Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

SWIFTER SM

En bred såbedsharve til bearbejdning af såbed i en overkørsel

DEN BREDESTE HARVE PÅ MARKEDET

Siden introduktionen på markedet har SWIFTER SM brede såbedsharver været de største af sin art med en arbejdsbredde fra 14 til 18 meter – perfekt til traktorer med stor trækkraft. I takt med at tidsrummet til jordbearbejdning falder, stiger kravene til større landbrugsvirksomheder for at sikre kvalitet i bearbejdningen af deres arealer. Den bredeste SWIFTER SM-såbedsharve kan bearbejde mere end 230 ha pr. dag. Den uafhængige fjederbelastning af de arbejdende sektioner sikrer perfekt registrering af terrænet trods den store bredde. Transporten samt sammenfoldningen og udfoldningen af maskinen er nem og sikker takket være BAR-LOCK-systemet.

#

2-12 cm

#

14-18 m

#

400-600 hk

Vigtigste egenskaber

En bred såbedsharve til traditionel jordbearbejdning samt for at minimere jordbearbejdningen.

OP TIL 8 ARBEJDSFUNKTIONER I EN OVERKØRSEL

Skaber et såbed til korrekt og jævn spiring.

Kombinationen af flere arbejdsopgaver betyder færre overkørsler på marken og lavere omkostninger til jordbearbejdning. Den forreste udjævner fjerner effektivt eventuelle ujævnheder. Den forreste stangpakkervalse knuser knoldene. Den primære arbejdssektion underskærer, lufter og opvarmer jorden. Den afsluttende knusning af knolde opnås via forskellige typer valser i kombination med andet udstyr efter valserne.

SWIFTER SO_F
UDSKIFTELIGE ARBEJDSSEKTIONER

Tilpasning af jordbearbejdning til afgrøden.

En arbejdssektion med skær (jordbearbejdning om sommeren og i efteråret – vinterkorn, raps)

Denne sektion bruges til at forberede jorden sommer og efterår, når jorden skal løsnes, underskæres og blandes efter den seneste høst. De 270 mm skær i to overlappende rækker underskærer jordprofilen i hele maskines bredde og skaber en fast bund. Samtidig bearbejdes jorden intenst takket være skærenes arbejdsvinkel, hvilket løsner det øverste lag. Hvert skær er monteret på en fleksibel tand, som giver en 3D-effekt (horisontal og vertikal bevægelse), der beskytter skæret mod beskadigelse.

SB-skærsektion med fleksible skær (jordbearbejdning i foråret – sukkerroer)

Sektionen er især egnet til bearbejdning i foråret før såning af sukkerroer, hvor det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig med fugt i foråret, samtidig med at skabes et præcist såbed. Vinklingen af skærene blander ikke jorden vertikalt, jorden underskæres dog stadig i hele bredden takket være de overlappende skær, som er 170 mm brede. En anden fordel er de mindskede krav til traktorens trækkraft.

Arbejdssektionen med gammatænder (jordbearbejdning i foråret – forårskorn, majs)

Denne sektion er velegnet til arbejde i det tidlige forår, som er nødvendigt, før der udsås f.eks. byg. De fire rækker gammatænder står i en negativ vinkel og ilter og opvarmer jorden uden at trække vandet ud af jorden, hvilket er med til at bevare fugten fra vinteren. Dette er vigtigt for at sikre tidlig fremvækst af forårsafgrøde. Fjederbelastningen af de enkelte tænder gør det muligt at arbejde ved høj hastighed. Gammatænderne i denne sektion findes også i en langtidsholdbar udgave.

Skær SB-skær Gammatænder
MED STORT DAGLIGT OUTPUT PÅ OP TIL 230 HA PR. DAG

Får du det meste ud af din traktors hestekræfter.

Den brede SWIFTER SM-såbedsharve er designet til at blive brugt sammen med de mest kraftfulde traktorer på markedet, som f.eks. quadtrac-traktorer. Tilsammen gør arbejdsbredden på op til 18 meter, den store motorkraft og arbejdshastigheden det muligt at opnå et højt dagligt output på op til 230 ha. Det er derfor ikke nødvendigt at skulle arbejde i to hold.

MED STORT DAGLIGT OUTPUT PÅ OP TIL 230 HA PR. DAG
ENKELT DESIGN

Uden mange smøresteder.

SWIFTER SM-såbedsharver har kun to siderammesektioner, modsat konkurrerende produkter i samme kategori. Med maskinens design reduceres antallet af hydrauliske cylindre, hvor trykket på siderammerne kunne gå tabt. Med designet reduceres også antallet af smøresteder, det generelle slid på maskinen, og det gør betjeningen af maskinen enklere, både på marken og på vejen.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE
GENNEMPRØVET DESIGN

Spar tid, arbejde i forager uden at skulle løfte maskinen.

SWIFTER SM-såbedsharvens design gør det muligt at vende maskinen i forager uden at skulle løfte de arbejdende sektioner. Vi anbefaler dog alligevel at vende i forager med de arbejdende sektioner let løftet og en større venderadius. De faste sidebjælker på BAR-LOCK-systemet stabiliserer siderammerne ikke blot ved vending, men også ved høje arbejdshastigheder.

PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE
BAR-LOCK-SYSTEM

Sammenfoldning og udfoldning på blot to minutter.

BAR-LOCK er et låseskinnesystem. Dette system sikrer kontinuerlig, nem og sikker udfoldning af maskinen efter transport samt sammenfoldning. Bjælkerne på siderammerne fastgøres desuden på trækbommen i arbejdsposition. Alt dette styres inde fra førerkabinen.

BAR-LOCK SYSTÉM

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på såbedsharven.

SWIFTER SM Bred såbedsharve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # # #
Trækbom

En trækbom med BAR-LOCK-foldesystem til nem sammenfoldning og udfoldning på blot to minutter.

Harver til traktorspor

Bruges til at løsne hårde traktorspor.

Frontvalse

Knuser store jordpartikler og -knolde.

Arbejdssektion

Et udvalg af tre forskellige udgaver (to rækker skær/4 rækker gammatænder/2 rækker SB-skær) alt efter hvad, der er nødvendigt.

Udjævningsbjælke efter skær

Udjævner overfladen efter skærene eller gammatænderne.

Bagmonterede valser

En dobbelt række med Crosskill-valser bidrager med perfekt knusning af knolde, som dannes af skæret eller gammatænderne.

Bagudstyr

Den bagmonterede valses høje omdrejningshastighed giver intens knusning af knolde.

Støttehjul

Bruges til at stabilisere siderammerne og sikrer perfekt registrering af ujævnheder i terrænet.

Vores innovative teknologier

TRYKFJEDER

På de fleste såbedsharver med crosskill-valser opstår der slør mellem de enkelte crosskill-segmenter, efter de har været brugt over et vist areal. Vi anvender en trykfjeder i vores SWIFTER-harver, som er monteret på samme aksel som crosskill-valserne sidder på. Fjederen belaster konstant crosskill-segmenterne og eliminerer slør mellem de enkelte segmenter.

CRUSHBAR-UDJÆVNER

Den frontmonterede Crushbar-udjævner gør det muligt for operatøren, inde fra førerkabinen, at justere udjævnerens arbejdsvinkel til den ideelle indstilling i forhold til markforholdene. Sammenlignet med en mekanisk styret udjævner kan man spare op til 1 liter diesel pr. hektar.

STANGPAKKERVALSE MED UDSKIFTELIG STIFT

Stangpakkervalsen med en diameter på 370 mm og med udskiftelig stift består af en kappe med en indvendig kegle og en stift med en udvendig kegle. Når stiften beskadiges, er det ikke nødvendigt at udskifte hele stangpakkervalsen, kun selve stiften.

VEDLIGEHOLDELSESFRI LEJER

Valselejer er tilpasset den høje omdrejningshastighed og er vedligeholdelsesfri. Det er derfor ikke nødvendigt for operatøren regelmæssigt at skulle smøre hvert leje, som der er mange af på en såbedsharve. De mange pakninger forhindrer forurening af lejet, og det forstærkede pakningsdesign mindsker skader.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Vi prioriterer et perfekt bearbejdet såbed, og jeg kan bekræfte, at SWIFTER er den eneste maskine, som har kunne leve op til vores krav. Det er derfor, at vi allerede ejer fem brede såbedsharver. De udnyttes til fulde i hovedsæsonen, og SWIFTER-såbedsharver står grundlæggende for al bearbejdning og arbejder stort set 24 timer om dagen.”

Ing. Vítězslav Navrátil,
Bestyrelsesformand, ROSTĚNICE a.s., (Vyškov, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen SWIFTER SM-såbedsharve, så den præcist matcher dine behov.

Frontudstyr

Justerbare sporløsnere

Sporløsnere der kan justeres i bredden. Bruges til at løsne de hårde spor, der dannes af traktoren.

Sporløsnere

Den solide sporløsner bruges til at løsne de hårde spor, der dannes af traktoren.

Frontmonteret udjævner

Hydraulisk frontmonteret udjævner

Fjerner ujævnheder før de efterfølgende dele. Den hydrauliske styring gør det muligt hurtigt at reagere på ujævnheder i terrænet.

Frontmonterede valser

Rørvalse

Den skrueformede rørvalse knuser knolde på jordoverfladen.

Stangpakkervalse

Den skrueformede stangpakkervalse knuser knolde på jordoverfladen. Sikrer uovertruffen knusning af knolde i selv meget knoldet jord.

Bagmonterede valser

Dobbelt række af stangpakkervalser med en diameter på 270 mm

Velegnet til intens bearbejdning af let jord året rundt. Valserne med en diameter på 270 mm fungerer som jordknuser.

Dobbelt række af crosskill-valser med en diameter på 350 mm til stenet jord

Ideel til alle jordtyper med sten. Den store afstand mellem rækkerne forhindrer, at sten sætter sig fast og blokerer for valserne. Den universelle ramme gør det muligt at øge afstanden mellem valserækkerne – en mindre afstand skaber en selvrensende effekt i selv våde forhold, en større afstand skaber god plads i stenet jord.

Dobbelt række af stangpakkervalser med en diameter på 370 mm

Velegnet til intens bearbejdning af let jord året rundt. Valserne med en diameter på 370 mm fungerer som jordknuser.

Dobbelt række af crosskill-valser med en diameter på 350 mm

Ideel til alle jordtyper. Støbejernsvalser af høj kvalitet med en diameter på 350 mm til præcisionsknusning og selvrensning.

Valgfrit udstyr, der kan monteres efter de bagmonterede valser

Udjævner monteret efter crosskill-valser

Skaber en perfekt udjævnet overflade, 100 % klar til udsåning af selv de mindste frø som f.eks. vårbyg, valmuefrø eller sennep.

Udjævner monteret efter stangpakkervalserne

Skaber en perfekt udjævnet overflade, 100 % klar til udsåning af selv de mindste frø som f.eks. vårbyg, valmuefrø eller sennep.

Bagmonteret valse 270 mm

Intens knusning takket være den høje omdrejningshastighed med samme virkning som en jordknuser. Opnå maksimal knusning af knolde sammen med crosskill-valserne.

KONFIGURER DIN EGEN
SWIFTER SM Bred såbedsharve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer Brochure

AGRONOMISK VEJLEDNING

BEARBEJDNING AF SÅBEDE
Jordforberedelse er vigtigt for at danne et ensartet og afbalanceret såbed inden afgrødeetablering. Hver enkelt afgrøde og mark kræver forskellig jordforberedelse afhængig af klimaet eller den valgte dag for bearbejdning. Formålet med bearbejdning af såbede er skabe en ideel jordstruktur i marken, med en hårdere bund og løsere øverste lag, at udjævne marken efter tidligere arbejde og at åbne, opvarme og lufte jordprofilen, så afgrøden fremspirer jævnt.

Ved du, hvordan du bedst forbereder jorden?

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
SWIFTER SMSM 14000SM 16000SM 18000
Arbejdsbreddem141618
Transportbreddem333
Transportlængdem13,614,615,6
Transporthøjdem444
Arbejdsdybde*cm2 -12 2 -12 2 -12
Antal tænderstk.566472
Antal tænder (SB)stk.108120132
Antal gammatænderstk.136152168
Anbefalet ydelsehk400 - 500450 - 550500 - 600
Maksimalt akseltryk (1)kg8 6009 55010 500
Maksimalt akseltryk (2)kg5 5505 8006 050
Maksimal trækbelastningkg200200200
Træktrækøje 51, 55, 62, 71, 73trækøje 51, 55, 62, 71, 73trækøje 51, 55, 62, 71, 73
Samlet vægt**kg14 25015 55016 750

*afhænger af jordforholdene **afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area