfekt registrering af ujævnheder i terrænet.

Vores innovative teknologier

TRYKFJEDER

På de fleste såbedsharver med crosskill-valser opstår der slør mellem de enkelte crosskill-segmenter, efter de har været brugt over et vist areal. Vi anvender en trykfjeder i vores SWIFTER-harver, som er monteret på samme aksel som crosskill-valserne sidder på. Fjederen belaster konstant crosskill-segmenterne og eliminerer slør mellem de enkelte segmenter.

CRUSHBAR-UDJÆVNER

Den frontmonterede Crushbar-udjævner gør det muligt for operatøren, inde fra førerkabinen, at justere udjævnerens arbejdsvinkel til den ideelle indstilling i forhold til markforholdene. Sammenlignet med en mekanisk styret udjævner kan man spare op til 1 liter diesel pr. hektar.

MONTERING AF SELVJUSTERENDE RAMME

De selvjusterende siderammer gør det muligt at registrere ujævnheder i terrænet (bevægelse +/- 20 cm i det horisontale plan i enden af siderammerne).

WAVE-FLEX_System

STANGPAKKERVALSE MED UDSKIFTELIG STIFT

Stangpakkervalsen med en diameter på 370 mm og med udskiftelig stift består af en kappe med en indvendig kegle og en stift med en udvendig kegle. Når stiften beskadiges, er det ikke nødvendigt at udskifte hele stangpakkervalsen, kun selve stiften.

VEDLIGEHOLDELSESFRI LEJER

Valselejer er tilpasset den høje omdrejningshastighed og er vedligeholdelsesfri. Det er derfor ikke nødvendigt for operatøren regelmæssigt at skulle smøre hvert leje, som der er mange af på en såbedsharve. De mange pakninger forhindrer forurening af lejet, og det forstærkede pakningsdesign mindsker skader.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“BEDNAR-såbedsharve fungerer perfekt i vores forhold, marker så vel som haveanlæg bearbejdes. Jeg kan kun anbefale denne maskine. BEDNAR SWIFTER SE 8000 bearbejder ca. 40-50 ha pr. dag, men det afhænger at antallet af overkørsler og markernes størrelse. Jorden bearbejdes i en dybde på 8 cm og udstyret kører med en hastighed på ca. 12 km/t.”

Petr Šulc,
maskinoperatør, Zemědělská a.s. Lučice, Lučice (Vysočina, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen SWIFTER SE-såbedsharve, så den præcist matcher dine behov.

Frontudstyr

Justerbare sporløsnere

Sporløsnere der kan justeres i bredden. Bruges til at løsne de hårde spor, der dannes af traktoren.

Sporløsnere

Den solide sporløsner bruges til at løsne de hårde spor, der dannes af traktoren.

Frontmonteret udjævner

Hydraulisk frontmonteret udjævner

Fjerner ujævnheder før de efterfølgende dele. Den hydrauliske styring gør det muligt hurtigt at reagere på ujævnheder i terrænet.

Mekanisk frontmonteret udjævner

Den mekanisk justerbare og frontmonterede udjævner fjerner ujævnheder, hvilket forbedrer forholdene for de efterfølgende dele.

Frontmonterede valser

Rørvalse

Den skrueformede rørvalse knuser knolde på jordoverfladen.

Stangpakkervalse

Den skrueformede stangpakkervalse knuser knolde på jordoverfladen. Sikrer uovertruffen knusning af knolde i selv meget knoldet jord.

Bagmonterede valser

Dobbelt række af crosskill-valser med en diameter på 350 mm til stenet jord

Ideel til alle jordtyper med sten. Den store afstand mellem rækkerne forhindrer, at sten sætter sig fast og blokerer for valserne. Den universelle ramme gør det muligt at øge afstanden mellem valserækkerne – en mindre afstand skaber en selvrensende effekt i selv våde forhold, en større afstand skaber god plads i stenet jord.

Dobbelt række af crosskill-valser med en diameter på 440 mm

Ideel til alle jordtyper. Støbejernsvalser af høj kvalitet med en diameter på 440 mm til præcisionsknusning og selvrensning.

Dobbelt række af stangpakkervalser med en diameter på 370 mm

Velegnet til intens bearbejdning af let jord året rundt. Valserne med en diameter på 370 mm fungerer som jordknuser.

Dobbelt række af crosskill-valser med en diameter på 350 mm

Ideel til alle jordtyper. Støbejernsvalser af høj kvalitet med en diameter på 350 mm til præcisionsknusning og selvrensning.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Udjævner monteret efter crosskill-valser

Skaber en perfekt udjævnet overflade, 100 % klar til udsåning af selv de mindste frø som f.eks. vårbyg, valmuefrø eller sennep.

Udjævner monteret efter stangpakkervalserne

Skaber en perfekt udjævnet overflade, 100 % klar til udsåning af selv de mindste frø som f.eks. vårbyg, valmuefrø eller sennep.

Bagmonteret valse 270 mm

Intens knusning takket være den høje omdrejningshastighed med samme virkning som en jordknuser. Opnå maksimal knusning af knolde sammen med crosskill-valserne.

KONFIGURER DIN EGEN
SWIFTER SE Bred såbedsharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer Brochure

AGRONOMISK VEJLEDNING

BEARBEJDNING AF SÅBEDE
Jordforberedelse er vigtigt for at danne et ensartet og afbalanceret såbed inden afgrødeetablering. Hver enkelt afgrøde og mark kræver forskellig jordforberedelse afhængig af klimaet eller den valgte dag for bearbejdning. Formålet med bearbejdning af såbede er skabe en ideel jordstruktur i marken, med en hårdere bund og løsere øverste lag, at udjævne marken efter tidligere arbejde og at åbne, opvarme og lufte jordprofilen, så afgrøden fremspirer jævnt.

Ved du, hvordan du bedst forbereder jorden?

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
SWIFTER SESE 8000SE 10000SE 12000
Arbejdsbreddem8,210,212,2
Transportbreddem333
Transportlængdem6,97,58,6
Transporthøjdem444
Arbejdsdybde*cm2 -12 2 -12 2 -12
Antal tænderstk.324048
Antal tænder (SB)stk.607488
Antal gammatænderstk.7896116
Anbefalet ydelsehk220 - 270 280 - 330 330 - 380
Maksimalt akseltryk kg6 9008 0008 800
Maksimal trækbelastningkg2 2603 0003 000
Træktrækøje 40, 51, 55, 62, 71, 73trækøje 40, 51, 55, 62, 71, 73trækøje 40, 51, 55, 62, 71, 73
Dimensioner på transportdæk500 / 50 - 17 600 / 40 600 / 40
Samlet vægt**kg9 16011 00011 800

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Consumable parts

Galleri / Medier

REFERENCER OG ERFARINGER

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area

  We use cookies. If you continue browsing our website, you agree with the Principles of Personal Data Protection, available here.

  Accept