Novinky

VÝMĚNA STROJŮ NA PŘÍPRAVU PŮDY V RADONICÍCH

V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma s ním připravila půdu pro setí sladovnického ječmene a cukrové řepy.

Němcova farma Radonice

FARMES, spol. s.r.o., je rodinná farma založená v roce 1990, která v současné době hospodaří na 852 ha zemědělské půdy. Pro společnost je důležitá rostlinná výroba. Hlavními plodinami jsou sladovnický ječmen a pšenice ozimá. Následují ostatní technické plodiny, jako cukrovka, řepka, aj.

Farma je úzce propojena s Němcovou selskou mlékárnou v Radonicích. V této mlékárně vyrábí více než 15 mléčných výrobků a denně zpracují přibližně 6 000 litrů mléka, které nakupují od spolupracujících farem. Výnosy plodin na rodinné farmě jsou u jednotlivých plodin následovné: cukrovka cca 80 t/ha, pšenice cca 9 t/ha, sladovnický ječmen cca 7 t/ha a řepka cca 3,8 t/ha.

Přesné umístění Němcovy farmy

Přesné umístění Němcovy farmy.

Výběr stroje na předseťovou přípravu

Majitelem farmy je čestný předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Ing. Stanislav Němec, MBA, který po dlouhá léta v přípravě půdy preferoval stroje jiného českého producenta zemědělské techniky.

Na farmě používali dva kompaktory o záběru šest metrů. S pořízením výkonnějších tažných prostředků přišla doba na jejich náhradu. Při studiu možností na farmě zjistili, že pokud by pořídili opět stejnou značku, dodaný stroj by měl identické technické vlastnosti jako stávající technika. Jejich záměrem ale bylo posunout přípravu půdy dále směrem k vyšší kvalitě a preciznosti. Proto následovalo oslovení společnosti STROM Praha, ukázka stroje Swifter a podpis smlouvy na jarní dodávku předseťového kompaktoru od společnosti Bednar.

Ukázka práce při prvním nasazení

Ukázka práce při prvním nasazení.

Traktor o výkonu 330 HP si hravě poradí se záběrem 10 metrů

Traktor o výkonu 330 HP si hravě poradí se záběrem 10 metrů.

Předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000

Tažený předseťový kompaktor o pracovním záběru 10 m sdružuje až 8 pracovních operací. Jeho pracovní sekce dokonale kopírují povrch díky nezávislému uložení Wave-Flex. Kompaktor zvládá enormní denní výkony vzhledem ke svému širokému záběru a vysoké pracovní rychlosti kolem 12 km/h.

Kompaktor dokonale připraví seťové lůžko za jakýchkoli půdních podmínek díky možnosti rychlé výměny pracovních sekcí dle konkrétních podmínek.

Jaké sekce nejlépe vybrat, zjistíte v článku jakou zvolit pracovní sekci kompaktoru.

Ukázka jednotlivých pracovních sledů

Ukázka jednotlivých pracovních sledů.

Traktor je pro přípravu půdy vhodně doplněn o dvoumontáže

Traktor je pro přípravu půdy vhodně doplněn o dvoumontáže.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika